تستر حافظه FLASH و EEPROM و SRAM با استفاده از میکرو کنترلر AVR 80 ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

فصل اول:

حافظه های ATMagUlb, AVR

سیستم REprogrammabl  حافظه فلش در برنامه نویسی حافظه

حافظه داده  SRAM :

زمان پذیرش دیتای حافظه:

دیتای حافظه ایEEPROM:

عملکرد نوشتن وخواندن در EEPROM:

آدرس دهی EEPROM ورجیسترEEARH, EEARL:

دریافت بیتهاs…۰ ۱۵….۹ bits

رجیسترهای کنترل EEPROM:

دریافت بیتها:  bit 7….۴- Res

نوشتن در اینیبیل .مستر EEPROM   Bit – EEMWE:

Bit7 EEWE: نوشتن در وقفه EEPROM:

فصل دوم:

پروگرم حافظه:

بیتهای حافظه دیتا وبرنامه نویسی:

فیوزها:

نکات مهم:

لچ فیوزها:

تاثیر بایتها:

کالیبره کردن بایتها :

فیوز بیتهای ATM EGA16

پیکر بندی پورت ها:

بررسی پورت های میکروATMEGA32:

پورتA:

استفاده از پورتA به عنوان یک I/O عمومی دیجیتال:

 دیگر کاربرد های پورت A:

پورتB:

رجیستر های پورت B:

استفاده از پورتB به عنوان یک I/O عمومی دیجیتال:

دیگر کاربرد های پورت B:

Portb.7-sck:

Portb.6-miso

Portb.5- mosi

Portb.4-SS

PORTB.3-OC0,AIN1

Portb.2-int2,ain0

Portb.1-t1

Portb.0-xck,t0

پورتC

رجیستر های پورت c

استفاده از پورتc به عنوان یک i/o عمومی دیجیتال:

دیگر کاربرد های پورت C:

پورت D:

رجسترهای پورتD:

PORTD.7-OC2*

PORTD.6-ICP*

PORTD.5-OC1A*

پیکره بندی LCD

اتصال پایه های LCD به میکرو

تعیین نوع LCD

پیکره بندی باس LCD

ارتباط با پورت سریال

UART سخت افزاری

تعیین میزان باود

تغییر میزان باود در برنامه

ارسال داده سریال در حالت UART سخت افزاری

پیکره بندی SERIALOUT

دستور PRINT

دستور PRINTBIN

دریافت داده سریال در حالت UART سخت افزاری

پیکره بندی CONFIG SERIALIN

دستور WAITKEY

دستور INKEY

دستور INPUT

دستور INPUTBIN

دستور INPUTHEX

UART نرم افزاری

تعین میزان باود

 تغییر میزان باود در برنامه

ارسال داده در حالت UART نرم افزاری

دستور PRINT

دستور PRINTBIN

دریافت داده در حالت UART نرم افزاری

دستور  WALTKEY

دستور INKEY

دستور INPUT

دستور  INPUTBIN(#CHANNEL)

دستور  INPUTHEX(#CHANNEL)

دستورات کار با  LCD

دستور CLS

دستور  CLS GRAPH

دستور CLS TEXT

دستور LCD

دستور LOCATE ROW,COLUMN

دستور  CURSOR ON/OFF BLINK/NOBLINK

دستور Line(Xl,Yo),(Xl,Yl), COLOR

دستور CIRCLE (XO,YO),RADIUS,COLOR

دستور SHOWPIC   X,Y,LABLE

بر چسب $BGF ″FILE.BGF″

ارتباط سریال SPI

خصوصات

طرز اتصال master/slave

طرز کار پایه  SS در مُد MIASTER

ارتباط SPI و رجیسترهای مربوطه

رجیستر کنترلی [SPI CONTROL REGISTER]SPCR-SPI

بیت SPIE-7 : فعال کننده وقفه SPI

بیت SPE-6 : فعال کننده SPI

بیتDORD-5 :DATA ORDER

بیتMISTR-4  : انتخاب MASTER/SLAVE

بیتCPOL-3  : CLOCK POLARITY

بیت CPHA-2 :CLOCK PHASE

مُدهای اطلاعاتی (DATA MODE)

بیتSPRI-0,1 و  SPRO: SPI CLOK SELECT

رجیستر وضعیت [SPI STATUS REGISTER] SPSI-SPI

بیت SPIF-7 : پرچم وقفه

بیت WCOL-6 : WRITE COLLISIN FLAG

بیت SPI2X-0 : DOUBLE SPI SPEED BIT

بیت ۱…۵ : بیت های رزرو شده

رجیستر داده [SPI DATA REGISTER] SPDR-SPI

پیکره بندی SPI در محیط BASCOM

SPI پیکر بندی سخت افزاری

SPIپیکر بندی نرم افزاری

SPIدستورات مربوط به ارتباط

SPIINITدستور

SPIINدستور

SPIOUTدستور

SPIMOVEدستور

(۲-WIRE)  I2Cپیکره بندی ارتباط سریال

I2Cتعیین کلاک

SCLتعیین پایه

I2C RECEIVEدستور

دستور I2C  SEND

AT240A/04A/08Aمعرفی نوع های

معرفی پایه ها

پایه کلاک سریال (SCL)

پایه داده سریال (SDA)

پایه محافظت از نوشتن(WP)

طرز کار حافظه

آدرس دهی سخت افزاری حافظه

 

 

حافظه های ATMagUlb, AVR

این بخش تفاوت میان حافظه های دو، ATmegulb را توصیف
می کند در ساختار AVR  دو فضای حافظه ای، فضای حافظه ای برنامه تولیست وفضای حافظه ای اولیه وجود دارد در مجموع ATMega16  یکEEPROM برای نگهداری اطلاعات حافظه ای دارد همه فضاهای این حافظه به صورت خطی ومنظم
می باشد.

 

سیستم REprogrammabl  حافظه فلش در برنامه نویسی حافظه

ATMega16  شامل ۱۶ کیلو بایت تک تراشه ای در سیستم وقابلیت برنامه ریزی مجدد حافظه فلش برای نگه داری برنامه است در زمانی که طول بایت حافظه های avr16 یا۳۲ بیت بوده حافظه فلش دار برای avr    ۱۶*k5 شناخته شده است برای جلوگیری از اسیب نرم افزار حافظه فلش به دو بخش تقسیم می کنیم بخش راه اندازی وبخش برنامه نویس.

حافظه فلش قابلیت۱۰۰۰۰ یا نوشتن وپاک کردن می باشد پروگرم کانتر ATM mega16  دارای طول ۱۳ بیت می باشد که قابلیت آدرس دهی ۸ کیلو بایت را دارد کار قسمت راه اندازی برنامه قفل وراه اندازی برایحالت نرم افزار در اجر ا وحمایت از بار گذاری در هنگام راه اندازی (نوشتاری- خواندنی) است که در فصل بعد بعد به آن اشاره شده است.که شامل توصیف اجزای سری اطلاعات فلش که در پینهایspi ودر ارتباط با JTAK می باشد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید