شهرنشینی ۳۰

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : شهر و شهرنشینی

۱-۱ تعریف و مفهوم شهر ……………………………………………………………………… ۲

۲-۱ تاریخچه پیدایش شهر …………………………………………………………………….. ۳

۳-۱ شهرهای غول‌آسا …………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم : شهرنشنینی در ایران

۱-۲ پیدایش شهر در ایران ……………………………………………………………………… ۸

۲-۲ تاریخچه پیدایش شهر در ایران …………………………………………………………. ۹

۱-۲-۲ دوران باستان ……………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ دوران بعد از ظهور اسلام ……………………………………………………………. ۱۰

فصل سوم : نظریه‌های شهر و شهرنشینی

۱-۳ نظریه‌های شهری ………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳ نظریه‌های جامعه‌شناختی شهری ………………………………………………………… ۱۴

فصل چهارم : شهر سمنان

۱-۴ شرایط اقلیمی و جغرافیایی ……………………………………………………………… ۱۸

۲-۴ آثار و مشاهیر تاریخی ……………………………………………………………………. ۱۹

۱-۲-۴ وجه تسمیه ……………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۴ زبان ………………………………………………………………………………………. ۲۰

۳-۲-۴ آثار تاریخی …………………………………………………………………………….. ۲۰

۴-۲-۴ مشاهیر تاریخی ………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۴ امکانات و تسهیلات شهری …………………………………………………………….. ۲۴

۴-۴ حوادث اخیر سمنان ………………………………………………………………………. ۲۷

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………..۲۹

مقدمه

پیدایش شهر و شهرنشینی به قرن ها پیش بازمی‌گردد. این پدیده، فقط تحول جغرافیای را نشان نمی‌دهد بلکه همراه آن، نوع تفکر، نوع زندگی انسان دچار تغییر گردید. بتدریج شهرها بزرگتر و به شکل جدیدتری تبدیل شد تا به امروز که هر شهری، میلیون‌ها انسان را دربرمی‌گیرد. همانطوری که انسان بر شهر و ساختار آن تأثیر داشته، شهر نیز بر انسان و رفتار و اندیشه وی تأثیر می‌گذارد. بررسی چنین حوزه‌ای مربوط به جامعه‌شناسی شهری می‌باشد. ایران نیز دچار تغییر و تحولات شهری بوده‌است. عامل اصلی در سکونت مردم در زمان کهن، آب بوده‌است. در این تحقیق به بررسی و شناخت یکی از شهرهای کشورمان، سمنان پرداخته‌ایم. این تحقیق شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول مربوط به شهر و نظریه‌های شهری و بخش دوم مربوط به شهر سمنان است، که تمام مطالب به چهار قسمت شرایط اقلیمی، آثار و مشاهیر تاریخی، امکانات و تسهیلات شهری و حوادث اخیر سمنان، تقسیم‌بندی شده‌است. امید است که نتایج بدست آمده عاملی در جهت شناخت بیشتر نقاط سرزمین‌مان و ارتقاء دانش ما باشد.

 

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید