بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

دیباچه ……………………………………………………………………………………………………. ۶

بخش اول: نظم عمومی در حقوق …………………………………………………………….. ۱۱
فصل اول تاریخچه ………………………………………………………………………………….. ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی ………………………………………………………………….. ۱۹

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ………………………………………………… ۲۱

فصل سوم: تعریف نظم عمومی ……………………………………………………………….. ۲۴

مبحث اول: نظریه نوعی ……………………………………………………………………………. ۲۴

مبحث دوم: نظریه شخصی ………………………………………………………………………. ۲۵

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ………………………………………… ۲۸

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی……………………. ۳۰

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی …………………………………………………………….. ۳۲

مبحث اول: از لحاظ زمان …………………………………………………………………………. ۳۲

مبحث دوم: از لحاظ مکان ………………………………………………………………………… ۳۳

فصل پنجم: منابع نظم عمومی …………………………………………………………………. ۳۵

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی …………………………………………………………… ۳۵

گفتار اول- قانون ……………………………………………………………………………………. ۳۵

الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است………………………….. ۳۵

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ………………………………………………………………. ۳۶

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ………………………………………………… ۳۶

د- نظریه تفکیک قوانین ……………………………………………………………………………. ۳۶

ه- قوانین راجع به نفع عمومی…………………………………………………………………… ۳۶

و- قوانین آمره و ناهیه ……………………………………………………………………………. ۳۷

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است…………………. ۳۷

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی …………………………………………….. ۳۷

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ……………………………………………………. ۳۹

گفتار اول: اخلاق حسنه ……………………………………………………………………………. ۳۹

گفتار دوم: عرف و عادت …………………………………………………………………………. ۳۹

گفتارسوم: رویه قضائی …………………………………………………………………………… ۴۰

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام …………………………………………………….. ۴۱

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ………………………………………………………………… ۴۴

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق …………………………………………………….. ۴۴

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد……………………………………………………. ۴۴

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ………………………………………………………………. ۴۷

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین …………………………………………………………… ۴۷

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ……………………………………………………………………… ۴۸

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده……………………………………………………. ۴۹

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه …………………………………………………….. ۵۱

مبحث اول: نظریه انفکاک ………………………………………………………………………….. ۵۱

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌…………………………………………………………………………… ۵۲

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ………………………………. ۵۴

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ……………………. ۵۵

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران…………………………………………… ۵۷

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ……………. ۵۹

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن………………………………………………………… ۶۳

الف:‌ در حقوق داخلی ……………………………………………………………………………….. ۶۳

ب: از نظر نظم عمومی …………………………………………………………………………….. ۶۳

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی …………………… ۶۷

مبحث اول: قوانین خارجی ………………………………………………………………………… ۶۷

مبحث دوم: احکام خارجی ………………………………………………………………………… ۶۹

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه …………………………………………………… ۷۱

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه …………………………………………………………………….. ۷۲

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ……………………… ۷۴

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ……………………………………………………. ۷۴

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق………………….. ۷۶

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی………… ۷۹

نتیجه‌گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………… ۸۱

منابع پروژه…………………………………………………………………………………………….. ۸۶

 

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[۱]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[۲]

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید