تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۴

تعریف کلی تابعیت……………………………………………………………………………………. ۸

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی……………………………………………………………………. ۸

شرایط تحقق تابعیت………………………………………………………………………………….. ۹

تبعه شدن و تبعه بودن……………………………………………………………………………… ۱۰

آثار تابعیت در حقوق تبعه…………………………………………………………………………. ۱۳

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن………………………………. ۱۷

قاعده کسب تابعیت به محض تولد………………………………………………………………. ۱۷

سیستم خون در تابعیت…………………………………………………………………………….. ۱۷

اشکالات موجود در سیستم خون……………………………………………………………….. ۱۸

مزایای استفاده از سیستم خون…………………………………………………………………. ۱۹

سیستم خاک در تابعیت…………………………………………………………………………….. ۲۰

مزایای استفاده از سیستم خاک…………………………………………………………………. ۲۰

انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک……………………………………………………….. ۲۳

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها…… ۲۴

نفی بی‌تابعیتی…………………………………………………………………………………………… ۲۴

دو تابعیتی……………………………………………………………………………………………….. ۲۵

پیوسته بودن تابعیت…………………………………………………………………………………. ۲۷

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی………………………………………………………………… ۲۸

تابعیت در ایران……………………………………………………………………………………….. ۳۰

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت………………………………….. ۳۳

 

عنوان                                                                                                              صفحه

قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند…………………. ۳۸

مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران………………………………………………….. ۴۱

روشهای تحصیل تابعیت در ایران……………………………………………………………… ۴۲

تابعیت با اعمال سیسم خون………………………………………………………………………. ۴۲

تابعیت با اعمال سیستم خاک……………………………………………………………………… ۴۵

تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران……………………………………………………………… ۴۹

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت………………………… ۵۲

جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن……………………………………………………. ۵۳

تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد…………………………… ۵۵

چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف………………………………………………. ۵۸

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف……………………….. ۵۹

چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف………. ۶۵

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………. ۷۱

مقدمه

هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید