جهانی شدن ۲۸ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱

تاریخچه جهانی شدن ……………………………………………………………………………………….. ۵

تعاریف جهانی شدن………………………………………………………………………………………….. ۷

عوامل مؤثر بر جهانی شدن از یک دیدگاه دیگر…………………………………………………….. ۹

پیامدهای جهانی شدن………………………………………………………………………………………. ۱۱

دیدگاه تأیید کنندگان………………………………………………………………………………………. ۱۲

دیدگاه مخالفان………………………………………………………………………………………………. ۱۶

سازمان تجارت جهانی WTO………………………………………………………………………… 18

تفاوت GATT با WTO ……………………………………………………………………………. 20

قرار دادن عمومی تعرفه و تجارت GATT ………………………………………………………. 20

سازمان تجارت جهانی WTO ……………………………………………………………………….. 20

اهداف محوری GATT………………………………………………………………………………… 21

چگونگی پیدایش گات……………………………………………………………………………………. ۲۱

اصول اساسی…………………………………………………………………………………………………. ۲۲

تولد WTO از دل گات…………………………………………………………………………………. ۲۳

اصول نه گانه برای عضویت در WTO از دیدگاه دکتر محمد حسین ادیب :…………… ۲۴

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۲۶

منابع و مآخذ …………………………………………………………………….۲۶

 

مقدمه:

قرن بیستم در تاریخ حیات بشر، قرنی ممتاز و ویژه با امتیازات منحصر به فرد خودش در میان اعصار و قرون گذشته می باشد، که با نگرشی عمیق از سکوی بلند این قرن بر قرون زیر پایش به وضوح می توان شکوفایی همه جانبه بشر را از میان تمام قرون و اعصار گذشته در قرن بیستم مشاهده نمود.

زمانی که مارکس و انگلیس در صدد نوشتن مانیفیست بودند دریافتند:کالاهایی که از کارخانه های سرمایه داری خارج می شود، به ناچار، تا شرق و غرب جهان خواهد رفت و هیچ دیواری حتی اگر به عظمت دیوار چین باشد یارای مقاله با آن نخواهد داشت و اکنون نیز فرآورده های تکنولوژیکی خود کالایی بیش نیستند. این کالاها، مرزها را در می نوردند، جدول تعلق به فرهنگ و جامعه خاصی، فرهنگ، آداب و رسوم، سنن و جهان نگری ها جوامع را در تیررس خود قرار می دهند، و به نوبه ی خود جهانی از آن همه می آفرینند و خود نیز بخشی از این جهان نوین می شوند و این واقعیت جهان ماست.

بشر در قرن بیستم با ابتکار به کارگیری نبوغ و با تکمیل اختراعات و اکتشافات خویشتن در زمینه معادن وضعیت و با ساخت ماشین آلات و خصوصاً استفاده از اتم توانست صفحات عظیمی از حیرت و شگفتی را در این قرن بر پهنای گیتی بر جای گذارد، همچنین با تسلط خویشتن بر بخش عظیمی از کره خاکی و محیط زیست آن را تسخیر کند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید