حسابداری منابع انسانی ۳۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مندرجات

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۲-۱

تعریف مدیریت ……………………………………………………………………………….. ۳

–        تعریف مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………….. ۴

–         اهداف مدیریت منابع انسانی……………………………………………………….. ۵

–        شیوه‌های تحقیق اهداف مدیریت منابع انسانی………………………………… ۶

–        زمان بندی اجرای برنامه‌های مدیریت منابع انسانی………………………… ۷

–        نتایج حوصله از اجرای نظام مدیریت منابع انسانی…………………………. ۷

–        دسته بندی وظایف مدیریت منابع انسانی……………………………………….. ۹-۸

–        چالشهای نظام مدیریت منابع انسانی…………………………………………….. ۱۱

–        زمینه‌های اصلی / تخصص مدیریت منابع انسانی…………………………… ۱۲

–        تعریف مدیریت برنامه ریزی نیروی انسانی…………………………………… ۱۳

–        اهداف برنامه‌ریزی نیروی انسانی ……………………………………………….. ۱۴

–        محاسن برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمانها …………………………… ۱۵

–        عوامل اساسی موثر در برنامه‌ریزی نیروی انسانی سازمانها …………. ۱۵

–        آثار تغییرات بر برنامه ریزی نیروی انسانی …………………………………. ۱۶-۱۵

–        فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی ………………………………………………. ۱۷

–        متغیرهای محیطی اثر گذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی………………. ۱۹-۱۸

–        گرایشات اساسی اشخاص در جذب به مشاغل………………………………. ۲۰

–        ابزار و فنون پیش بینی برنامه‌ریزی نیروی انسانی ………………………… ۲۱

–        ابزار پیش بینی نیروی انسانی …………………………………………………….. ۲۲-۲۱

–        فنون پیش بینی نیروی انسانی …………………………………………………….. ۲۳-۲۲

–        روشهای پیش بینی عرضه نیروی انسانی……………………………………… ۲۵-۲۴

–        تجزیه و تحلیل جابجایی‌های داخلی……………………………………………….. ۲۸-۲۷-۲۶

–        عوامل موثر در تقاضای کار در سازمانها…………………………………….. ۳۰-۲۹

–        تعادل عرضه و تقاضا ……………………………………………………………….. ۳۱-۳۰

–        کارمندیابی ……………………………………………………………………………….. ۳۱

–         فرآیند انتخاب کارکنان مورد نیاز سازمان ……………………………………. ۳۲

مقدمه

در دنیای رقابت آمیز امروز، بهره وری و بهبود کارایی به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف سازمان را تشکیل می‌دهد و این امر همچون زنجیری فعالیتهای کلیه بخشهای یک سیستم را در بر می‌گیرد.

بهبود کارایی و بهره وری منابع انسانی یک تفکر و جهان بینی است که مبتنی بر بالا بودن توان آفرینش و قدرت خلق و میزان استعداد تطبیق و تلفیق یک سیستم با تحولات اقتصادی، علمی وفنی جهان است.

فلسفه بهبود کارایی در سازمانها موجب می‌شود تا منابع انسانی بتوانند عمقی‌تر بیاندیشند و بیافرینند، نوآوری کرده و تفکر سیستم پیدا کنند. فرهنگ سازمانی ما و اینکه به کارکنان انگیزش دهیم و آنان را توانمند سازیم و آموزش دهیم، چیزی است که ما را از دیگران متمایز می‌سازد و سبب پیشتازی ما در صحنه رقابت می‌شود.

امروزه کارکنان هر سازمان و موسسه اعم از بخش دولتی و یا بخش خصوصی مشتریان داخلی آن محسوب می‌گردند و باور بر این است که هیچ سازمانی قادر نیست رضایت مشتریان خود را فراهم آورد مگر آنکه اسباب رضایت کارکنان خود را تأمین نماید.

انتظار می‌رود مدیران سازمانها با مد نظر قرار دادن موارد مذکور و به منظور رسیدگی به اهداف سازمانی با توجه به مؤلفه‌های زیاد و نظریه‌های متعدد و متداول مدیریت در جهان امروزی بتوانند به این موضوع جامه عمل بپوشانند و با مدرک عمیق از  این موضوع که زیر بنای سایه مسائل و موارد در مدیریت کنونی است کنار بیایند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید