حق دفاع متهم

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

انگیزه انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. ۳

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………. ۵

بخش اول: تعاریف و کلیات ………………………………………………………………. ۶

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق …………………………………………………… ۶

        الف- تعریف حق ……………………………………………………………………….. ۶

        ب- تعریف دفاع…………………………………………………………………………. ۷

         ج- تعریف حق دفاع متهم ………………………………………………………….. ۸

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع …………………………………………………….. ۹

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ………………………………………………………. ۱۳

         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر……………………………… ۱۳

         ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ……………………………………………………… ۱۳

         ۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………………………………… ۱۴

         ب- در حقوق داخلی …………………………………………………………………. ۱۶

         ۱- قانون اساسی ………………………………………………………………………… ۱۶

          ۲- قوانین عادی ……………………………………………………………………….. ۱۷

          ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه…………………………………………………… ۱۸

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری . ۱۹

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی …………………………………………………………… ۱۹

          الف- اعلام حق داشتن وکیل ……………………………………………………… ۲۰

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده ……………………… ۲۴

         الف- در مرحله تحقیق ………………………………………………………………. ۲۵

         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیق ………………… ۲۵

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع……………………………………………………… ۲۷

         الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع………………………………………………….. ۲۷

         ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری …………….. ۳۰

گفتار چهارم:  آخرین دفاع متهم …………………………………………………………. ۳۱

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری ……………………………………………… ۳۳

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم …………………………………….. ۳۵

         الف- آزادانه بودن دفاع ………………………………………………………………. ۳۵

         ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع …………………………………………….. ۳۶

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند…………………… ۳۸

گفتار اول: شیوه احضار و جلب …………………………………………………………. ۳۸

گفتار دوم: شیوه بازجویی ………………………………………………………………….. ۳۸

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری …………………….. ۴۰

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ……………………………………………………… ۴۱

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی ……………………………………………………….. ۴۳

          الف- علنی بودن دادرسی …………………………………………………………… ۴۳

          ب- ترافعی بودن محاکمه……………………………………………………………. ۴۴

گفتار ششم: هیات منصفه ……………………………………………………………………. ۴۴

نتیجه‌گیری: ………………………………………………………………………………………… ۴۶

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید