تحقیق حسابرسی – شواهد چه نوع و چه مقدار ۲۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهــرست مـطالب

 

فصـل اوّل

کلیات   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱

فصـل دوّم

شواهد کافی و قابل اطمینان   ………………………………………………………………………………………………..

۲

فصـل سـوّم

روشهای کسب شواهد حسابرسی   …………………………………………………………………………………

۶

بخش ۱ـ۳

شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی   ……………………………………………………………………………..

۷

بخش ۲ـ۳

شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل   …………………………………………………………………………

۷

بخش ۳ـ۳

شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف   ………………………………………………….

۸

 

فصـل چهـارم

 

مخارج تأمین شواهد   ………………………………………………………………………………………………………………….

 

۱۳

فصـل پنجـم

شواهد حاصل از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه   ………………………………………

۱۴

بخش ۱ـ۵

روشهای رسیدگی به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه   …………………………..

۱۵

بخش ۲ـ۵

کشف بعدی حقایق موجود در تاریخ گزارش حسابرسان   ……………………..

۱۶

بخش ۳ـ۵

کشف بعدی روشهای رسیدگی اجرا نشده   …………………………………………………………..

۱۷

 

فصـل ششـم

 

شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته   …………………………………………………………..

۱۷

 

تستهای طرح شده

 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۱۹

منابع و مأخذ

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

موضوع شواهد چه نوع و چه مقدار در امر حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است . حسابرسان در طول دوره حسابرسی شواهدی را گردآوری و ارزیابی می کنند تا بتوانند با معیارهای مناسب اظهار نظر کنند و برای چنین اظهار نظری باید شواهدی گردآوری شود که برای محدود کردن احتمال خطر حسابرسی در یک سطح مناسب و تأمین مبنایی مناسب برای اظهار نظر درباره صورتهای مالی کافی باشد .

هدف این موضوع ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در مورد کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و روشهای کسب اینگونه شواهد در حسابرسی است . بکارگیری این استانداردها و راهنماییها ، حسابرس را در کسب شواهد حسابرسی درباره برخی از اقلام خاص مندرج در صورتهای مالی و سایر موارد افشا در صورتهای مزبور یاری می رساند .

شواهد حسابرسی یعنی اطلاعات بدست آمده توسط حسابرس برای رسیدن به نتایجی که نظر حرفه ای حسابرس براساس آن اظهار می شود . شواهد حسابرسی شامل اسناد اولیه و مدارک حسابداری ، زیربنای صورتهای مالی و اطلاعات مؤید بدست آمده از سایر منابع است .

این شواهد معمولاً از طریق ترکیب مناسبی از آزمون کنترلهای داخلی و آزمونهای محتوا گردآوری می شود . در برخی شرایط تمام شواهد مورد نیاز ممکن است تنها با انجام آزمونهای محتوا بدست آید .

آزمون کنترلهای داخلی عبارت است از آزمونهایی که برای کسب شواهد حسابرسی درباره مناسب بودن سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی و عملکرد مؤثر آنها اجرا می شود و آزمونهای محتوا عبارت است از آزمونهایی که برای کسب شواهد حسابرسی درباره کشف اشتباهات و یا تحریفهای با اهمیت موجود در صورتهای مالی اجرا می شود و بر دو گونه است :

الف ـ آزمون جزییات معاملات و رویدادهای مالی و مانده حسابها .

ب ـ روشهای تحلیلی

 

 

 

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید