دانلود تحقیق زبان تخصصی متن ترجمه

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود تحقیق زبان تخصصی متن ترجمه با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمایید


قیمت هر صفحه ۸۰۰ تومان شماره ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵-۶۶۴۹۷۹۰۰


دانلود تحقیق زبان تخصصی متن ترجمه


ترجمه رشته برق

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

توضیحات

۱

مقاله

Microcontroller Based Power Supply

منابع قدرت میکروکنترلرمحور

۵

۱۰

(دست نویس)

۲۰۰۶

۲

کتاب

Transformer theory(Equivalent circuit)

تئوری ترانسفورمر( مدار معادل)

۱۲

۲۲

(تایپ شده)

نامشخص

۳

پروژه

Properties of Antennas

خصوصیات آنتن

۴۱

۷۶

(تایپ شده)

۲۰۰۵

۴

تحقیق

Advanced Metering

اندازه گیری پیشرفته

۸۴

(۳ تحقیق)

۱۲۷

(دست نویس)

۲۰۰۷تا ۲۰۰۹

دارای ۶۵ صفحه   ضمیمه اضافی

۵

تحقیق

Frame Relay Access Device

دستگاه دسترسی به رله قاب

۵

(دوستونه)

۱۶

(تایپ شده)

نامشخص

لیست هوافضا

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

توضیحات

۱

تحقیق

Optimum Actuator Selection with a Genetic Algorithm

انتخاب محرک بهینه توسط یک الگوریتم ژنتیکی

۲۶

۲۷

(تایپ شده)

۲۰۰۸

۲

مقاله

Convective Heat Transfer Analysis of a Aero Gas

Turbine Blade Using Ansys

آنالیز انتقال حرارت همرفت در یک پره از توربین گازی هوایی به کمک

نرم افزار Ansys

۸

۱۲

(تایپ شده)

۲۰۰۸

۳

مقاله

Failure Analysis of Gas Turbine Blades

آنالیز شکست پره‌های توربین گاز

۱۶

۱۱

(تایپ شده)

۲۰۰۸

۴

کتاب

Interfering Signals – Surface Clutter

سیگنال های مزاحم-پارازیت سطحی

۳

۱۰

(تایپ شده)

نامشخص

۵

پروژه

Aircraft Response to Control

or Atmospheric Inputs

واکنش هواپیما به ورودی های کنترل و جوی

۲۳

۲۸

(تایپ شده)

۲۰۰۷

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

توضیحات

۶

مقاله

CALCULATION OF FLOW CHARACTERISTICS IN

HEAT TURBOMACHINERY TURBINE STAGE WITH

DIFFERENT THREE DIMENSIONAL SHAPE OF THE STATOR BLADE WITH

ANSYS CFX SOFTWARE

محاسبه مشخصات جریان در طبقه توربین توربو ماشینهای حرارتی با استفاده از شکل سه بعدی پره استاتور به کمک نرم افزار Ansys CFX

۱۴

۱۶

(تایپ شده)

۲۰۰۸

۷

مقاله

FLOW AND HEAT TRANSFER ON AND NEAR A TRANSONIC TURBINE BLADE TIP

انتقال جریان و حرارت بر روی نوک و نزدیک نوک پره یک توربین حدود سرت صوت

۴

۸

(تایپ شده)

۲۰۰۹

۸

مقاله

HOT FILM AND LIQUID CRYSTAL TRANSITION MEASUREMENTS IN A

CASCADE AT VARYING RE AND TU

اندازه گیری انتقال کریستال های بلور مایع و فیلم داغ در یک آبشار(CASCADE) با اعداد رینولدز و TU متفاوت

۱۳

(دوستونه)

۴۰

(تایپ شده)

۲۰۰۸

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

توضیحات

۹

مقاله

Prediction of Flutter of Turbine Blades in a Transonic Annular Cascade

پیش بینی محاسباتی لرزش پره های توربین در یک آبشار حلقوی محدوده سرعت صوت

۶

(دوستونه)

۲۲

(تایپ شده)

۲۰۰۵

۱۰

Transonic Test Turbine Facility

امکانات تست محدوده سرعت صوت توربین

در مؤسسه توربو ماشین حرارتی و دینامیک خودرودانشگاه صنعتی گراز

۷

۱۲

(تایپ شده)

لیست معماری

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

۱

مقاله

Towards a Modern Theory of Islamic Architecture

بسوی نظریه ی مدرنی از معماری اسلامی

۴

۱۳

(دست نویس)

۲۰۰۷

لیست مکانیک

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

۱

کتاب

Strength of Lathe Beds

مقاومت بسترها ی ماشین تراش

۱۹

۱۸

(تایپ شده)

نامشخص

۲

پروژه

AIR CLEANER

هواکش

۱۰

(دوستونه)

۲۰

(تایپ شده)

۲۰۰۶

۳

کتاب

Drive system control

کنترل سیستم محرکه

۲۷

۸

(دست نویس)

نامشخص

۴

کتاب

Drive system efficiency

بازده سیستم محرکه

۲۴

۳۶

(دست نویس)

نامشخص

۵

مقاله

The interaction between mass transfer efects and morphology

in heterogeneous ole’n polymerization

فعل و انفعالات بین اثرات انتقال جرم و ریخت‌شناسی (مورفولوژی) در پلیمریزاسیون اولفین ناهمگن

۱۴

(دوستونه)

۴۶

(تایپ شده)

۲۰۰۹

۶

مقاله

Boundary conditions in subsonic compressible Navier-

Stokes flows

شرایط حدی در جریان­های  Navier-Stokes  تراکم پذیری با سرعت مادون صوت

۴

۶

(تایپ شده)

نامشخص

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

۷

مقاله

Efficient design of hybrid renewable energy systems using evolutionary algorithms

طراحی مؤثر سیستمهای انرژی تجدید پذیر هیبریدی با استفاده از الگوریتم تکاملی

۱۱

۲۳

(دست نویس)

۲۰۰۹

۸

مقاله

DIAGNOSING HEAD GASKET FAILURE

تشخیص خرابی هدگسکت

۲۰

(دوستونه)

۲۷

(تایپ شده)

نامشخص

۹

مقاله

Optimal Design of Horizontal-Axis Wind Turbines Using Blade-Element Theory and Evolutionary Computation

طراحی بهینه توربین های بادی محور افقی با استفاده از تئوری Blade Elementومحاسبه تکاملی

۷

(دوستونه)

۲۲

(دست نویس)

۲۰۰۲

۱۰

کتاب

Energy Conservation Measures

محاسبات صرفه جویی مصرف انرژی

۱۹

۲۷

(تایپ شده)

نامشخص

۱۱

کتاب

Controls

کنترل‌ها

۲۴

۵۳

(تایپ شده)

نامشخص

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

۱۲

پروژه

LASERS FOR MATERIAL PROCESSING

کاربرد لیزر در فرآیندهای مواد

۲۱

۴۲

(تایپ شده)

نامشخص

۱۳

مقاله

Laser processing of materials

فرآوری لیزر از مواد

۱۸

۳۱

(تایپ شده)

۲۰۰۳

۱۴

کتاب

LASER ASSISTED SURFACE ENGINEERING

PROCESSES

قرآیندهای مهندسی سطح  به کمک لیزر

۱۱

۱۷

(تایپ شده)

نامشخص

۱۵

مقاله

Spectrally resolved measurements of radiative heat transfer in a

gas turbine combustor

اندازه گیری قطعی انتقال حرارت تابشی در یک سیستم احتراق توربین گازی

۹

(دوستونه)

۱۰

(دست نویس)

۲۰۰۴

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

۱۶

مقاله

Investigation into thermal stresses in gas turbine

transition-piece: Influence of material properties

on stress levels

بررسی تنش های حرارتی در قسمت انتقال توربین گاز:تأثیر خصوصیات مواد بر روی سطوح تنش

۵

(دوستونه)

۱۸

(دست نویس)

۲۰۰۸

۱۷

پروژه

Combustion Chambers

محفظه احتراق

۲۷

۱۸

(دست نویس)

نامشخص

۱۸

کتاب

Refrigeration Cycles and

Systems

سیستم‌ها در چرخه‌های خنک سازی

۳۰

۷۱

(تایپ شده)

نامشخص

لیست علوم انسانی

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

 

سال ارائه

۱

مقاله

The impact of supply chain complexity on manufacturing plant

performance

تأثیر شدید پیچیدگی زنجیره تأمین بر عملکرد کارخانجات تولیدی

۶

(دوستونه)

۲۴

(دست نویس)

۲۰۰۹

۲

مقاله

The Development of Innovation

Systems and the Art of Innovation

Management-Strategy, Control and the

Culture of Innovation

توسعه ی سیستم های خلاقیت و هنر مدیریت خلاقیت

استراتژی ، کنترل و فرهنگ خلاقیت

۶

۱۴

(تایپ شده)

۲۰۰۵

۳

پروژه

EXAMPLES OF SUPPLY CHAINS

مثال هایی از زنجیره تأمین

۲

۶

(دست نویس)

نامشخص

۴

مقاله

Smuggling Routes and International Connections

مسیرهای قاچاق و روابط بین الملل

۷

۲۰

(دست نویس)

نامشخص

۵

مقاله

LEADERSHIP AND WORK MOTIVATION

راهبری(رهبریت) و انگیزش در کار

۱۴

۲۶

(تایپ شده)

۲۰۰۸

۶

مقاله

creativity

خلاقیت

۲۶

۲۳

(دست نویس)

نامشخص

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

۷

مقاله

Innovation risks of strategic outsourcing

ریسک های نوآوری درمورد  منبع یابی خارجی استراتژیک

۷

(دوستونه)

۳۲

(تایپ شده)

۲۰۰۶

۸

پروژه

The economics of R&D

and economic growth

علم اقتصاد R&D و رشد اقتصادی

۱۲

۲۹

(تایپ شده)

نامشخص

۹

مقاله

Project and program diagnostics: A systemic approach

روش های تشخیص پروژه و برنامه : یک راه دستیابی سیستمی

۱۰

(دوستونه)

۹

(دست نویس)

۲۰۰۷

۱۰

پروژه

Fundamerrtal

concepts of

innovation and

technological change

مفاهیم اساسی نوآوری تکنولوژیکی

۹

۱۸

(تایپ شده)

نامشخص

لیست علوم پایه

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

توضیحات

۱

تحقیق

Chasles’ theorem

نظریه ی چاسلس

۱۴

۲۵

)تایپ شده)

نامشخص

ریاضی محض

۲

تحقیق

Textile(Thermogravimetric’ analysis)

منسوجات(تحلیل ترموگراویمتری)

۴

(دوستونه)

۱۵

(دست نویس)

نامشخص

ریاضی کاربردی

۳

پروژه

How Can I Win Without Cheating

چگونه می توانم بدون تقلب برنده شوم؟

۸

۱۴

(دست نویس)

نامشخص

ریاضی-احتمالات

لیست عمران

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

۱

مقاله

Improved modeling and solution methods

for the multi-resource routing problem

مدل سازی اصلاح یافته و روش های تحلیل برای مسائل مسیریابی چند منبعی

۱۲

)دوستونه)

۲۸

(تایپ شده)

۲۰۰۶

۲

تحقیق

German Autobahn: The Speed Limit Debate

سرعت مجاز

۶

(دوستونه)

۲۳

(تایپ شده)

۲۰۰۹

۳

مقاله

Viscoelastic Behaviour of Composite Piles Used in the Construction

of Quays

رفتار ویسکو الاستیک شمع های مرکب استفاده شده در سازه ی اسکله

۹

(دوستونه)

۱۱

(تایپ شده)

۲۰۰۱

۴

مقاله

Structural Performance of Long-Span Composite Truss

and Beam Systems in Fire

عملکرد سازه ای سیستمهای مرکب تیر –خرپا با دهانه باز در مقابل آتش

۸

۶

(دست نویس)

نامشخص

۵

مقاله

Modeling of structures subjected to impact: concrete behaviour

under high strain rate

مدلسازی ساختمان‌های مرتبط با فشار تغییر رفتار بتون در فشار بالا

۱۳

(دوستونه)

۳۷

(تایپ شده)

۲۰۰۱

لیست صنایع

شماره فولدر

نوع متن

عنوان لاتین

عنوان فارسی

تعدادصفحات انگلیسی

تعدادصفحات فارسی

سال ارائه

۱

پروژه

Simulation

شبیه سازی

۲۱

۴۹

(دست نویس)

نامشخص

۲

مقاله

Fuzzy Agent-Based Expert System for Steel Making Process

سیستم هوشمند عامل محور برای فرآیند تولید فاز

۱۹

۳۵

(تایپ شده)

۲۰۰۹

۳

تحقیق

Glass-ceramic composites

کامپوزیتهای سرامیک شیشه ای

۹

۷

(تایپ شده)

نامشخص

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید