بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI 145 ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱:مقدمه
۱-۲: موضوع پژوهش
۱-۳: هدف پژوهش
۱-۴:فایده واهمیت پژوهش
۱-۵: فرضیه های پژوهش
۱-۶:تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم:
پیشینه پژوهش
الف:مبانی نظری
ب:تحقیقات انجام شده
فصل سوم:
۳-۱: مقدمه
۳-۲:جامع آماری
۳-۳: نمونه و روش نمونه گیری
۳-۴:ابزار اندازه گیری
۳-۵:روش آماری
فصل چهارم:
تحلیل داده ها
فصل پنجم:
۵-۱: بحث و نتیجه گیری
۵-۲:محدودیت های تحقیق
۵-۳:پیشنهادات تحقیق
۵-۴: خلاصه تحقیق
منابع:
پیوست:
آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا(MMPI)مقدمه
بی تردید میتوان گفت یکی از رایج ترین مفاهیم روان شناسی در میان همگان شخصیت است. چنانکه با اندکی توجه در صحبت های روزمره متوجه فراوانی کاربرد این مفهوم می شویم. کاربردهایی که براساس معانی وتعابیر مختلف قرار دارند گاه دلالت بر صفات و ویژگی های بارز افراد اعم از مثبت معمولی و منفی می نمانید و گاه نشاندهنده مقام و مهارت های اجتماعی هستند.
کاربرد دیگر واژه شخصیت زمانی است که توانش های فرد برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران مورد نظر است.موارد ذکر شده غالبا قضاوت های سطحی و محدود در مورد افراد را بدنبال دارند.اما نظر خبرگان این زمینه یعنی روان شناسان چیز دیگریست.
در تعاریفی که از شخصیت شده تنوع و اختلاف بسیاری به چشم می خورد که ناشی از نظریه های گوناگونی است که نظریه پردازان درباره چگونگی تشکیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند(جمالفر،۱۳۷۳ص۱۲۱)
چکیده تحقیق:
در این تحقیق به بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اینکه دو گروه ۸۵ نفری نمونه های تحقیق، زنان سردمزاج و زنان عادی گزینش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گیری قرارگرفت. در نهایت پس از محاسبه شاخص های آماری، از آزمون t استودنت گروههای مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون ۸فرضیه تحقیق مبادرت ورزیده شد. با توجه به فرآیند آزمون فرضیه مشخص گردید که همه فرضیه های تحقیق رد و فرضیه های صفر تحقیق تایید گردیدند.

منابع:
۱-ا.اس.آلن-نظریه های شخصیت –ترجمه سیاوش جمالفر –۱۳۷۳-انتشارات بعثت.
۲-اسلامی نسب بجنوردی.علی-پاسخ به ۵۰۱ سوال جنسی و زناشویی –۱۳۷۳-انتشارات صفار.
۳-بک.آیرون تی-عشق هرگز کافی نیست-ترجمه مهدی قره چه داغی-بهار۱۳۷۲-انتشارات مترجم.
۴-پارسا، محمد-زمینه روان شناسی –سال-انتشارات بعثت.
۵-دفتر همکاری حوزه ودانشگاه – مکتب هی روان شناسی ونقد آن- ۱۳۶۹-انتشارات سمت.
۶-سیاسی.علی اکبر-نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی- خرداد ۱۳۷۱-چاپ دانشگاه تهران.
۷-شاملو. سعید-بهداشت روانی-پاییز ۱۳۷۲٫انتشارات رشد.
۸-شفیع آبادی-عبدالله وناصری.غلام رضا نظریه های مشاوره و روان درمانی –۱۳۷۳ –انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
۹-فرجی.ذبیح الله-انگیزش و هیجان- پاییز ۱۳۷۱-انتشارات خردمند.
۱۰-فروم. اریک-انسان برای خویشتن-ترجمه اکبر تبریزی-مهرماه ۱۳۶۱-انتشارات کتابخانه بهجت.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید