دانلود تحقیق آماده اقتصاد

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود تحقیق آماده اقتصاد


قیمت هر صفحه: ۸۰۰ تومان       شماره تماس: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۲۱

تحقیق آماده

تحقیق آماده


 

۹
۳۱۶
۱۳
۶۳
۱۹
۲۰
۲۰۰
۳۲
۲۹
۱۲۷
۱۰۹
۳۳
۴۹
۶
۴۳
۳۴
۴
۲۱
۲۹
۱۶
۸
۱۵۲
۱۸
۲۳
۱۷
۳۰
۳۳
۱۸
۹۶
۱۵
۵
۱۸
اقتصاد (۰۲۳)
۱۶
۱۶
۱۵
۱۴
۱۷
۷۲
۴۰
۳۳
۱۷
۳۷
۷۷
۳۸
۲۲
۲۰
۶۳
۱۰۵
اوپک (۰۳۴)
۶۳
۶۶
۴۵
۲۱
۱۴۲
۲۲
۱۱
۱۰
۳۴
۴۹
۲۳
۸۹
۲۷
۳۴
۱۲
۱۴
۱۲۳
۴۲
۳۲
۱۱۰
۳۲
۲۷
۲۵
۲۸
۲۱
۵۱
۵۳
۲۲
۱۱
۱۴۰
۱۶۰
۷۵
۲۵
۸۷
۲۴۱
۱۵
۱۵۸
۳۳
۱۸۰
۱۴۳
۳۳
۳۴
۱۶
۳۶
بودجه (۰۲۵)
۱۸
۲۹
۵۰
۴۰
۷۱
۶۱
۴۰
۳۳
۱۴۵
۲۳
۱۵۰
۲۹
پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی
۶۰
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی (۰۲۴)
۵۴
تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات
۳۴
تاثیر مخلوط بازاریابی بر صادرات منسوجات مصری با استفاده از شیوه دینامیک سیستم
۳۵
تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام
۳۵
تاثیرات اجتماعی و اقتصادی زلزله بم
۱۲
تاریخچه بارکد (پاورپوینت)
۶۴
تاریخچه جهانگردی در جهان
۴۵
تاریخچه کمیته باسل و عضویتش
۱۳
تبلیغ و نگاهی بر آگهی های انیمیشنی در جهان
۲۱۲
تبلیغات
۲۶
تجارت الکترونیک
۱۶
تجارت سهام در طول زمان
۲۱
تجارت سهام در طول زمان۲
۲۱
تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک

 

 

 

۴۵
تجزیه و تحلیل مالی
۱۰۹
تجزیه و تحلیل اقتصادی محصول (۰۰۵)
۹۰
تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانکار (پروژه کارآفرینی)
۲۴
تحلیل اقتصادی سال ۱۳۶۸
۵۸
تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدیِ مدیریت هزینه در زنجیره عرضه ایران
۲۸
تحلیل عملکرد تغذیهای خانوارها کاربرد برنامه ریزی خطی
۳۴
تخفیف
۸
تعریف بودجه
۱۸
تعریف بودجه
۲۱
تنظیم بودجه
۳۲
توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی
۱۴۱
تورم
۴۳
تورم
۱۳
تورم در ایران  ، روش همگرایی
۵۴
توسعه اقتصادی چیست
۲۹
تولیدات اجناس بدون مارک
۲۵
تولید ناب و EPR شماره(۰۲۶)
۲۸
جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛
۲۷
جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع
۲۴
جهانگردی
۱۶
جهانی سازی
۳۰
جهانی شدن
۲۸
جهانی شدن و تجارت جهانی در سه کشور بحرین، روسیه و هند (رشته مدیریت)
۲۰
جهانی شدن یا جهانی سازی؟
۲۵
جهانی سازی، وارسته سازی و حمایت گرایی
۲۹
جهانی شدن (۰۲۷)
۲۸
جهانی شدن و توسعه پایدار (۰۰۹)
۳۰
چالش های اقتصادی موجود در بخش نفت
۲۵
حساب بانکی سپهر
۲۱۲
حساب قرض الحسنه
۱۶۶
حضور ایران در تجارت جهانی (۰۰۳)
۳۸
حقوق تجارت
۱۵۳
حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان تجربه ای در بهبود و ارتقای بهره وری در فرایند تولید (۰۳۰)
۱۷
خدمات متنوع بانک کشاورزی
۹۹
خرید و فروش و داد و ستد
۱۸
خط مشی سرمایه گذاری در گردش (۰۰۸)
۴۷
خلاصه اقتصاد خرد
۱۴
درآمد دولت (مقدمه ای بر اندازه گیری توزیع در آمد (۰۰۷)
۲۲
درآمدهای متحمل شده و رشد عایدی, کیفیت درآمدها, و ضرایب واکنش درآمدها
۴۴
دولت الکترونیک در عصر مجازی
۲۲
راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور
۳۵
راهنمای جذب سرمایه از صندوق
۶۰
رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی
۳۲
رشد آتی بازارهای جهانی الکترونیکی تجرات سهام در طول زمان (۰۳۷)
۱۹
رشد اقتصادی
۲۹
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی
۴۰
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی (۰۱۰)
۴۰
روش های مفید  برای متخصصین آماد
۴۴
روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی (رشته حسابداری)
۳۵
روش‌های هزینه‌یابی و مؤسسات تولیدی
۳۴
ریسک
۹
ریسک (۰۲۸)
۹
ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن(بدون فهرست)
۳۲
ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران
۳۳
سد
۷۹
سرمایه
۳۲
سرمایه گذاری
۱۴۸
سرمایه گذاری در بورس
۲۹
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
۱۲
سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
۲۴
سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی پول شویی (۰۱۱)
۲۴
سهام
۵۲
سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی
۲۲
سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی
۵۲
سیستم استهلاک دارایی ثابت
۲۷
سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان
۱۷
سیاست مالی شرکت های صنعتی در تحولات در آرژانتین (۰۲۹)
۴
سیستم استهلاک دارایی ثابت (۰۱۲)
۲۹
شاخص های بهای عمده فروشی
۱۲
شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران (۰۱۳)
۴۶
شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران
۴۲
شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران
۴۶
شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی
۴۳
شغل
۱۹
ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری
۲۰
ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی درSMEs
۵۰
ضرورت صنعتی شدن (۰۳۸)
۱۳۹
ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
۵۸
ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد (۰۳۱)
۵۰
ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد (۰۰۱)
۵۸
طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی
۴۳
طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی
۳۶
طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع
۴۱
علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
۵۱
فاصله طبقاتی
۲۷
فاصله طبقاتی
۲۵
فاکتورهای اصلی موفقیت سازمانی در انتخاب بانکداری الکترونیکی در بانک Woolwich
۲۰
فرش(بافته های ایران)
۵۸
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲۸۵
قانون تجارت الکترونیکی
۲۰۶
کارت دستیابی مشترک
۱۳
کیفیت
۶۲
گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره کارشناسی با کار عملی در محیط
۱۸۰
مالیات بر ارزش افزود۱
۱۷
مالیات بر ارزش افزوده (۰۱۵)
۱۵
ماهیت و محیط حسابداری
۳۲۳
متن و ترجمه: ارتباط میان کیفیت خدمات و میزان رضایت مشتری
۲۲
محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
۲۷
محاسبه شاخص مقداری تقاضای پول
۶۵
محاسبه شاخص مقداری تقاضای پول
۶۵
مدیریت ترافیک (۰۰۲)
۵۹
مرحله تهیه و تنظیم بودجه
۲۹
مزد
۴۸
مشاوره شغلی در بازار کار
۲۴
معرفی بارکد
۷۰
معرفی بارکد
۱۹
مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی
۱۴۱
مقایسه ایی توصیفی بین ابزارهای حل مسئله
۴۷
مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه
۲۹
مقایسه شقوق حمل¬ونقل در جهت یافتن راهکارهای مناسب برای افزایش سهم راه‌آهن
۷۸
مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی (۰۱۶)
۱۴۱
مقدمه ای بر امور مالی
۱۶
مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش (پاورپوینت)
۳۲
مقدمه بر توزیع در آمد (۰۰۷)
مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد
۱۰
منشاء طرز تشکیل نفت
۱۸۸
موضوع طرح تجاری
۲۵
نتورک مارکتینگ
۱۳۱
نظام بانکداری و اصلاح آن
۳۸
نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول
۳۷
نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (۰۱۷)
۳۷
نظام صنفی (اصناف)
۳۴
نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی
۲۰
نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران ۱۴۰۰
۱۴
نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران ۱۴۰۰ (۰۰۴)
۱۲
نگاه انسان شناسی و اقتصادی به ازدواج
۶۱
نگرش اقتصادی به روابط عمومی
۲۵
نوسانات بازارهای اقتصادی
۴۲
نوسانات قیمت نقت
۴
هتل داری
۳۷
وجه نقد
۶۸
یک سلان با اندازه متوسط برای انتشارات آلودگی کم و اقتصاد صرفه جویی سوخت زیاد
۳۸

ردیف /کد

 عنوان پروژه

تعداد صفحات

۱

 نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

۱۵۶

۲

 پروژه تامین اجتماعی –بیمه و حوادث ناشی از کار

۱۸۰

۳

 تاثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصادی  کشور

۱۱۵

۴

 تجارت جهانی و پیوستن ایران به  WTO و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشور

۲۰۰

۵

 جهانی شدن بازارهای مالی

۲۳

۶

 جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه

۲۵

۷

 دستیابی به کیفیت Six Sigma

۳۵

۸

 ضرورت استاندارد و شرایط آن

۴۸

۹

 تخمین مدل و استنتاج آماری

۲۲

۱۰

 اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام

۴۲

۱۱

 تاثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانک ها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد

۱۹۵

۱۲

 رشد نقدینگی

۶۰

۱۳

 علم آمار

۲۰

۱۴

 آمار( تجزیه و تحلیل)

۲۵

۱۵

 انبار داری

۳۸

۱۶

 بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی  جهت تامین سرمایه و رشد اقتصادی

۱۹۰

۱۷

 بورس

۵۷

۱۸

 تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

۴۶

۱۹

 اصول بانکداری

۲۴

۲۰

مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار

۴۰

۲۱

بودجه و قوانین مربوط به آن

۴۴

۲۲

 سهام( بورس)

۵۵

۲۳

  مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

۲۰

۲۴

 گزیده از تحولات صنعت بیمه در ایران

۲۰

۲۵

 حقوق مالکیت معنوی  تجارت

۵۰

۲۶

 تاریخچه سوبسید در ایران

۱۲

۲۷

 تاریخچه یارانه

۴۰

۲۸

 تاثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون

۱۱۷

۲۹

 کارکرد های تجارت بین الملل

۲۶

۳۰

 تجارت و مدیریت  آن

۲۵

۳۱

 مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

۷۰

۳۲

 مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانک های استان

۱۳۳

۳۳

 سیاست های تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد

۷۵

۳۴

 حجم نمونه و جامعه آماری

۲۴

۳۵

 جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن

۱۳۳

۳۶

 قرارداد کار و شرایط آن

۸۳

۳۷

 صندوق حمایت از فرصت های شغلی

۶۰

۳۸

  خصوصی سازی

۴۲

۳۹

 شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

۴۲

۴۰

 رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

۴۰

۴۱

 عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۵۴

۴۲

 سرمایه گذاری

۱۵

۴۳

رشد نقدینگی و مهار آن

۶۱

۴۴

 اقتصاد بین الملل

۳۶

۴۵

 طرح های بازاریابی

۱۷

۴۶

 بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

۶۳

۴۷

 ورشکستگی و اثرات آن

۹۰

۴۸

 نقش زنان در اقتصاد روستا

۹۰

۴۹

 نقش دولت در اقتصاد

۲۵

۵۰

جایگاه نفت در اقتصاد کشور

۶

۵۱

 مدلهای  اقتصاد سنجی

۲۱

۵۲

پروژه مالی انبار داری شرکت های صنایع الکترونیک افراتاب

۱۷

۵۳

 برآورد مالی شرکت ها و نقش آن در ایجاد تورم

۷۶

۵۴

 نقش پس انداز بیمه در اقتصاد

۲۴

۵۵

 اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

۷۰

۱

 بررسی وضعیت اشتغال در آذربایجان غربی

۶۸

۲

 اصول تعیین بودجه در سازمان ها

۴۳

۳

 بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

۲۰۰

۴

 بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی  و روند آن

۲۴

۵

 بررسی حاکمیت بیمار اقتصاد سرطانی

۷۴

۶

 رابطه ساختار سرمایه ای و کارآیی یک شرکت

۲۴

۷

 عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

۱۱۶

۸

 ساختار تشکیلاتی بیمه (  نظام خدمات بیمه ای در ایران)

۴۷۰

۹

 شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

۴۰

۱۰

 اقتصاد بازار و توسعه درآمد

۲۵

۱۱

 بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

۷۰

۱۲

 بررسی نفت و اثرات آن در ایران

۲۰

۱۳

 تعریف و کارکرد سوبسید

۳۰

۱۴

 اشتغال زنان

۸۰

۱۵

 دلایل کم کاری کارکنان در سازمان های مختلف

۱۰۴

۱۶

 حداقل دستمزد و روشهای تعیین آن

۲۳

۱۷

 تجارت آزاد آمریکای شمالی و …

۳۸

۱۸

 پایش مشتری ( جلب رضایت مشتری)

۲۳

۱۹

 اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

۱۶

۲۰

 جهانی شدن اقتصاد

۶۷

۲۱

 قانون های تجارت

۸۶

۲۲

 مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد ( استراتژی هایی برای اقتصاد پویا)

۲۰۵

۲۳

 مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

۴۶

۲۴

مسکن

۴۸

۲۵

 برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

۲۵

۲۶

 تاثیر نفت خام در بازار جهانی اقتصاد

۵۳

۲۷

 وجه نقد- درآمد- سرمایه

۸۷

۲۸

 پروژه مالی شرکت کارتن بهرام

۴۶

۲۹

 ارزیابی معیارهای بانکی برای اجرای سیاست های پولی مستقل

۲۸

۳۰

شاخص های بورس اوراق بهادار

۶۸

۳۱

 تورم

۱۸

۳۲

 تولید ناب

۳۸

۳۳

 جهانی سازی و رابطه عملکرد دولت ها

۶۸

۳۴

 بورس ( شرح کار)

۵۳

۳۵

  پروژه مالی شرکت پیشرو سیاحت کیش

۲۶

۳۶

 قانون کار ( قراردادهای کاری در ایران )

۲۳

۳۷

 مفاهیم آمار و تخمین های بیزینی

۳۰

۳۸

 نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

۲۹۶

۳۹

 مفهوم نقطه سر به سر نقدی

۲۰

۴۰

 شرح یک طرح اقتصادی ( تولید PVC )

۳۵

۴۱

 عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD

۴۳

۴۲

 تاثیر اقتصادی مسجد جامع یزد بر اقتصاد این شهر

۶۷

۴۳

 نقش مدیریت استراتژیک در رشد اقتصادی مناطق

۳۴

۴۴

  نقش گردش گری در اقتصاد و تولید اشتغال

۱۰۹

۴۵

 نقش بیمه در اقتصاد ایران

۲۳

۴۶

 اعتصاب و مذاکره

۱۴

۴۷

 بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر  فروش کالا

۷۰

بازار ۱

۱۰۴ ص

مالیات

۳۰ ص

نفت صنعت توریسم

۲۰ ص

استاندارد

۳۶ ص

اقتصاد ایران

۳۳ ص

بازار ۲

۶۳ ص

بارار یابی

۱۱ ص

برنامه و بودجه

۲۳ ص

پروژه آمار

۶۹ ص

پول و اقتصاد

۲۷ ص

پول شویی

۳۹ ص

تاثیرات صحیح قیمت گذاری بر کالاها

۴۹ ص

تناقض سیاستهای صادراتی

۵۷ ص

توسعه بازار

۲۲ ص

جهانی شدن اقتصاد

۴۹ ص

حهانی شدن قواعد مالیاتی

جهانی شدن حاکمیت ملی

۲۷ ص

رشد اقتصاد در کشاورزی

۷۸ ص

روش بودجه بندی شرکت

۴۶ ص

سازمان تجارت جهانی vto

۴۳ ص

سرمایه اجتماعی

۳۳ ص

شاخص

۴۶ ص

علم بازاریابی

۷ ص

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

۱۸ ص

مدیریت و اقتصاد

۱۲ ص

مدیریرت و اقتصاد کار اداری

۷ ص

بانکهای مرکزی

۳۹ ص

نفت خام

۷۳ ص

نفت و اقتصاد

۲۱ ص

بانک مرکزی

۱۴

آموزش اقتصاد های کلان به دانشجویان

۹

اقتصاد جهانی

۲۷

بازارهای پربار و متعارف

۸

بدهکار

۲۲

تضمینمجوز و دقت های استاندارد

۴

بیمه

۳۲

حساب کردن قیمت

نقش صنعت گردشگری کلاردشت در اقتصاد منطقه

۸۹

وفاداری به مارک

۴

A

۲

مسائل جاری در حسابداری (ساختار سرمایه)

۳۵

A

۱۰

تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل

۱۰۲

A

۱۵

چرخه بازرگانی حسابداری

۶۷

A

۲۱

تأسیس شرکت حسابرسی

۷۱

A

۳۱

حسابداری مالی

۲۴

A

۳۵

بورس

۵۰

A

۵۶

بازاریابی و فروش

۱۰

A

۸۰

ساختار سرمایه شرکتها و بررسی کاهش آن(بدون فهرست)

۳۲

A

۱۵۸

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

۱۵۰

A

۱۶۹

بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات)

۴۵

A

۱۷۰

بانکداری اینترنتی

۱۲۳

A

۱۸۲

اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

۲۰۰

A

۱۹۷

مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه

۲۹

A

۲۵۴

اصول حسابداری ۱ و ۲

۳۰

A

۲۵۶

پول و بانکداری

۱۴۵

A

۲۷۵

حسابداری صنعتی و هزینه‌یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات

۲۶۰

A

۲۹۲

حسابداری دولتی

۸۷

A

۳۱۰

گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

۱۵

A

۳۱۹

بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

۲۲

A

۳۵۳

نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

۲۰

A

۳۶۱

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

۵۰

A

۳۸۳

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

۹۸

A

۳۸۸

سیستم‌های حسابداری مالی

۲۲

A

۳۸۹

جهانی شدن و تجارت جهانی در سه کشور بحرین، روسیه و هند (رشته مدیریت)

۲۰

A

۳۹۲

سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

۲۲

A

۴۰۹

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

۱۴

A

۴۱۴

بررسی دایره حسابداری شعب بانک‌ها (پروژه مالی حسابداری)

۲۱۸

A

۴۱۶

بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت‌های پدیرفته شده در بورس تهران (رشته حسابداری)

۸۰

A

۴۳۶

بانکداری الکترونیک

۱۲

A

۴۶۶

روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی (رشته حسابداری)

۳۵

A

۴۷۸

بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

۸۷

A

۴۸۱

روش‌های هزینه‌یابی و مؤسسات تولیدی

۳۴

A

۴۸۳

طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی

۴۳

A

۴۸۴

دولت الکترونیک در عصر مجازی

۲۲

A

۵۰۸

اشتغال و بیکاری

۲۹

A

۵۱۴

اجزای تجارت الکترونیکی و مدل‌های مختلف آن

۳۳

A

۳۸۷

پول و بانکداری

۲۳

B

۳

حسابرسی

۴۶

B

۱۱۴

تأثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۹۴

B

۱۱۶

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

۱۴۰

B

۱۱۹

گزارش کارآموزی حسابداری

۱۴

B

۱۲۴

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵۱

B

۱۲۶

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

۱۶۰

B

۱۵۱

تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانکار (پروژه کارآفرینی)

۲۴

B

۱۸۸

بهره و حسابداری تورم

۲۲

B

۱۸۹

تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری)

۵۹

B

۲۳۶

اقتصاد و کاپیتالیسم

۳۷

B

۲۴۱

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران

۱۶۸

B

۲۵۰

بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

۵۳

B

۲۵۹

بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده

۱۶

B

۲۶۰

حسابداری شهرداری (کارآموزی)

۷۷

B

۲۷۰

فاصله طبقاتی

۲۷

B

۲۷۵

بورس

۷۱

B

۲۸۶

نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱ (کارآموزی)

۹۶

B

۲۸۹

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

۴۰

B

۳۱۶

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی

۱۱۶

B

۳۲۸

تورم

۴۳

B

۳۳۱

آشنایی با بانک جهانی

۱۶

B

۳۵۶

فاصله طبقاتی

۲۵

لیست آرشیو D
۱ نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی ۱۵۶
۲ پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار  ۱۸۰
۳ تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور ۱۱۵
۴ تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور ۲۰۰
۵ جهانی شدن بازارهای مالی  ۲۳
۶ جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه ۲۵
۷ دستیابی به کیفیت Six Sigma 35
۸ ضرورت استاندارد و شرایط آن ۴۸
۹ تخمین مدل و استنتاج آماری ۲۲
۱۰ اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام ۴۲
۱۱ تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد ۱۹۵
۱۲ رشد نقدینگی ۶۰
۱۳ علم آمار ۲۰
۱۴ آمار (تجزیه و تحلیل) ۲۵
۱۵ انبارداری ۳۸
۱۶ بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد ۱۹۰
۱۷ بورس ۵۷
۱۸ تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن ۴۶
۱۹ اصول بانکداری ۲۴
۲۰ مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار ۴۰
۲۱ بودجه و قوانین مربوط به آن ۲۴
۲۲ سهام (بورس) ۵۵
۲۳ مفهوم بیکاری و اشتغال زایی ۲۰
۲۴ گزیده ای از تحولات صنعت بیمه در ایران ۲۰
۲۵ حقوق مالکیت معنوی تجارت ۵۰
۲۶ تاریخچه سوبسید در ایران ۱۲
۲۷ تاریخچه یارانه ۴۰
۲۸ تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون ۱۱۷
۲۹ کارکردهای تجارت بین الملل ۲۶
۳۰ تجارت و مدیریت آن ۲۵
۳۱ مدیریت سازمانی جهت فروش کالا ۷۰
۳۲ مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان ۱۳۳
۳۳ سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد ۷۵
۳۴ حجم نمونه و جامعه آماری ۲۴
۳۵ جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن  ۱۳۳
۳۶ قرارداد کار و شرایط آن ۸۳
۳۷ صندوق حمایت از فرصتهای شغلی ۶۰
۳۸ خصوصی سازی ۴۲
۳۹ شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی  ۴۲
۴۰ رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه ۴۰
۴۱ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۵۴
۴۲ سرمایه گذاری ۱۵
۴۳ رشد نقدینگی و مهار آن ۶۱
۴۴ اقتصاد بین الملل ۳۶
۴۵ طرح های بازاریابی ۱۷
۴۶ بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران ۶۳
۴۷ ورشکستگی و اثرات آن ۹۰
۴۸ نقش زنان در اقتصاد روستا ۹۰
۴۹ نقش دولت در اقتصاد ۲۵
۵۰ جایگاه نفت در اقتصاد کشور ۶
۵۱ مدلهای اقتصاد سنجی ۲۱
۵۲ پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب ۱۷
۵۳ برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم  ۷۶
۵۴ نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد ۲۴
۵۵ اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع  ۷۰

لیست C
بازار ۱  ۱۰۴ ص
مالیات  ۳۰ ص
نفت صنعت توریسم  ۲۰ ص
استاندارد  ۳۶ ص
اقتصاد ایران  ۳۳ ص
بازار ۲  ۶۳ ص
بارار یابی ۱۱ ص
برنامه و بودجه  ۲۳ ص
پروژه آمار  ۶۹ ص
پول و اقتصاد  ۲۷ ص
پول شویی  ۳۹ ص
تاثیرات صحیح قیمت گذاری بر کالاها ۴۹ ص
تناقض سیاستهای صادراتی  ۵۷ ص
توسعه بازار  ۲۲ ص
جهانی شدن اقتصاد  ۴۹ ص
حهانی شدن قواعد مالیاتی
جهانی شدن حاکمیت ملی ۲۷ ص
رشد اقتصاد در کشاورزی  ۷۸ ص
روش بودجه بندی شرکت  ۴۶ ص
سازمان تجارت جهانی vto 43 ص
سرمایه اجتماعی ۳۳ ص
شاخص  ۴۶ ص
علم بازاریابی ۷ ص
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی ۱۸ ص
مدیریت و اقتصاد  ۱۲ ص
مدیریرت و اقتصاد کار اداری  ۷ ص
بانکهای مرکزی  ۳۹ ص
نفت خام  ۷۳ ص
نفت و اقتصاد  ۲۱ ص
بانک مرکزی ۱۴
آموزش اقتصاد های کلان به دانشجویان ۹
اقتصاد جهانی ۲۷
بازارهای پربار و متعارف ۸
بدهکار ۲۲
تضمینمجوز و دقت های استاندارد ۴
بیمه  ۳۲
حساب کردن قیمت
نقش صنعت گردشگری کلاردشت در اقتصاد منطقه  ۸۹
وفاداری به مارک ۴

لیست B

۱۵۶- ۵۰۰۰- درامد
۱۶۱-۵۰۰۰- واحد های تولیدی و ساختار آنها
۱۶۴-۵۰۰۰- توزیع درامد
۲۴۰-۵۰۰۰- موافقتنامه تعرفه جهانی ATT
۲۷۹ -۵۰۰۰- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت WTO
۸۰۰۱ – تجزیه وتحلیل مالیات بر درامد
۸۰۰۳ –بررسی استاندارد کالاها
۲۷۰۷۸- بازار یابی
۲-۱۸۰۰۳ صنعت توریسم
۱۸۰۴۰ عوامل موثر بر بازاریابی بین المللی
۱۸۰۲۱ علم بازار یابی در مورد ماده معدنی تالک با شکلهای آن
۳-۱۸۰۰۳ نفت و اقتصاد
۱۸۰۴۴ طراحی منحنی تقاضای مصرفکننده برای یک کالا
۱۸۰۴۶ تبلیغات در مورد ساختن آگهی ها
۲۸۰۰۷- جنبه های اخلاقی نام ونشان تجاری در اعتبار شرکت
۲۸۰۲۰- چشم اندار اقتصاد ایران
۲۸۰۳۱- تحلیل صندوق پول از موقعیت ایران
۹۴-۳۳۰۰۰- اقتصاد بریتانیا
۴-۳۲۰۰۰- مروری بر توسعه

 

اقتصاد و کاپیتالیسم

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید