شرکت تعاونی ۲۹ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

فصل ۱ : چه نوع شرکت های تعاونی تشکیل دهیم .

 ۱-۱-          مقدمه

۱-۲-          آشنایی با شرکت تعاونی

۱-۲-۱-  تعریف شرکت تعاونی به زبان ساده

۱-۲-۲-  چند ویژگی اساسی در شرکت های تعاونی

۱-۲-۳-  تفاوت شرکت های تعاونی باسایر شرکتهای سهامی

۱-۲-۴-  اصول شرکت های تعاونی

۱-۲-۵-  چند توصیه کلی در اداره تعاونی

۱-۳-          مشخصات لازم برای انتخاب نوع شرکت تعاونی

۱-۳-۱-     انتخاب شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت

۱-۳-۲-     مقایسه شرکت های تعاونی عام با خاص در هنگام تشکیل

۱-۳-۳-      انتخاب تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

۱-۳-۴-     تعیین حداقل تعداد اعضاء در شرکت تعاونی

۱-۳-۵-     تعیین حداقل سرمایه در هنگام تشکیل شرکت تعاونی

۱-۳-۶-     تعیین حداکثر تعداد سهام قابل تادیه توسط حداقل اعضاء

۱-۳-۷-     کنترل نهایی

فصل ۲ : مراحل تاسیس شرکت تعاونی

۲-۱-   مرحله اول : تعیین هیات موسس

۲-۲-   مرحله دوم : تهیه طرح پیشنهادی

۲-۳-   مرحله سوم : معرفی نماینده تام الاختیار

۲-۴-   مرحله چهارم : دریافت موافقت نامه تشکیل تعاونی

۲-۵-   مرحله پنجم : دریافت مجوز فعالیت ذکر شده در طرح

۲-۶-   مرحله ششم : تدوین اساس نامه پیشنهادی

۲-۷-   مرحله هفتم :  افتتاح حساب در صندوق تعاون

۲-۸-   مرحله هشتم : آگهی دعوت از داوطلبان عضویت

۲-۹-   مرحله نهم :  آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی

۲-۱۰- مرحله دهم :  ثبت نام داوطلبان در هیات مدیره و بازرسان

۲-۱۱- مرحله یازدهم : معرفی داوطلبان عضویت درهیات مدیره و بازرسان به دوره های آموزشی

۲-۱۲- مرحله دوازدهم : برگزاری اولین مجمع عمومی عادی

۲-۱۳- مرحله سیزدهم : تنظیم صورت جلسه هیات مدیره

۲-۱۴- مرحله چهاردهم :تهیه اسامی هیات مدیره و بازرسان و کلیه اعضاء

فصل ۱- چه نوع شرکت تعاونی تشکیل دهیم :

 ۱-۱- مقدمه

اولین  قدم برای تشکیل یک شرکت تعاونی تعیین اهداف و موضوع فعالیت آن است. تا نقش شرکت

تعاونی و انگیزه تشکیل آن بدرستی معلوم شود. برای رسیدن به این منظور این فصل در مورد چگونگی

انتخاب بهترین نوع شرکت تعاونی را برای رسیدن به اهداف و موضوع فعالیت شرح می دهد.

  با توجه به این امر می بایست توضیحات و جداول مربوطه را به خوبی مطالعه نمائیم و با  توجه  به آن ،

 مشخصات کامل تعاونی را که می خواهیم تشکیل دهیم تعیین نمائیم ، بدین ترتیب می توانیم بهترین  نوع

 تعاونی را با توجه به اهداف و سرمایه و سایر عوامل ، تاسیس و راه اندازی کنیم. برای این که بتوانیم در

 این انتخاب به شما کمک کنیم ساده ترین  روش را انتخاب نموده ایم و در واقع ابتدا با پارامترهایی که در

  زیر آمده است شما را در انتخاب نوع تعاونی راهنمایی می کنیم :

 ۱-۲- آشنایی با شرکت تعاونی

 ۱-۲-۱- تعریف شرکت تعاونی به زبان ساده

 ۱-    شرکت تعاونی شرکتی است آزاد که اعضای آن بطور یکسان همه با هم کوشش می کنند کار می کنند

 همفکری می کنند تا نیاز مشترک خود را مرتفع سازند.

 ۲- شرکت تعاونی شرکتی است از اعضایی که دارای نیازهای مشترک هستند ، و تمام آنها چه فقیر و چه

 غنی ، چه مرد و چه زن، چه کارمند و چه کارگر و از هر نژاد و مذهب دارای حقوق ورای مساوی هستند.

 ۳-    تعاون یعنی همکاری متقابل عده ای که برای رفع نیازمند یهای مشترک خود به دور هم جمع می شوند

 و با پیروی از اصل و روشهای تعاونی ، یکی از انواع شرکتهای  تعاونی را به وجود می آورند.

 ۴-    تعاون یعنی همکاری و همیاری جمعی برای رسیدن به هدفی مشترک با شعار :« یکی برای همه و همه

 برای یکی » .

 ۱-۲-۲- چند ویژگی اساسی در شرکت های تعاونی

 ۱-     شرکت ها ی تعاونی متشکل از عضوهایی هستند که به منظور انجام دادن اموری گرد هم آمده اند به

 طوری که هر یک منحصراً به خوبی از عهده انجام آن بر نمی آیند .

 ۲- هدف شرکت های تعاونی انجام دادن خدماتی است که زندگی اعضاء لازم و یا مطلوب است .

 ۳- در شرکت های تعاونی «همیاری» حرف اول را می زند به معنی که اعضا شرکت، مسا ئل مشترک

 را بصورت گروهی حل می کنند .

 ۴-    شرکت های تعاونی برای اشتغال زایی و رفع نیازهای مشترک اعضاء کار می کنند .

 یکی از تعاریف شرکت های تعاونی که بسیار استفاده می شود عبارت است از : « شرکت تعاونی  یک

 سازمان کسب و کار است و به افرادی تعلق دارد که از خدمات آن استفاده می برند ، نظارت بر امور آن

 بطور مساوی به عهده کلیه اعضاء گذارده شده و مازاد درآمد حاصله از عملیات آن متناسب استفاده اعضاء

 ازخدمات شرکت بین آنها تقسیم می گردد.

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید