دانلود پایان نامه مکانیک

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه مکانیک


روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش با تغییرات شکل هندسی بروش المان محدود با نرم افزار CATIA


فهـرست مطـالـب

عنوان                          صفحه
مقدمه :   ۱
فصل اول : تمرکز تنش
۱- تمرکز تنش    ۴
۱-۱- ضریب تمرکز تنش    ۵
(۱-۱-۱) – تئوری الاستیسته   ۷
(۲-۱-۱) – روش فتو الاستیسته   ۱۱
(۳-۱-۱) – روش کرنش نسبح   ۱۴
(۴-۱-۱) – روش تشابه الکتریکی   ۱۶
(۵-۱-۱) – روش غشاء الاستیک    ۱۷
۲-۱- روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش   ۱۷
فصل دوم : معرفی روش اجزای محدود
۱-۲- مقدمه   ۲۳
۲-۲- تاریخچه   ۲۳
۳-۲- ساختار روشهای عددی   ۲۵
۱-۴- ۲- ارکان روش اجزای محدود   ۲۸
۲-۴-۲- روش تحلیل   ۲۹
فصل سوم : گسسته سازی مسئله
۳-۱ – مقدمه    ۳۴
۳-۲ – تقریبات هندسی    ۳۴
۳-۳ – ساده سازی از طریق تقارن   ۳۶
۳-۴ – شکل و رفتار اجزای اساسی   ۳۸
۳- ۵ – انتخاب نوع جزء   ۴۰
۳- ۶- اندازه و تعداد اجزا   ۴۴
۳-۷– شکل و اعوجاج اجزا   ۴۷
۳-۸– محل گره ها   ۴۹
۳-۹- شماره گزاری گره ها و اجزا    ۵۰
۳-۱۰- جمع بندی   ۵۵
فصل چهارم : توابع میانیابی و اجزای ساده
۴-۱- مقدمه    ۵۶
۴-۲- اجزای ساده مرکب و چند تایی    ۵۹
۴-۳- چند جمله ای ها    ۶۱
۴-۴- مختصات طبیعی   ۶۶
۴-۵- کمیات برداری   ۶۹
۴-۶- جز متقارن محوری   ۶۹
۴-۷- جمع بندی   ۷۰
فصل پنجم : فرآیند مدل سازی و پردازش نتایج
۵-۱- اعتبار و دقت مدل    ۷۱
۵-۲- خواص مدل   ۷۱
۵-۳- اعمال فشار ثابت روی سه جزء خطی   ۷۶
۵-۴- اعمال فشار ثابت روی سه جزء درجه دوم   ۷۷
۵-۵- مسئله اتصال انگشتی   ۷۹
۵-۶- شرایط قیدی   ۷۹
۵-۷- مدلهای مشابه اجزای محدود با شرایط مرزی مختلف   ۸۱
۵-۸- روش تغییر چگالی شبکه   ۸۳
۵-۹- ریز کردن شبکه   ۸۵
۵-۱۰- شبکه های کوچک شدنی در بررسی همگرایی   ۸۶
۵-۱۱- روش اعو جاج اجزاء   ۹۰
۵-۱۲- شاخص های اعو جاج اجزا    ۹۱
۵-۱۳- پردازش نتایج   ۹۴
۵-۱۴- کنترل کردن مدل   ۹۷
فصل ششم : تقارن زیر مدل کردن و بررسی اعتبار
۶-۱- مقدمه    ۱۰۲
۶-۲- مدل متقارن و بار گذاری نامتقارن    ۱۰۲
۶-۳- تقارن محوری   ۱۰۴
۶-۴- انواع تقارن   ۱۰۸
۶-۵- زیر مدل سازی و زیر سازه سازی   ۱۰۸
فصل هفتم : تحلیل المان محدود : CATIA
۷-۱- مقدمه   ۱۱۵
۷-۲- تعریف پارا متر المان بندی    ۱۲۲
۷-۳- المان بندی کلی   ۱۲۴
۷-۴- خواص فیزیکی مدل   ۱۲۵
۷-۵- تعریف جرم   ۱۳۰
۷-۶- قید گزاری    ۱۳۱
۷-۷- اعمال بار گزاری   ۱۳۲
۷-۸- انجام آنالیز   ۱۳۳
۷-۹- مشاهده نتایج   ۱۳۳
فصل هشتم : تحلیل و نتایج تحلیل
پیوست و ضمائم   ۱۶۰
منابع و مآخذ    ۱۶۷

مقدّمه :
در۱۵ژانویه۱۹۱۹، در خیابان تجاری بوستون واقعه ای وحشتناک رخ داد. مخزن بزرگی با۲۷ متر قطر و حدود ۱۵ متر ارتفاع، ناگهان شکست و بیش از ۵/۷ میلیون لیتر شیره قند در خیابان ریخت .
ناگهان قسمت بالای مخزن به هوا و پهلوها به دو طرف پرتاب شدند. ساختمانی در آن نزدیکی، که کارمندانش در حال صرف نهار بودند، فرو ریخت و چند نفر مدفون شدند و قسمتی از مخزن به ایستگاه آتش نشانی برخورد کرد و تعدادی آتش نشان کشته و مجروح شدند.
به هنگام فروریختن، قسمتی از مخزن به یکی از ستونهای ساختمان بلند شرکت راه آهن بوستون اصابت کرد. این ستون کاملا قطع شد… و ساختمان از حالت قائم خارج و چند فوت نشست کرد… . بر اثر غرق شدن در شیره قند، یا خفگی، و یا در اثر برخورد با آوار دوازده نفر جان باختند، بیش از ۴۰ نفر مجروح شدند. تعداد زیادی اسب که در آن ساختمان می زیستند غرق شدند، وبقیه را نیز بر اثر شدت جراحات مجبور بودند بکشند.
شکست مخزن شیره قند شناخت وقایعی را که به شکست زودرس قطعات مهندسی منجر می شوند، الزامی می کند. گاهی سایر سازه ها نیز به همین سرنوشت دچار می شوند. برای مثال، در بلژیک، کانادا، اتریش و ایالات متحده آمریکا در طی پنجاه سال گذشته چندین پل فرو ریخت ، علاوه بر آن تا به حال در تعداد بسیاری کشتی باری شکست رخ داده است. از مطالعات بعدی نتیجه گیری شده است که این شکستها، که به دو قسمت شدن کشتی منجر می شود، ناشی از تمرکز تنشها در قسمت بالای کشتی و امکان پذیر بودن عبور ترک از قسمت جوش است،جوشهایی که صفحات فولادی دا به همدیگر وصل می کند همچنین نواقص جوشکاری و کیفیت نامطلوب فولاد به فرآیند شکست کمک می کند. اخیرا تعداد زیادی شکست در

منابع و ماخذ :
۱- تئوری و کاربرد تحلیل اجزای محدود / تالیف M.G.fegan / ترجمه دکتر محمد حسن حجتی .
۲- مقاومت مصالح پیشرفته و تئوری الاستیسیته / تالیف دکتر محمود شاکری / دانشگاه صنعتی امیر کبیر .
۳- مقاومت مصالح پیشرفته و تحلیل تجربی تنش / تالیف دکتر محمود شاکری .
۴- رفتار مکانیکی مواد / تدوین دکتر عبد الکربم سجادی / استادیار دانشگاه فردوسی
۵- مقدمه ای بر روش اجزای محدود / تالیف دکتر سید امیر الدین صدر نژاد / دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی .
۶- تحلیل المان محدود در نرم افزار CATIA
۷- کاربرد و تئوری الاستیسیته / دکتر انوشیروان خرشیدیان فر
۸- مقاومت مصالح / بیر جانستون
۹- طراحی اجزا ماشین / شیگلی .

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید