شرکت تجاری ۲۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

-۱-تاریخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران

 اولین قانون تجاری که در آن ازشرکت های تجاری صحبت شده قانون سال ۱۳۰۳می باشد. سپس درسال

 ۱۳۰۴قوانین تجاری خاصی به تصویب رسیدکه در آن وضعیت کشورهای تجاری(سهامی-تضامنی-مختلط

وتعاونی) به اختصاربیان شده است . درسال۱۳۱۰قانون ثبت شرکتها به تصویب رسید که هدف آن وضع

 مقررات خاص برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق آن با مقررات قانون تجارت بود.

 اما انچه برای اولین بار در بارهء شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ می باشد.

 ۲-۱-طبقه بندی واحدهای تجاری اقتصادی

 ۱-واحدهای تجاری انتفاعی : اشخاص یا موسساتی هستند که به قصدتحصیل سودبه عملیات تجاری اشتغال

 دارند.مثل تجاروانواع شرکت ها.

 ۲-واحدهای غیر تجاری انتفاعی:اشخاص یا موسساتی هستند که بقصد تحصیل سود به عملیات

 غیرتجاری اشتغال دارند. مانند دفاترحقوقی وموسسات حسابرسی.

 ۳-۱-اشخاص

 ۱-اشخاص حقیقی: درواقع هر فرد وهرکس دارای ذات طبیعی است ((شخص حقیقی)) نامیده می شود.

 ۲-اشخاص حقوقی: به واسطه موقعیتی یا شغل شان شناخته می شوند.

فایل موجود ۴۲ میباشد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید