شناخت وتجزیه وتحلیل ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد ایران ۲۷ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

شناخت وتجزیه وتحلیل ویژگیهای  نیروی انسانی  در اقتصاد  ایران

مقدمه

امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی  پایه اصلی  ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل  مهم تعیین کننده  درروند توسعه اقتصادی –اجتماعی هر کشور محسوب  می شود . تجارب دهه های  پس از جنگ جهانی دوم  بوضوح نشان می دهد که سرمایه انسانی علت  اساسی تفاوت میان کشورها  وجوامع  مختلف است .در این میان ،افزایش چشمگیر در آمد نفت اعضای اوپک طی دهه ۱۹۷۰ ،اگر چه سرمایه فراوانی  در اختیا ر این کشورها قرار داد، ولی سبب توسعه آنها نگردید .این تجربه ثابت می کند که فقدان  سرمایه انسانی  یا عدم استفاده کار آمد  از آن سبب می شود که حتی وجود  در آمدهای سرشار نفتی نیز  به توسعه واقعی منجر نگردد.

بهره برداری از نیروی انسانی در هر جامعه به عواملی همچون ترکیب سنی جمعیت ،میزان جمعین فعال ومتخصص، نرخ مشارکت واشتغال نیروی کار ،بهره وری نیروی کار و… بستگی دارد .در این مطالعه وضعیت موجود نیروی انسانی واشتغال  در اقتصاد ایران مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت تا تصویری از روند  وچگونگی تحولات نیروی کار در کشور به دست اید .در این راستا ،موضوعاتی همچون نرخ مشارکت نیروی کار ، نرخ های اشتغال وبیکاری ، تحلیل مسئله اشتغال وبهره وری  نیروی کار  در چار چوب بخشهای مختلف  اقتصادی مورد بررسی وتعمق قرار خواهد گرفت .

بررسی روند گذشته وجاری عرضه نیروی کار در ایران

عرضه نیروی کار یکی از دو مؤلفه بسیار مهم مهم بازار کار  است که شناسایی  عوامل مؤثر برآن می تواند  سیاستگذاران را در اتخاذ  سیاست های مناسب برای کاهش  نرخ بیکاری  کمک نماید . عرضه نیروی کار تحت تاثیر عوامل اقتصادی –اجتماعی از جمله پوشش تحصیلی ،نرخ بیکاری  ،در صد جمعیت دارای تحصیلات عالی  ،سرانه تولید  ناخالص ملی ،شاخص دستمزد  ،سرانه هزینه های تامین اجتماعی و… قرار می گیرد .

جدول (۱) وضعیت جمعیت فعال کشور را به تفکیک زن ومرد  طی دوره ۷۸-۱۳۴۵ نشان می دهد . آن گونه که از جدول پیداست .،جمعیت  فعال کشور از

 ۸/۷ میلیون نفر در سال ۱۳۷۸ ،رسیده ولی همواره  سهمی  از آن معادل حدوداً ۹۰ ردصد مربوط به مردان بوده است . البته روند تغییرات  جمعیت فعال زنان  در طی سالهای اخیر حاکی از افزایش این سهم  می باشد که نوید  دهنده نقش بیشتر  زنان در بازار کار است .

رشد جمعیت فعال زنان  طی دوره ۷۸-۱۳۷۵ بالاتر از رشد جمعیت فعال مردان بوده است . از سوی دیگر ،رشد جمعیت فعال طی دوره ۷۵-۱۳۷۰ کمتر از دوره ۷۱-۱۳۶۵ بوده است .این کاهش را می توان  عمدتاً به دلیل  گسترش  دانشگاهها وافزایش پوششهای تحصیلی دانست ، ولی به هر حال  ،فارغ التحصیل شدن  همین افراد در حال حاضر باعث افزایش  شدید عرضه نیروی کار  شده است .

منابع وماخذ

۱٫بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶ ،اداره حسابهای اقتصادی ،خرداد ۱۳۶۰٫

۲٫بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حسابهای ملی ایران۱۳۶۶-۱۳۵۳ ،اداره حسابهای اقتصاد ،خرداد ۱۳۷۰٫

۳-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران ۶۹ ۱۳-۱۳۶۷ اداره حسابهای اقتصادی ،اردیبهشت ۱۳۷۰٫

۴٫—،بورس ،تیرماه ۱۳۷۸ .

۵٫مایکل تودارو ،توسعه اقتصاد ی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فرجادی ،تهران ،نشر نی ،۱۳۷۰٫

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید