بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

بخش اول : کلیات………………………………………………………………………………………….

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام…………………………………….

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام………………………………………………………………………

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری…………………………………………………

بند دوم: اهمیت قضاوت…………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام…………………………………………………………………

بند اول: مفهوم استقلال قضایی………………………………………………………………………….

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی……………………………………………………………

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی…………………………………………………………

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه…………………………

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران…………………………….

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران……….

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی……………………….

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات……………………………………….

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات…………………………………………………..

بند دوم: شاخص منع عزل قضات……………………………………………………………………….

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات…………………………………………………………..

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی……………………………………………………………………..

بند پنجم : تمکن مالی قضات…………………………………………………………………………….

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود…………………………..

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………….

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران……….

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات…………………………………………

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی……………………………………………………………….

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها…………………………………………….

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها……………………………………………….

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات………………………………………………………..

مبحث اول: تخلفات قضات………………………………………………………………………………

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات……………………………………………………………………..

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………

 

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید