شرکتهای سهامی ۳۲ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

تعریف شرکت سهامی.. ۲

انواع شرکتهای سهامی.. ۲

حقوق صاحبان در شرکتهای سهامی.. ۲

صرف سهام. ۳

تقسیم سود (سود (زیان) انباشته) ۴

حقوق مکتسبه در رابطه با تملک سهام. ۴

سهام عادی و سهام ممتاز. ۵

خصوصیات سهام ممتاز. ۵

سهام ممتاز جمع شونده و سهام ممتاز غیر جمع شونده ۵

سهام ممتاز قابل تبدیل.. ۸

سهام ممتاز قابل مطالبه. ۸

سهام ممتاز قابل بازخرید. ۹

عملیات حسابداری مربوط به تشکیل شرکت… ۹

حسابهای دفتر کل برای سرمایه. ۱۰

ثبت عملیات سهام نقدی در دفتر روزنامه. ۱۱

کسر سهام. ۱۱

تعهد پرداخت قسمتی از مبلغ سهام. ۱۲

عدم پرداخت تعهد توسط صاحبان سهام. ۱۳

ماهیت حساب تعهد صاحبان سهام. ۱۴

سهام غیر نقدی.. ۱۴

انتشار سهام به صورت مجموعه. ۱۵

روش تفاضلی.. ۱۶

روش ارزش اسمی.. ۱۷

ایجاد محدودیت در سود قابل تقسیم. ۱۸

سود سهام. ۱۸

سود نقدی.. ۱۹

سود غیر نقدی (دارائیهای غیر نقدی) ۲۰

سود  سهمی (سهام جایزه) ۲۲

پاره سهم. ۲۴

اطلاعات اضافی.. ۲۵

سود سهام تصفیه. ۲۶

سود تعهد شده ۲۷

سود به نسبت هر سهم هر سهم. ۲۹

سود اولیه هر سهم. ۳۰

مقدمه

تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت مؤسسات انفرادی و یا به صورت شرکتهای غیر سهامی یعنو با مالکیت  چند نفر شریک تأسیس می‌گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر، مثلاً در کشاورزی، استفاده از ماشین تخم‌پاشی و استفاده از نیروی بخار در ماشین‌ها همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است.

همزمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف ، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای اروپایی دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند، در نتیجه عوامل فوق، سرمایه‌داران برای استفاده بیشتر به فکر استفاده از پولهای اندک مردم افتاده و اقدام به تأسیس شرکتهای سهامی کردند و بدین ترتیب در سال ۱۸۳۰ میلادی اولین شرکت سهامی به کار انداختن سرمایه‌های نقدی در مقیاس وسیع‌تر به منظور کسب سود بیشتر و حفظ سرمایه‌های افراد می‌باشد، زیرا در شرکتهای غیر سهامی و مالکیت فردی میزان سرمایه به کار انداخته شده کم و از طرفی ریسک از بین رفتن سرمایه مالکین آن بیشتر می‌باشد. در صورتی که در شرکتهای سهامی میزان سرمایه و تعداد مالکین شرکت می‌تواند خیلی بیشتر از شرکتهای غیرسهامی می‌باشد و خطر از بین رفتن سرمایه نیز اولاً کاهش یافته و ثانیاً باعث از بین رفتن تمام سرمایه اشخاص نمی‌گردد. بدیهی است که تأسیس شرکتهای سهامی به دلیل مزایای متعددی که نسبت به سایر شرکتهای دیگر دارد سال به سال افزایش یافته و از طرف دیگر شرکتهای سهامی تکامل یافته و امروزه شرکتهای سهامی عام که در تمام دنیا مهم‌ترین شرکتها را تشکیل می‌دهند، تبلور تکامل شرکتهای سهامی می‌باشند.

تعریف شرکت سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

انواع شرکتهای سهامی

تقسیم‌بندی شرکتهای سهامی از نظر قانون تجارت به شرح زیر است:

الف) شرکت سهامی عام: شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، شرکت سهامی عام نامیده می‌شود.

ب) شرکت سهامی خاص: شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس توسط مؤسسین تأمین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می‌شود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید