حسابداری شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص ) ۱۹ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص )

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال ماهی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۳

۱-تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۶ تحت شماره ۲۸۷۲۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۶۱ به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسه مورخ ۶/۴/۱۳۶۶ هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً ۱۶ هزار تن(شامیل ۵/۱۴ هزار تن زیر صفر و ۵/۱ هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر ۵/۱۴ هزار تن عملاً ازسال ۱۳۵۹ آغاز گردیده است.

شرکت برا ساس نامه شماره ۱۲۷۳۸ مورخ ۱۱/۶/۱۳۵۹ سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامه شماره ۳۲۲/۵۱۵ حوزه مالیاتی ۳۲۲ مشمول بند (ج) تبصره ۴ قانونی حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۶ بر اساس نامه شماره ۵۸۵۳۲ سازمان صنایع ملی ایران  و به استناد مصوبه شماره ۹۰/هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۰ هیئت پنج نفری ۲۲/۴۳% در صدر سهام شرکت مشمول بند(ب) قانون مذکور گردیده است. از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۹ هئیت مدیره منتخب شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره امور شرکت را بعهده گرفته بود لیکن درسال ۱۳۶۸ طبق رای هئیت پنج نفری شرکت از شمول بند(ج) خارج شد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید