پایان نامه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم از نظر حقوقی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
جهت خرید و دانلود پایان نامه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم از نظر حقوقی با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


 ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰


پایان نامه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم از نظر حقوقی


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه


چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره.

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال ۱۳۸۲ تصویب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

بخش اول: کلیات

فصل اول: تعاریف ۶

مبحث اول: تعریف تلقیح و انواع آن ۶

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی ۶

گفتار دوم: انواع تلقیح مصنوعی ۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ۸

مبحث اول: تاریخچه ۸

مبحث دوم: سیر قانونی ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی ۱۴

مبحث اول: مسائل پزشکی لقاح طبیعی ۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی) ۱۸

مبحث سوم: تلقیح اسپرم ۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT) 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT) 19

گفتار چهارم: روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF EI) 19

بخش دوم: تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی ۲۳

فصل دوم: تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه ۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا ۲۸

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی ۳۳

گفتار اول: ماهیت نسب ۳۳

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب ۴۶

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی ۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ۵۷

فصل سوم: قاعده فراش در حقوق امامیه ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر ۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ۶۷

مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) ۶۷

مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه ۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل ۶۸

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود ۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی ۷۰

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل ۷۱

مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول: اهداء تخمک یا جنین ۷۴

مبحث اول: مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین ۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین ۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین ۹۴

مبحث اول: مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین ۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین ۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین ۹۸

گفتاراول: وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ۱۰۱

بند ۱: رابطه طفل با زن اجاره ای ۱۰۱

بند۲: رابطه طفل و شوهر زن اجیر ۱۰۲

بند۳: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک) ۱۰۲

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای ۱۰۳

بند۱: حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد ۱۰۳

بند۲: حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود ۱۰۳

نتیجه و پیشنهاد ۱۰۵

فهرست منابع ۱۰۷

چکیده انگلیسی ۱۰۹

بسمه تعالی


مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم. بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد. اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود ۱۵ ۱۰ درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید