بودجه ریزی عملیاتی ۲۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

۱- مقدمه

۲- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

 ۳- سیر تکوین بودجه

–         بودجه به عنوان ابزار کنترل

–         بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

–         بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

–         بودجه به عنوان ابزار راهبردی

۴- روش های بودجه ریزی

–         بودجه متداول (سنتی)

–         بودجه ریزی افزایشی

–         بودجه ریزی برنامه ای

–         بودجه ریزی بر مبنای صفر

–         نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

۵- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان

۶- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

۷- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

–         تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی  یا متداول

–         تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای

۸- اهداف بودجه ریزی عملیاتی

۹- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

۱۰- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی

۱۱- روش های بودجه ریزی عملیاتی

الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

–         طبقه بندی عملیات

–         انتخاب واحد اندازه گیری

–         برآورد هزینه یک واحد کار

–         پیش بینی حجم عملیات

–         محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

      –    انتخاب حوزه کار

      –    انتخاب واحد کار

      –     تهیه گزارش آماری

      –    انتخاب هنجار

      –    پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

       –   مکانیسم عملکرد سیستم ABC

       –   مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه

گام اول:  تشکیل تیم طراحی

گام دوم:  تعریف مراکز فعالیت

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

۱۲- آشنایی با نرم افزار سیستم  بهای تمام شده بر اساس روش ABC

۱۳- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت

۱۴- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی

۱۵- منابع و مواخذ

  مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه  تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف،  نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید