سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی ۵۳ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

فصل اول

توسعه اقتصادی

رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی

رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی

فصل دوم

کشورهای توسعه نیافته

تعریف کشورهای توسعه نیافته

خصوصیات کشورهای توسعه نیافته

طبقه‌بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی

فصل سوم

سرمایه و عوامل موثر در تشکیل آن

تعریف و مشخصات سرمایه

عوامل موثر در تشکیل سرمایه

فصل چهارم

امکانات افزایش تولید ملی

ازدیاد عوامل تولید

ترکیب عوامل تولید با استفاده از شیوه‌های نوین تولید

قدرت تولید و تشکیل سرمایه

افزایش درآمد و تغییرات تقاضا

سرعت رشد و توسعه اقتصادی

فصل پنجم

برآورد سرمایه

عوامل موثر دربرآورد سرمایه

ضریب سرمایه‌گذاری

معیار سرمایه‌گذاری در تقدم و تاخر طرحهای توسعه

فصل ششم

رشد متوازن

فصل هفتم

پس‌انداز

فصل هشتم

تورم و اعتبار

فصل نهم

مالیات و هزینه‌های دولت

مالیات

هزینه‌های دولت

مالیات و پس‌انداز

مالیات و تورم

فصل دهم

علل و چگونگی سرمایه‌گذاری خارجی

علل سرمایه‌گذاری خارجی

چگونگی سرمایه‌گذاری خارجی

نتیجه گیری

۱

۱

۲

۴

۵

۷

۱۰

۱۰

۱۳

۱۳

۱۳

۱۴

۱۵

۱۷

۱۸

۱۹

۱۹

۲۱

۲۳

۲۴

۲۶

۳۰

۳۶

۳۶

۳۷

۳۹

۴۰

۴۲

۴۲

۴۴

۴۸

فصل اول

تعریف توسعه اقتصادی

توسعه اقتادی عبارت از یک سلسله عملیاتی است که بوسیله آن درآمد ملی کشوری طی دوره نسبتاً طولانی افزایش می‌یابد. توسعه معرف یک سلسله عملیات می‌باشد، در حالیکه بالارفتن سطح تولید، معرف رشد و نمو اقتصادی است. به نظر برخی از نویسندگان، توسعه اقتصادی وضع دینامیک اتصاد جامعه را بیان می‌کند، در حالیکه رشد و نمو اقتصادی معرف وضع استاتیک جامعه از نظر اقتصادی است. بنابراین تعریف، توسعه اقتصادی را باید اعتلاء درجه رشد اقتصادی در طی مدت طولانی دانست.

رابطه توسعه اقتصادی ور فاه اجتماعی

رشد مادی و توسعه اقتصادی به نظر علمای اقتصاد اجباراً باعث افزایش رفاه اجتماعی نمی‌گردد. بطور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد که در نتیجه پیشرفت اقتصادی بهبود اجتماعی نیز بوجود آید، ولی امکان دارد که توسعه اقتصادی نه تنها سبب افزایش رفاه اجتماعی نشود، بلکه درجهت مخالفت تاثیر کرده درجه رفاه اجتماعی را تنزل دهد. گروهی از علمای جامعه‌شناسی، معتقدند انقلاب صنعتی در اروپا از رفاه اجتماعی موجود در زمان انقلاب تا حدی کاست و اگر ساختمان اقتصادی جامعه‌ای سریعاً تغییر کند، دگرگونی‌هایی بوجود می‌آورد که از نظر اجتماعی مفید مطلوب نمی‌باشد، زیرا تغییراتی که در اثر توسعه اقتصادی در روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود می آید، ممکن است سبب تغییرات عمیق درعادات و عقاید و نظامات اجتماعی مردم بشود و در نتیجه عدم رضایت بعضی از طبقات مردم را فراهم آورد.

برخی از کشورهائیکه از نظر اقتصادی توسعه نیافته محسوب می‌شوند، ممکن است دارای وضع اجتماعی و سیاسی کاملاً مناسب باشند و این عوامل که غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادی بشمار می‌روند، از نظر رفاه انسانی دارای ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمرکز که تمام افراد خانواده مجتمعاً در یک محل زندگی می‌کنند از نظر اجتماعی بسیار پسندیده و جالب است، ولی چون ابتکار اقتصادی فردی را از بین می‌برد از توسعه اقتصادی تا حدی جلوگیری می‌کند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید