دانلود مقاله مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

دانلود مقاله مدیریت دانش و فناوری اطلاعات


مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان های اموزشی

 


 

۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵-۶۶۴۹۷۹۰۰


چکیده

با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، دیگر موتور محرک  رشد سازمان ها، به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی شود. مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در عصر حاضر، دانش  است. دانش به معنای واقعی خود، مجموعه ای است از مهارتها و توانمندیهای انسانی، که با آگاهی و اطلاعات از روشهای تولید بهتر، همراه است. کاربرد چنین برداشتی از دانش در سازمان های کنونی و آینده بسیار فراگیر شده است. بدین صورت سازمان ها در پی بهره برداری صحیح و بموقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون می باشند. چنین رویکردی مفهوم جدیدی را تحت عنوان مدیریت دانش  توسعه داده است. ابزاری که استفاده و پیاده سازی مدیریت دانش را در سازمانها بیشتر گسترش داده است، فناوری اطلاعات وارتباطات  می باشد. به لطف

خدمات گسترده اینترنت و شبکه های رایانه ای بهره برداری از منافع مدیریت دانش در سازمان ها رونق زیادی پیدا کرده است. چنین سازمان هایی را به اصطلاح، سازمان های دانش محورنام گذاری کرده اند. مدیریت دانش، شامل، مراحل، تولید، کسب، ذخیره سازی، انتشار، و بالاخره به کارگیری، دانش، در راستای اهداف سازمان است. البته این تقسیم بندی به روشهای مختلفی در منابع علمی مطرح شده است. علاوه بر ۵ فعالیت بالا، برخی از صاحبنظران، فراموشی فعال دانش قدیمی و غیر قابل استفاده را نیز جزو فرآیند مدیریت دانش قلمداد کرده اند .

کلید واژه ها: مدیریت دانش, فناوری اطلاعات, فرهنگ سازمانی, یادگیری سازمانی, منابع انسانی

مقدمه

مراکز آموزشی و دانشگاه ها از جمله نهادهای پویا و پیچیده می باشند که اگر هر رویکرد و مطالعه ای این نهادها را موضوع مورد مطالعه خود قرار دهد از پویایی و پیچیدگی بیشتر برخوردار است. علاوه بر اهمیت و پیچیده بودن نگاه به دانشگاه، نوع مدیریت و الگوهای برنامه ریزی برای دانشگاه، ارتقای دانش سازمانی و یادگیری نیز متفاوت خواهد بود. بی تردید با نگاهی عمیق و علمی به سازمان های جدید می توان گفت که آنان بر اساس دو مفهوم پیچیدگی و آشفتگی به شدت تغییر کرده و به دلیل شرایط زمانی که در آن واقع شده اند تفاوت های بسیاری با گذشته دارند، به گونه ای که ماهیت فعلی جهان بر اساس تغییرات گسسته و بنیانی است. این تغییرات چنان سریع و با رقابت بالا اتفاق افتاده است که سازمان های عظیم قرن بیستم تاب و تحمل دوام در برابر دنیای نوظهور قرن بیست و یکم را ندارند. بنابراین در این محیط های جدید سازمان ها برای بقا و موفقیت خود به سامانه های طبیعی و انعکاس های آن نیاز دارند تا بتوانند با تشخیص سریع تغییرات، خود را با آن انطباق دهند، این موضوع توجه سازمان ها را به سمت دانش معطوف کرد(مارکوارت، ترجمه زالی،۱۳۸۵). زیرا دانش با ویژگی های بدیع و پویای خود امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط های جدید را فراهم می سازد، اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطه های گوناگون درسازمان و مدیریت به عنوان رمزبقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار و در اقتصاد به عنوان دارایی راهبردی بحث شده است(عدلی، ۱۳۸۵).

از این دیدگاه استدلال می شود که دانش دارایی غیرمحسوساست که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر است. دارایی غیر محسوس در سازمان ها شامل: اطلاعات، دانش، تجربه و مهارت های کارکنان آن سازمان است، که البته اندازه گیری آن کار آسانی نیست، زیرا فنون و معیار های ارزیابی ویژه ای در این زمینه وجود ندارد. دراکر معتقد است که در اقتصاد دنیای امروزی، دانش به عنوان نتیجه فرایند یادگیری منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید، مثل کار، سرمایه و زمین نیست بلکه منبعی بسیار مهم تر برای عصر حاضر به شمار می رود (نیک بخت و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به توضیحات مختصر فوق در مورد دانش سازمانی حال به تعریف و بخشی از پیشینه مدیریت دانش   می پردازیم.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

دانلود مقاله پاردایم توسعه کارآفرینی سازمانی

دانلود مقاله پاردایم توسعه کارآفرینی سازمانی


 مقاله مدیریت توسعه کارآفرینی سازمانی ضرورتی اساسی در سازمانهای هزاره سوم


فایل word

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰


‌‌‌چکیده
کارآفرینی فرآیند پویای تولید تدریجی ثروت است. کسانی این ثروت را تولید می کنند که ریسک های بزرگ مالی، زمانی و یا تعهد شغلی را می پذیرند یا برای بعضی محصولات و خدمات ارزش می آفرینند. محصول یا خدمت ممکن است جدید یا منحصر به فرد باشد ولی نکته اساسی در ارزشی است که کارآفرین به آن می بخشد. کارآفرین با درک و جایابی مناسب مهارت ها و منابع می تواند ارزش فوق را ایجاد نماید.کارآفرینی سازمانی یا پیدایش شکل های سازمانی نوین و پویایی های کارآفرینی منجر به ایجاد جمعیت های نوین سازمانی می شود. چگونگی پیدایش و رشد سازمان ها، چگونگی تأثیر گذاری متقابل سازمانها- اجتماع بر یکدیگر، از مسائل اساسی کارآفرینی است. فعالیت کارآفرینانه سازمانی می تواند شامل توسعه یک محصول جدید تا ایجاد یک فرآیند اثربخش باشد. کارآفرینی سازمانی را می توان به عنوان فرآیند توسعه محصولات یا بازارهای جدید تعریف کرد. کارآفرینی سازمانی شیوه برانگیختن و سپس بهره گیری از افراد در درون یک سازمان می باشد؛ شیوه ای که افراد فکر می کنند قادر هستند کارها را به طریقی متفاوت و بهتر انجام دهند. در اغلب موارد که کارآفرینان سازمانی مورد حمایت سازمان قرار نمی گیرند، با تشویق و حمایت سرمایه گذاران مخاطره پذیر از سازمان خارج شده و تصمیم به کارآفرینی مستقل می گیرند. بنابراین به منظور جلوگیری از خروج افراد کارآفرین و توانمند از سازمان، توجه به کارآفرینی سازمانی و فراهم آوردن بستری مناسب برای آن در استراتژی شرکت ها شدیداً مورد تأکید و توجه قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی ابعاد کارآفرینی سازمانی پرداخته شده و تا حد امکان سعی خواهیم کرد آنرا تبیین و ارائه کنیم.

واژه های کلیدی:
مفهوم کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، الگوهای کارآفرینی سازمانی، ابعاد کارآفرینی سازمانی.

۱- مقدمه
کارآفرینی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائلی است که جوامع امروزی در هزاره سوم با آن روبرو هستند. امروزه، سازمان ها با چالش های پیچیده و فزاینده ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می دهد، افراد در حال برقراری ارتباطات جدید با یکدیگر هستند و شکل های از رقابت در حال پیدایش است و در کشور های مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسه است. بر اساس بیانیه جهانی کارآفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت های کارآفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد .(Archibong, 2004S, P4-6) در هر کشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و بایستی تلاش شود که توانایی های آنان بیشتر شده و مهم تر از همه، ساختارهای موجود اجازه دهند که کارآفرینان ابراز وجود کنند (Thompson & john, 1999, P 5). با توجه به این مسائل، سازمان ها باید بسیار هوشیارانه با این چالش ها برخورد کنند و سعی کنند تا از استعدادها و قابلیت های تک تک اعضای خود به خوبی استفاده کنند. کارآفرینی، قابلیتی است که می تواند سازمان ها را در این برهه حساس نجات دهد و بقای آنها را تضمین کند. زمانی که کارآفرینی به عنوان یک روش زندگی توسط اکثریت افراد جامعه پذیرفته شود، ارکان توسعه در آن جامعه در مقایسه با سایر جوامع سریع تر رشد می کند، چرا که کارآفرینی و افراد کارآفرین باعث ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد رفاه و ثروت می شوند. به همین دلیل است که کشورهای مختلف به دنبال اجرای برنامه هایی برای گسترش فعالیت های کارآفرینانه هستند. جوامع امروزی برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه نیازمند حاکم کردن فرهنگ کارآفرینی هستند. در واقع فرآیند کارآفرینی در درون خود فرهنگ خاصی دارد. فرهنگ کارآفرینی مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل می دهد. در چند سال گذشته به دلیل فشارهای اجتماعی، فرهنگی و رقابتی، میزان علاقه سازمان ها به کارآفرینی سازمانی افزایش یافته است. یکی از ارزان ترین ابزارها برای رشد و توسعه کسب و کار ، کارآفرینی است که احتمالاً بهترین نتیجه و بیشترین کارایی را دارد. پرورش افراد کارآفرین در درون سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب و ترویج روحیه کارآفرینی است. روحیه کارآفرینی می تواند مزیت رقابتی بسیار ارزشمندی باشد، بویژه برای شرکت های بزرگ که از منابع انسانی توانمندی برخوردار بوده و توانایی تشویق و گسترش آنرا در سازمان دارند. عوامل مختلفی نظیر شرایط فرهنگی و محیطی، رهبری و روابط انسانی می تواند بر کارآفرینی سازمانی تأثیر گذار باشد. اهمیت کارآفرینی به خاطر ارزش هایی است که به اشکال گوناگون ایجاد می شود. کارآفرینی سازمانی برای بقا، رشد، سودآوری و نوسازی در سازمان ها بسیار حیاتی است. مبنای کارآفرینی سازمانی شناسایی فرصت و بهره برداری از آن است، که این خود به تحقق اهداف سازمانی می کند. به همین دلیل سازمان های مختلف مشتاقانه در حال ترویج فعالیت های کارآفرینانه در میان کارکنان خود هستند. در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده ار آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است، با نظر به این که کارآفرینی سازمانی بحثی نو می باشد و اهمیت آن در رشد و توسعه سازمان ها روز به روز برای مدیران و کارکنان و صاحبان قدرت روشن تر می شود. همانطور که تولد و مرگ سازمان ها به بینش، بصیرت و توانایی مؤسسین بستگی دارد و بقای آنها نیز به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها بستگی دارد. اگر برنامه ریزان، تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان کارآفرین باشند، فرصت های اقتصادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری نمایند و در نتیجه سریع تر رشدکرده و در صحنه رقابت بیشتر دوام آورند. بنابراین به منظور تحقق این امر باید فعالیت های کارآفرینانه را در سازمان ها ترویج داد و روحیه کارآفرینی را در تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان پرورش داد و در نهایت محیطی کارآفرینانه را در سازمان حاکم گردانید. این امر مستلزم شناخت، تبیین و تشریح مفهوم و فرآیند کارآفرینی سازمانی است.
۲- سیر تاریخی تعاریف کارآفرینی
واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آنکه مفهوم کلی اش به زبان امروزی درآید، در زبان فرانسه ابداع شد. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در امر هدایت مأموریت های نظامی بودند، کارآفرین می خواندند. از حدود سال ۱۷۰۰ میلادی به بعد، فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اندرکار ساخت جاده، پل، بندر و تأسیسات بودند نیز لفظ کارآفرین را به کار بردند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

دانلود مقاله مدیریت دارایی های منابع انسانی

دانلود مقاله مدیریت دارایی های منابع انسانی


 مقاله مدیریت دارایی های منابع انسانی چارچوب ابزاری در اختیار مدیران ارشد استان گلستان


فایل word

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰


چکیده:
هدف اصلی حسابداری منابع انسانی بیشتر جلب توجه مدیرانی است که درمورد نگهداری نیروی انسانــــــی از خود بی تفاوتی نشان می دهند، مدیرانی که به ایجاد رضایت شغلی و انگیزه های مثبت در کارکنان بی توجهند و به امنیت شغلی، ایجاد امید و حس وفاداری، ایجاد فرصت برای پیشرفت و رفع مشکلات منابع انسانی نمی اندیشند و موجبات اخراج و یا استعفای کارکنان را فراهم می آورند. از آنجا که « نیاز » مادر تمام ابداعات و اختراعات و نو آوری ها درطول تاریخ بوده است ، پیدایش حسابداری منابع انسانی ( HRA ) نیز مولود نیازهای زمانه خویش بویژه رشد و گسترش مرزهای دانش بشری و همچنین افزایش نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بود. مدیران تمامی واحدهای اقتصادی و نهادهای اجتماعی برای ارتقای سطح عملکرد سازمان ، در جستجوی آن هستند تا با صرف هزینه های مالی، ‌توان « بالقوه » منابع انسانی سازمان را « بالفعل » سازند و ازطریق توسعـــه منابع انسانی موجب رشد بهره وری سازمانی شوند . لذا در این نوشتار در می یابیم مدیران برای تصمیم گیری در زمینه برنامه های توسعه منابع انسانی به اطلاعات ذیل نیازمندند : ارزش اقتصادی چنین دارایی های انسانی چقدر است ؟چه میزان از هزینه های انجام شده برای پرورش و آموزش افراد متخصص ارزش به حساب دارایی بردن دارد ؟چه مقدار از منابع مالی صرف شده را باید هزینه های از دست رفته تلقی کرد ؟
در تحلیل نهایی حسابداری منابع انسانی در واقع کاربرد مفاهیم و روشهای حسابداری در محدوده مدیریت نیروی انسانی است . این حسابداری معیار سنجش و گزینش هزینه وارزش گذاری نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر موسسه است .منابع انسانی در یک سازمان می تواند به شکل های مختلفی باشد ، مثل توانایی های فنی افراد یا یک سیستم مدیریت با عملکرد موثر(سازمان انسانی ). حفاظت از منابع انسانی فرآیندی است برای حفظ کارایی نیروی انسانی و همچنین حفظ توان سوددهی یک سازمان است. در رابطه با حسابداری منابع انسانی مدیران نیروی انسانی در سازمانها موظفند هر از چند گاهی با ارزشیابی برنامه های خود و همچنین ممیزی منابع انسانی میزان اثربخشی واحد خود را مشخص کنند.

۱- مقدمه:
حسابداری منابع انسانی درحقیقت شناخت بی سابقه یک اصل از اصول مدیریتی را درمورد ارزش مادی منابع انسانی در سازمان میسر می سازد . اصلی که در گذشته مدیران هیچگونه تفکری درمورد آن نداشتند و به آن کاملاً بی توجه بودند ، ولی امروزه با توجه به دستاوردهای حسابداری منابع انسانی توجه مدیران به مسائل نگهداری و استفاده بهینه از منابع انسانی بیش از پیش جلب شده است . (طوسی ،۱۳۷۱ : ۳۹ )
هدف دیگر حسابداری منابع انسانی فراهم کردن اطلات لازم در جهت اداره موثر و کارآمد نیروی انسانی توسط مدیریت است . سیستم حسابداری منابع انسانی اطلاعات لازم را در مورد بهای تمام شده و ارزش افراد ، برای سازمان ها آماده می سازد و نیازهای خاص سازمان را در این زمینه پاسخگو می باشد .( همان ) اکنون بهتر است است قبل از هر چیز درباره تاریخچه ودلایل پیدایش حسابداری منابع انسانی اتدکی بدانیم تا با دید بهتری بتوانیم این مبحث را پیگیر شویم . حسابداری یکی از شاخه های علوم انسانی است که در پی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . و حسابداری منابع انسانی نیز یکی از زیرشاخه های جدید آن است که نسبت به زیرشاخه های دیگر این شاخه تنومند از عمر کمتری برخوردار است .
از آنجا که « نیاز » مادر تمام ابداعات و اختراعات و نو آوری ها درطول تاریخ بوده است ، پیدایش حسابداری منابع انسانی ( HRA ) نیز مولود نیازهای زمانه خویش بویژه رشد و گسترش مرزهای دانش بشری و همچنین افزایش نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بود. از آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی با گسترش مکتب «مدیریت انسانی » ، تحقیقات پیرامون حسابداری منابع انسانی نیز آغاز گشت. البته همزمانی رویش این دو شاخه و زیر شاخه از علوم انسانی بی تناسب نیز نبود . شاید بتوان اینگونه گفت که شالوده شکل گیری مکتب مدیریت انسانی توجه خاص و ویژه ایی بود که به عامل « انسان» در سازمان ها ، در حال شکل گیری بود. مدیران سازمان ها هر روز بیشتر و بیشتر متوجه این نکته می شدند که عامل انسان یکی از باارزشترین منابع در سازمان متبوعشان می باشد و چنین عامل باارزشی احتیاج به رفتاری شایسته و درخور نیز دارد. عاملی که تا آن روز کمتر به آن بها داده می شد .
در نیمه اول قرن پیش هرگاه صاحبان سرمایه و مدیران سازمانها می خواستند به میزان ثروت خود و سازمانشان اشاره کنند فقط و فقط داراییهای مشهودی همچون اموال منقول و غیر منقول خود و سازمانشان را ردیف می کردند . اما شرایط به گونه ایی رغم خورد که در سال ۱۹۸۲ میلادی سازمانهای بزرگ دنیا مالک ۶۲ درصد داراییهای مشهود و ۲۸ درصد دارایی نامشهود بودند و در سال ۲۰۰۰ میلادی این نسبت باز هم تغییر کرد و جای خود را به ۱۵ درصد داراییهای مشهود و ۸۵ درصد داراییهای نامشهود داد ، و نکته قابل توجه در اینجاست که منابع انسانی مهمترین عامل در داراییهای نامشهود می باشد . ( دوانی ،۱۳۷۴ : ۴ )
فلامهولتس۱ در کتاب «حسابداری منابع انسانی۲» پنج مرحله را در توسعه حسابداری منابع انسانی ذکر می کند:
مرحله اول طی سالهای ۱۹۶۶-۱۹۶۰ عبارت بود از مفهوم حسابداری منابع انسانی که استنتاجی از نظریه اقتصادی «سرمایه انسانی» و بعد از آن متاثر از مکتب «منابع انسانی نوین » و سرانجام متاثر از روان شناسی سازمانهای متمرکز و موثربودن نقش رهبری در سازمان بود .
مرحله دوم بین سالهای ۱۹۷۱-۱۹۶۶ دوره ای بود که در آن تحقیقات فنی و عملی به الگوهایی برای اندازه گیری دقیق و تعیین هویت استفاده کنندگان بالقوه این روش و استفاده تجربی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای واقعی معطوف گشت . مرحله سوم در سالهای ۱۹۷۹- ۱۹۷۱ دوره توجه محققان و سازمانها به حسابداری منابع انسانی بود . تلاش برای به کار بردن آن بیشتر توسط سازمانهای کوچک صورت می گرفت ، برآوردها و نتیجه گیریهای به عمل آمده براساس اثرات بالقوه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر روی مدیریت اجرایی و تصمیمات سرمایه گذاران بود . مرحله چهارم در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۷۶ دوره توجه نکردن محققان حسابداری و موسسه های بازرگانی به حسابداری منابع انسانی بود. مرحله پنجم از سال ۱۹۸۰ تاکنون دوره تجدید حیات توجه به حسابداری منابع انسانی است . این مسئله به کمک مطالعات جدید ، به صورت کوشش بعضی از سازمانهای بزرگ برای استفاده از حسابداری منابع انسانی نشان داده شده است . (فلامهولتس ، ۱۳۷۹ : ۲۸ )
مدیران تمامی واحدهای اقتصادی و نهادهای اجتماعی برای ارتقای سطح عملکرد سازمان ، در جستجوی آن هستند تا با صرف هزینه های مالی، ‌توان « بالقوه » منابع انسانی سازمان را « بالفعل » سازند و ازطریق توسعـــه منابع انسانی موجب رشد بهره وری سازمانی شوند . لذا مدیران برای تصمیم گیری در زمینه برنامه های توسعه منابع انسانی به اطلاعات ذیل نیازمندند :
ارزش اقتصادی چنین دارایی های انسانی چقدر است ؟
چه میزان از هزینه های انجام شده برای پرورش و آموزش افراد متخصص ارزش به حساب دارایی بردن دارد ؟
چه مقدار از منابع مالی صرف شده را باید هزینه های از دست رفته تلقی کرد ؟
مدیران متوجه شدند سیستم های معمول حسابداری نمی توانند چنین اطلاعاتی را دراختیار آ نان برای تصمیم گیری قرار دهند، لذا ضرورت نگاهی جدید به منابع انسانی در چارچوب مفاهیم حسابداری آشکار شد و سیستم حسابداری منابع انسانی پایــــه گذاری گردید . درواقع تلاشی آغاز گردید تا به مدیران اطلاعات لازم را در رابطه با تصمیم گیری پیرامون منابع انسانی ارائه کنند تا آنها پیش از پذیرش هرگونه تعهد اطلاعات لازم را به دست آورند . (همان : ۳۸ )

۲- حسابداری منابع انسانی چیست؟
حسابداری منابع انسانی در واقع کاربرد مفاهیم و روشهای حسابداری در محدوده مدیریت نیروی انسانی است . این حسابداری معیار سنجش و گزینش هزینه وارزش گذاری نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر موسسه است . این هزینه ها نظیر سایرهزینه ها از دو بخش هزینه های جاری و سرمایه ای تشکیل می شود ، به تعبیر دیگر می توان این گونه هزینه ها را شامل هزینه های مصرفی و هزینه های فرصتهای از دست رفته دانست که دارای دو عنصر هزینه مستقیم و غیرمستقیم هستند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

دانلود مقاله مدیریت چالشی بر مدیریت تحول

دانلود مقاله مدیریت چالشی بر مدیریت تحول


مقاله مدیریت چالشی بر مدیریت تحول در سازمان های کوچک روش شناسی علمی و مدیریت بازمهندسی فرایند فعالیت


فایل word

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰


چکیده:
چالشی ‌ ‌‌‌بـر‌ مدیریت تحول در سازمان‌های کوچک‌ روش‌شناسی علمی و مدیریت بازمهندسی فرایند فعالیت‌ (منظور Business Process Re-engineering اسـت که در برخی متون از آن‌ به‌ عنوان«طراحی مجدد فرایند کسب‌وکار»نیز یاد می‌کنند.برای آشنایی بیشتر مراجعه کنید به«بازمهندسی مدیریت دولتی»،دکتر گوئل کهن، مجله مدیریت دولتی،شماره ۷۳،۶۷۳۱٫) دکتر گوئل کهن در سال‌های‌ اخیر،مفهوم‌ ایستای بـهبود سـازمانی،رفته‌رفته جـای خود را به مفهوم‌ پویای تحول و بازمهندسی سازمان‌ها داده است.با این‌که‌ روش علمی جهان شمولی‌ برای بازمهندسی فعالیت‌های سازمانی وجـود ندارد،اما می‌توان عوامل مشترکی را‌ در ادبیات روبه‌رشد نهضت بازمهندسی‌ و تحول سازمان‌ها مشاهده کرد.البته بـاید توجه‌ داشت که این ادبـیات،بیشتر بـر پایه تجربیات حاصل از سازمان‌ها یا شرکت‌های‌ تولیدی بزرگ است.در مقابل،در زمینهء کاربرد بازمهندسی در سازمان‌های کوچک که‌ در راه کسب دستاوردهای ریشه‌ای،اصول‌ طراحی مجدد را به کار گرفته و تلاش‌های‌ خود را دنبال می‌کنند،توجه کمتری شده است.ازاین‌رو،در این مـقاله ضمن اشاره به‌ مدیریت بازمهندسی،مراحل و اصول عملی بازمهندسی فرایندها برای سازمان‌های‌ کوچک،بررسی شده است.این اصول به‌ ویژه‌ برای سازمان‌ها و کارخانه‌های کوچک‌ ایران که ساختاری کم‌وبیش قدیمی دارند و تجربه‌ای در به‌کارگیری سیستم‌های نوین‌ ندارند می‌تواند بسیار مـؤثر باشد.
مدیریت بازمهندسی در دو سطح
بی‌تردید شباهت‌ها و تفاوت‌های بسیاری را می‌توان در دو‌ دیدگاه‌ بازمهندسی در سطح‌ سازمان‌های«بزرگ»و سـازمان‌هایی«کوچک»مشاهده کـرد.اگرچه یافته‌های«موردکاوی»۱ را نمی‌توان به راحتی تعمیم داد،اما وجود شباهت‌های زیاد حکم می‌کنند تا ما بپذیریم که‌ آن‌چه در ادبیات مربوط به«بازمهندسی فرایند فعالیت»مورد تأکید قرار می‌گیرد‌ و از‌ آن دفاع‌ می‌شود،برای سازمان‌های کوچک نیز‌ کاربرد‌ دارد.
لزوم بـازمهندسی سـازمان‌ها،زمانی بیشتر نمایان می‌شود که موضوع انعطاف‌ناپذیری‌ سازمان‌ها را در نظر بگیریم.هراندازه یک سازمان بتواند خود را با شرایط تازه-چه در‌ زمینهء نوع‌ فعالیت‌ خود و چه در زمینه تحولات زمانی و محیطی-تطبیق‌ دهد،پایداری و پویایی‌ آن بیشتر خواهد بود.به بـیان دیـگر،توفیق در سـازش با یک مشکل محیطی،راه را بـرای‌ سازگاری‌های مـوفقیت‌آمیز بـا مشکلات‌ محیطی‌ بعدی‌ هموار می‌سازد.بازمهندسی و اصول‌ آن،گذر از سازمان«ایستا»به سازمان«پویا»را سهولت می‌بخشد و تطبیق‌پذیری سیستم‌ قدیمی را با سیستم نوین افزایش می‌دهد.این اصل برای هردو گـروه از سـازمان‌های‌ «کوچک»و«بزرگ»صادق است.
در هـرحال،آن‌چه منطق به‌ نظر‌ می‌رسد،تأکید‌ بر این نکته اسـت کـه مدیریت‌ بازمهندسی را باید در دو سطح«سازمان‌های‌ کوچک»و«سازمان‌های‌ بزرگ»طبقه‌بندی کرد و اصول آن را به کار گرفت.به منظور روشن‌تر شدن موضوع،مفاهیم اصلی بازمهندسی‌ فرایند را به‌ اجمال‌ بـررسی‌ مـی‌کنیم و بـا بخشی از منابع بنیادی در این زمینه آشنا می‌شویم.
بسیاری از‌ سازمان‌ها‌ در جهت تحول بـنیادی و کسب منافع ریشه‌ای،بازمهندسی فرایند فعالیت را برای توفیق طراحی مجدد‌ ساختارها‌ و فرایندهای خود به کار می‌گیرند.بی‌تردید، بازمهندسی فعالیت،خطرپذیری بزرگی به شـمار مـی‌آید زیـرا فعالیتی زمان‌بر است‌ که‌ تضمینی‌ برای موفقیت آن وجود ندارد.بااین‌حال،بسیاری از سازمان‌ها همچنان خـواهان‌ بازمهندسی فـعالیت‌های خود هستند.اگرچه وجوه‌ مشترکی‌ را‌ می‌توان در تعاریف‌ بازمهندسی مشاهده کرد.اما هیچ تعریف جهان شمولی از مدیریت بازمهندسی وجود ندارد.
با تـوجه به منابع تخصصی موجود در این زمینه‌، مشخصه‌های بازمهندسی‌ فعالیت‌ را می‌توان‌ به طور خـلاصه بـه صـورت زیر خلاصه کرد:
*طراحی مجدد و بنیادی فرایندهای فعالیت با به‌کارگیری‌ و توسعهء تکنولوژی یا سیستم‌های اطلاعاتی به عـنوان یـک تـوانمندساز در فعالیت‌های سازمان.
*فروپاشی سازمان‌ موجود‌ در‌ خلال فرایند بازمهندسی و تلاش برای دستیابی‌ سازمان به سطح بسیار بالایی از بـهبود عملکرد.
باید تـوجه‌ داشت‌ که‌ به علت تازگی مفهوم مدیریت بازمهندسی فرایند فعالیت،مطالعات‌ و پژوهش‌های تجربی انـدکی در‌ ایـن‌ زمـینه وجود دارد.اغلب پژوهش‌های صورت‌گرفته در غرب نیز بیشتر بر روی سازمان‌های بزرگ متمرکز بوده است.افزون بـر‌ ایـن،اکثر‌ این‌ مطالعات بر پایهء کاربرد روش مطالعهء موردی(موردکاوی)در یک و یا تعداد کمی‌ از‌ شرکت‌ها و سازمان‌ها بـوده اسـت.البته،به رغـم تازگی موضوع،اصول‌ و تلاش‌های‌ خاصی در زمینه‌ پایه‌گذاری یک روش علمی‌۱جهان شمول‌ برای‌ پیاده‌سازی اصول مدیریت بازمهندسی‌ سازمان‌ها آشکار شـده اسـت.در این میان،آن‌چه کم‌وبیش به فراموشی سپرده‌ شده، سازمان‌ها‌ یا شرکت‌های کوچک است.ازاین‌رو،انجام یـک‌ پژوهـش‌ هـمه‌جانبه در‌ زمینهء‌ این‌ که‌ آیا باید اصول مشابه‌ای را در‌ اجرای‌ مدیریت بازمهندسی و تغییرات ساختاری‌ فعالیت‌های سازمان‌های کوچک به کـار بـرد یـا خیر،ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد.
بحث ما در این مقاله،تأکیدی‌ است بر این واقعیت‌ که‌ در حـال حـاضر برخی نشانه‌های‌ اولیه‌ از‌ قابلیت بسط اصول و روش علمی موجود در ادبیات مربوط به بازمهندسی سازمان‌ها به‌ مؤسسات‌ کوچک وجود دارد.بـه طـور کلی‌ اگرچه‌ تاکنون‌ تعدادی روش‌های علمی‌ برای‌ اجرای‌ بازمهندسی فعالیت ارائه شده‌ است،اما‌ نـوع شـرکت‌های مناسب به منظور پیاده‌سازی‌ هریک از روش‌های بازمهندسی،چندان مـشخص نـیست.ویژگی‌های سـازمان‌ها و شرکت‌های کوچک‌ به‌ گونه‌ای است که یـک روش مـعمولی‌ برای‌ اجرای بازمهندسی،ضروری‌ به‌ نظر‌ می‌رسد.ازاین‌رو،به‌ یافته‌هایی درباره یک شرکت‌ خاص اشاره خواهد شـد کـه برگزیده‌ به عنوان نمونه توسط«هیل و کـراگ (Hale Cragg 1996) شـده‌ و مطالعه‌ موردی بر روی آنـ‌ انـجام‌ گـرفته‌ است.نتایج‌ این‌ بررسی را می‌توان‌ به‌ عـنوان مـواد اولیه برای‌ تدوین یک روش علمی-کاربردی در اجرای مدیریت بازمهندسی در سازمان‌های کوچک در ایران به‌ کـار‌ گرفت.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

دانلود مقاله جهانی شدن صنعت فروش مستقیم

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰ جهت دانلود مقاله جهانی شدن صنعت فروش مستقیم


فایل word


دانلود مقاله جهانی شدن صنعت فروش مستقیم


مقدمه‌

اینترنت طی شش دهه در کشور آمریکا به هدف‌های نظامی و امنیتی شکل گرفت و کم‌تر کسی انتظار حضور آن را در تمامی‌ عرصه‌های زندگی بشر امروز داشت،ولی‌ امروزه شاهد هستیم که علم شبکه و فناوری‌ اطلاعات،تمامی مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی را در نور دیده است و ابزار توسعه‌ی جوامع محسوب می‌شود. از دو دهه‌ی گذشته،اینترنت باعث‌ تغییر در تعریف مباحث اقتصادی شده است‌ و کشورهای توسعه یافته،توسعه‌ی اقتصادی‌ خود را مدیون این دستاورد مهم هستند. امروزه از اینترنت به عنوان هشتمین عجایب‌ جهان و اولین عنصر توسعه یاد می‌شود.
در حال حاضر،اقتصاد مهم‌ترین رویکرد اینترنت است و مفاهیم جدیدی، همچون‌ بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و در سطح کلان‌تر،دولت الکترونیک را مطرح‌ می‌کند. در سایه‌ی این تحولات و پس از انقلاب‌ اطلاعاتی که از همه‌ی انقلاب‌های‌ ایدئولوژیکی و صنعتی،همه‌گیرتر است و دامنه‌ی تأثیر آن تمامی پنج قاره را در برگرفته‌ است،مباحث جدیدی در حوزه‌های‌ سیاست،اجتماع،فرهنگ و اقتصاد مطرح‌ شده است.برای مثال،دیپلماسی‌ دیجیتال،ابزار برتر و کارامدتر حوزه‌ی‌ سیاست است. اینترنت، سفیر فرهنگی‌ کشورها،و تجارت الکترونیک،بستر تعامل‌ اقتصادی با دنیاست.
دهکده‌ی جهانی در واقع مصداق بسیار بزرگ دهکده‌هایی است که هر کس به‌ فراخور توانمندی و تخصص خود،در آن‌ محصولی را تولید و تبادل می‌کند تا از سایر محصولات دهکده نیاز خود را مرتفع کند. در نتیجه، در این دهکده‌ی جهانی کشوری‌ که فاقد کالا یا فناوری راهبردی باشد،کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد و صرفا از آن به عنوان‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جهانی‌شدن‌ صنعت فروش مستقیم و بازاریابی شبکه‌ای‌ یک بازار هدف یاد می‌کنند.
متأسفانه،کشور ما نیز حکم کسی را دارد که در دهکده‌ی جهانی بیش‌تر مصرف‌ کننده‌ی خوبی است تا تولیدکننده‌ی قابلی.
به همین علت،گاهی شاهد تقابل دولت با این اقتصاد جهان محور هستیم.در صورتی‌ که اتخاذ سیاست تعامل با این جریان‌ اقتصادی جهانی،به سبب حذف مرزها و سدهای توسعه‌ی اقتصادی،کشور و واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی را ملزم‌ به بازنگری در عملکرد خود می‌کند و برای‌ حفظ بقا در صحنه‌ی رقابت جهانی،به بهبود کیفیت غیرقابل رقابت و یا قیمت غیرقابل‌ رقابت مجبور می‌سازد. یکی از گرایش‌های تجارت الکترونیک‌ که به واسطه‌ی کسب توفیق فراوان در بازاریابی و فعالیت اقتصادی در سطح‌ بین المللی رشد چشمگیری در دهه‌ی اخیر داشته،بازاریابی شبکه‌ای است.


تاریخچه
در سال ۱۹۴۹،دو جوان به نام‌های‌ ریچ‌دووس‌۱ و جی‌وان‌اندل‌۲ توزیع‌کننده‌ی‌ محصولات کمپانی «نوتریلیت» بودند. ظرف مدت یک دهه،این دو توانسته بودند، سازمان بزرگ و موفقی را در سرتاسر آمریکا ایجاد کنند و به این ترتیب،فروش‌ فوق‌العاده‌ای را برای کمپانی و درآمدی را برای‌ فروشندگان مستقیم کالاها به وجود آورند.
اما از اواخر سال‌های ۱۹۵۰،مشکلی‌ به وجود آمد و آفتی را به جان شرکت‌های‌ بازاریابی چند سطحی‌۴ (MLM) انداخت.
همین مشکل سازمان یا شبکه‌ی آن‌ها را در هم کوبید.در واقع،بازوی تولیدکننده‌ی‌ شرکت نوتریلیت از بازوی بازاریابی آن کاملا جدا بود و در چنین شرایطی(و نه فقط در MLM که در همه‌ی داد و ستدها)،به سادگی‌ می‌توان مشاهده کرد که بازوی بازاریابی،پول‌ بیش‌تری درمی‌آورد.البته این چیز عجیبی‌ نیست و کاملا طبیعی است که در هر صنعتی،افرادی که تولیدکنندگان را به‌ بازارهایشان متصل می‌سازند،بیش‌ترین‌ سهم را از فروش(قیمت فروش)به دست‌ می آورند.
معمولا در چنین شرایطی است که بین‌ تولیدکنندگان و بازاریابان یک حالت‌ بلاتکلیفی و سرگردانی به وجود می‌آید.به‌ همین دلیل،این دو جوان شدیدا تحت نظر قرار می‌گیرند و مدام برایشان اخطاریه‌ می‌رسد و ایجاد مزاحمت می‌شود.
سازمانشان نیز به سرعت کوچک و کوچک‌تر می‌شود.در واقع،نبود محصول برای توزیع‌ و نیز نداشتن درامد مکفی حاصل از فروش، باعث این تحلیل سریع شبکه‌ی توزیعشان‌ می‌شود.همین امر باعث می‌شود،دو طرف‌ به هیچ روی نتوانند با هم به توافق برسند و به‌ همین دلیل،این دو جوان تصمیم می‌گیرند، محصول خودشان را داشته باشند تا مجبور نشوند،کالایی را بازاریابی کنند که دیگر وجود ندارد.آنچه پس از این به وجود می‌آید به نوعی مثل یک افسانه می‌ماند.
در سال۱۹۵۹،این دو شرکت‌ خودشان شرکتی به نام«آم‌وی» را تأسیس‌ کردند.این شرکت فعالیت خودش را آغاز می‌کند و ده سال بعد می‌تواند کمپانی‌ نوتریلیت را بخرد.مؤسسان این شرکت، بدون این که بخواهند خودشان را با گذشته‌ سرگرم کنند،چشم به آینده دوختند و شرکتی‌ را ساختند که حتی در سال ۱۹۹۹-یعنی ۴۰ سال بعد-بزرگ‌ترین شرکت بازاریابی چند سطحی در دنیا بود. موفقیت و نوع موفقیت‌ آن‌ها چنان چشمگیر بود که بار دیگر توجه و نگاه‌ها را به خود جلب کرد.
آمریکایی‌ها معتقدند که همیشه و در هر جایی یک«نیمه‌ی‌تاریکی»هم وجود دارد.شرکت‌های بسیاری با اجناس تقلبی و زیر پاگذاشتن مسائل اخلاقی و قوانین محلی‌ یا ایالتی،مثل قارچ روییدند و طرح‌ها و سیستم‌های تقلبی و غیرقانونی‌شان موجب‌ شد،مشکلات جدیدی برای شرکت‌هایی که‌ به صورت قانونی شیوه‌ی بازاریابی چند سطحی را به کار می‌بردند،به وجود آید. شرکت‌های قانونمند و متعهد بازاریابی چند سطحی اولین شخصیت‌های حقوقی بودند که‌ خودشان علیه شرکت‌های متقلب،از دولت‌ آمریکا خواستند تا با وضع قوانین مشخصی به‌ میدان بیاید و فعالیت‌ها را تحت نظر بگیرد. بازاریابی چند سطحی،طی سال‌های بعد از این و تا امروز،بسیار توسعه یافته و کامل‌تر شده است.شرکت‌های بسیاری،نه فقط در آمریکا که در اقصا نقاط جهان،با استفاده از این مدل کسب و کار توانسته‌اند،کالا و خدمتشان را بازاریابی کنند و شبکه‌های‌ فعال،با انگیزه و گسترده‌ای از فروشندگان‌ مستقیم را به وجود آورند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

مقاله مدیریت تغییر و تحول در سازمان ناجا

مقاله مدیریت تغییر و تحول در سازمان ناجا


فایل word

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰


‌‌‌چکیده
چرا مدیران و کارکنان سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های پلیس در مقابل تغییر و تحول واکنش‌ مثبت‌ نشان‌ نمی‌دهند‌ یا دیر واکنش نشان می‌دهند؟این تحقیق به روش‌ مـروری‌ از نـوع تشریحی انجام گرفته است.با استفاده از منابع مختلف از جمله کتاب‌ها،مقاله‌ها و به ویژه اینترنت و با کلیدواژه‌های‌ تغییر‌ در‌ سازمان و تغییر در سازمان پلیس به بررسی دیدگاه‌های مختلف پیرامون‌ تغییر،عوامل مؤثر در ایجاد تغییر،ضرورت‌ آن در سازمان‌ها،مقاومت در بـرابر تـغییر،شیوه‌های مـقابله با مقاومت در برابر تغییر در سـازمان‌ها‌ بـه‌ ویـژه‌ در سازمان‌های پلیس و مشکلات پلیس در اثر تغییر پرداخته شده است.در‌ آخر‌ راهکارهایی برای مقابله با مقاومت در برابر تغییر در سازمان‌های پلیس ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها:

مدیریت تغییر,بـهسازی‌ سـازمانی,سـازمان‌های پلیس,نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا),نوآوری‌

مقدمه
دنیا به طور مداوم در حال تغییر و تحول‌ است.اگر‌ تغییر،تحول و نوآوری ضرورت‌ نداشت،بشر هنوز در زندگی انسان‌های اولیه و شاید هم در سـطح‌ زنـدگی‌ جـانوران باقی‌ می‌ماند و هیچ تغییر و تحولی در دانش،نگرش و رفتار او حاصل‌ نمی‌شد.اگر‌ انسان‌ها خاصیت‌ تـغییرپذیری و اصلاح نداشتند،در چارچوب تنگ‌فکری خود باقی می‌ماندند و راه پیشرفت آنان مسدود می‌شد.
زمانی امنیت‌ بیشتری خواهیم داشت که قابلیت تغییرپذیری و اصـلاح بـیشتری داشـته‌ باشیم.به قولی دایناسورها چون‌ نتوانستند‌ خود‌ را با محیط تطبیق دهند از بین رفـتند. اما مـورچه‌ها با وجود آن کوچکی،چون خود را‌ با‌ تغییر وفق دادند،منقرض نشدند؛ بنابراین،تغییر و اصلاح،هم تهدید می‌کند و هم امنیت می‌دهد(هلر،۱۳۸۲).
امنیت واقعی‌ در‌ مـکان و چـارچوب بـسته فراهم نمی‌شود.اگر تغییر،تهدید باشد، همیشه در حال تهدید هستیم و برعکس اگر‌ امنیت‌ باشد‌ هـمیشه در امـنیت هستیم.
اصل تـحول،زندگی‌ها را دگرگون،جوامع را متحول و رهبری و هدایت‌ پلیسی را با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو می‌کند.در حالی که بعضی از اصـول مـانند اصـول‌ منسوب به پیل‌[پلیس پیشرو]دیرپا‌ و ماندگار هستند،قاعده قدرتمند دیگری به نام‌ «اصل تحول و تغییر»هم قاطعانه بر پدیـده‌ها‌ نـافذ‌ است(میس و اورتمایر،۱۳۸۰).
گفته شده است که هیچ‌ چیز‌ غیر‌ از تغییر،ثابت نیست.با وجود این،مدیران، سرپرستان پلیس و حـتی‌ نـیروهای صـف پلیس غالبا نسبت به تغییر در هرشکلی‌ مقاومت نشان داده و حفظ‌ وضع‌ موجود را ترجیح می‌دهند.اما تغییر‌ در‌ حـال وقـوع‌ است‌ و همچنان‌ روی خواهد داد.ادارات پلیس می‌توانند مقاومت‌ کنند‌ یا این چالش را بپذیرند و روی منافع احتمالی آن سـرمایه‌گذاری کـنند(میلر وهس،۱۳۸۲:۷۸۱-۶۸۱).
تام پیـترز،یکی‌ از صاحب‌نظران خبره مدیریت در آمریکا‌ می‌نویسد:«اصل تحول، تنها اصل ثابتی‌ استکه‌ در جهان معاصر بر همه‌ سازمان‌های‌ دولتـی و خـصوصی حاکم‌ است.او در ادامه بیان می‌دارد که استعمال لفظ تغییر در‌ این‌ رابطه از پوشش مـعنایی‌ و فـراگیری‌ لازمـ‌ برخوردار‌ نیست؛زیرا این شتاب‌ حاصل‌ از سرعت تغییرات و گستره‌ آن‌ است که انواع دگرگونی در اقدامات و شیوه‌ها را رقـم مـی‌زند.قدرت پاسـخگویی و سازگاری با‌ تحولات‌ جامعه و استفاده از نیروی تحول‌ به‌ عنوان یک‌ نیروی‌ سـازنده،و یا‌ عـدم آن،وجه تمایز عمده‌ بین پیروزی و شکست است»(پیترز،۱۹۹۴ به نقل از میس‌ و اورتمایر،۱۳۸۰).
تحول سازمان نوعی راهبرد«بهسازی سازمان»است که‌ در‌ اواخـر دهـه ۰۵۹۱ و اوایل دهه ۱۹۶۰‌ مطرح‌ شد.اساس‌ آن‌ بر‌ بینش‌ها و آگاهی‌های‌ حاصله‌ از پویایی‌های‌ گروهی و نظریه‌ها و کـاربردها اسـت که می‌تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی مـوجود در سـازمان‌ را‌ حـل‌وفصل‌ کند.(فرنچ وبل،۱۳۸۵:۳۱).
تحول سازمان از سازمان‌ها و همچنین‌ افرادی‌ که‌ درونـ‌ سـازمان‌ها‌ هستند‌ و چگونگی کارکرد آنها بحث می‌کند.همین طور در زمینه تغییرات برنامه‌ریزی شده‌ای‌ که منجر بـه تـرغیب افراد،گروه‌ها و سازمان‌ها به کارکردی بـهتر مـی‌شود،سخن به‌ میان مـی‌آورد.تغییر بـرنمه‌ریزی شـده مستلزم آگاهی‌های‌ کلی،کار و فعالیت سخت‌ و مـجدانه در طـی زمان،دارا بودن رویکردی اصولی و هدف‌دار،و دانشی معتبر در مورد پویایی‌های سازمانی و چگونگی تـغییر آنـهاست.دانش معتبر و صحیح از علوم‌ رفتاری نظیر روان‌شناسی،روان‌شناسی اجـتماعی،جامعه‌شناسی،انسان‌شناسی،نظریه‌ سیستم‌ها،رفتار‌ سازمانی،تئوری‌ سازمان و عمل مـدیریت بـه دست می‌آید.ماحصل این‌ علوم،تحول سازمانی اسـت،که بـرای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان،بین‌ سازمان و محیطش و میان عناصر و اجزای سازمانی نظیر راهـبرد،ساختار‌ و فـرآیندها، رهنمودهایی ارائه می‌دهد.این رهنمودها از طریق برنامه‌ها و فـعالیت‌های ایـجاد تـغییر که هدف آنها رفـع مـشکل در شرایط خاص و مسئله‌ساز اسـت،اجرا مـی‌شود(فرنچ و بل،۱۳۸۵).
سازمان نیروی‌ انتظامی یکی از سازمان‌های مهم‌ و تأثیرگذار در جامعه است که‌ همواره در معرض تغییرات محیطی است و ایـن تـغییرات فشارهایی را بر این سازمان‌ تحمیل می‌کند و مـسائلی را بـرای این‌ سـازمان‌ بـه وجـود می‌آورد.نیروی انتظامی‌ مانند سایر‌ سـازمان‌هابرای اینکه بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد با دو مسئله مهم‌ روبرو است:
*مسئله اول:آنکه چگونه سازمان را تـوسعه دهـند که به طور مطلوب‌تر وبهتری‌ بتواند بـا تـغییرات و تـحولات‌ مـحیطی‌ هـماهنگ و منطبق شود.
*مسئله دوم:آنکه چـگونه مـنابع انسانی سازمان،به عنوان راهبردی‌ترین منبع‌ سازمانی را هدایت و رهبری نمایند که ضمن تحقق اهداف سازمان،اهداف و نیازهای‌ کارکنان نیز تـأمین شود؟(ممی‌زاده،۱۳۷۵).
هدف ایـن تحقیق پی‌ بردن‌ به این‌ سؤال است کـه چـرا بـعضی سـازمان‌ها،به طـور کـلی، و سازمان‌های پلیس،مدیران و کارکنان آنها در مقابل تغییر کمتر‌ واکنش مناسب نشان‌ می‌دهند یا دیر واکنش نشان می‌دهند ویا در مقابل‌ آن‌ مقاومت‌ می‌کنند و راهکارهای‌ مقابله با این واکنش‌ها چیست؟

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube