روش تحقیق حقوقی کارشناسی ارشد کلاهبرداری رایانه ای

مقدمه :

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است .

و پرواضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقا و داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متأسفانه و به طور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی ، تحقیقات و لزوماً عقب افتادگی جامعه علمی را در بر خواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره ، محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه عقب ماندگی این کشورها از فناوری های جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع  دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . با ورود انسان به عصر ح جدید و گسترش و رشد وسایل ارتباطیو یا به تعبیر دیگر به وجود آمدن دهکدۀ جهانی باالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود و از آنجا که امروز سیستم های رایهنه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود .

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بیان مسأله ۲
سؤال اصلی تحقیق ۳
فرضیات تحقیق ۴
روش تحقیق ۴
پیشینۀ تحقیق ۴
سازماندهی تحقیق ۵
فصل اول کلیات
ادبیات تحقیق ۷
مبانی نظری ۸
پیشینه ۹

فصل دوم -تحلیل ماهوی موضوع
جرایم رایانه ای ۱۰
کلاهبرداری اینترنتی ۱۳
توسل به وسایل تقلبی ۱۴
کلاهبرداری رایانه ای ۱۶
کلاهبرداری سنتی ۱۷
وسایل ارتباط از راه دور ۲۲
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ۲۲
شروع به کلاهبرداری رایانه ای ۲۴
تفاوت تحصیل با بردن مال ۲۸
نتیجه گیری ۳۱
چکیده ۳۱
فهرست منابع تحقیق ۳۴

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید