کار تحقیقی حقوق تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون ایران

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

کار تحقیقی حقوق تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون ایران

کار تحقیقی حقوق تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون ایران


قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان – شماره تماس: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۲۱


مقدمه

۱-۱- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم                                   هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن                     نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقوله «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[۱]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.فهرست مطالب

عنوان

چکیده

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱- اهمیت انتخاب

۱-۲- طرح سوأل  

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تجارت الکترونیکی چیست؟

۲-۳- انواع تجارت الکترونیک

۲-۴- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

۲-۴-۱- منافع

۲-۴-۲ هزینه‌ها

۲-۵- مزایای کسب و کار الکترونیکی

۲-۶- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟

۲-۶-۱- دسترسی بیشتر به مشتریان

۲-۶-۲- فروش بیشتر به مشتریان موجود

۲-۶-۳- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی

۲-۷- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

۲-۸- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی

۲-۹- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها

۲-۹-۱- تجارت الکترونیک و مزایا

۲-۹-۲- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها

۲-۱۰- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-۱۱- سیاست تجارت الکترونیکی ایران

۲-۱۱-۱- اهداف

۲-۱۱-۲- اصول

۲-۱۲- نتیجه‌گیری 

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی

۳-۳- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال

۳-۴- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

۳-۵- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها

۳-۶- نتیجه‌گیری 

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

۴-۱- مقدمه

۴-۲- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی

۴-۳- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

۴-۴- نتیجه‌گیری 

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

۵-۱- مقدمه

۵-۲- تجربه اتحادیه اروپا

۵-۳- تجربه کشورهای آ. س. آن

۵-۴- تجربه انگلستان

۵-۵- تجربه یونان

۵-۶- تجربه اسکاتلند

۵-۷- نتیجه‌گیری

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

۶-۱- مقدمه

۶-۱- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی

۶-۳- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها

۶-۴- نتیجه‌گیری 

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

۷-۱- مقدمه

۷-۲- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران

۷-۲-۱- طرح پرسش‌ها

۷-۲-۲- اهداف تحقیق

۷-۲-۳- روش‌های تحقیق

۷-۲-۳-۱- روش تطبیقی

۷-۲-۳-۲- روش پیمایشی

۷-۲-۴- نتیجه‌گیری از تحقیق

۷-۲-۵- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق

۷-۲-۶- ارائه پیشنهادات

۷-۳- نتیجه‌گیری 

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

۸-۱- مقدمه

۸-۲- بانکداری الکترونیکی

۸-۳- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.

۸-۴- پول الکترونیکی چیست؟

۸-۵- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی

۸-۶- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها

۸-۷ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

۹-۱- مقدمه

۹-۲- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها

۹-۳- نتیجه‌گیری  

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

۱۰-۱ مقدمه

۱۰-۲- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط

۱۰-۳- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط

۱۰-۴-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

۱۰-۴-۱- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در

۱۰-۴-۲- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

۱۰-۵- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه

۱۰-۶- نتیجه‌گیری

 

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

۱۱-۱- مقدمه

۱۱-۲- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی

۱۱-۲-۱- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران

۱۱-۲-۲- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران

۱۱-۲-۳- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن

۱۱-۳- جدایم سایبری

۱۱-۳-۱- جعل سایبری

۱۱-۳-۲- کلاهبرداری سایبری

۱۱-۳-۳- جاسوی سایبری

۱۱-۳-۴- تطهیر نامشروع سایبری

۱۱-۴- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

۱۱-۵- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»

۱۱-۶- نتیجه‌گیری 

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید