تحقیق شیمی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

تحقیق شیمی


قیمت هر صفحه ۸۰۰ تومان شماره: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰

ردیف /کد

 عنوان پروژه

تعداد صفحات

۱

 کاربرد کاتالیز گرهای منیزیم برمید و منیزیم  برمید آبدار در سنتز β – استامیدوکتون ها به صورت تک ظرف

 ۹۰

۲

اثر اتیلن تتراسین(Trien ) روی فلوتاسیون یون Ni2+Cu2+

۱۴

۳

  علم شیمی

۲۵

۴

ترکیب های شیمیایی

۱۹

۵

 ساخت محلولهای مختلف

۴۷

۶

 مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه ،دو، یک و صفر بعدی

۳۰

۷

 واکنش هیدروژن اسیدها  با استرهای استیلنی در حضور هسته دوست های فسفر دار

۲۷

۸

 تخمین توابع ترمودینامیکی محلول های مائی ( نظری – تجربی)

۲۲

۹

 بعضی از اصطلاحات در علم شیمی

۱۸

۱۰

 بررسی اثر   حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی –N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک

۷۵

۱۱

اکسایش کننده ها و عملکرد آنها

۳۶

۱۲

 طیف سنجی نشری قوس و جرقه

۳۳

۱۳

 فرآیند نانو پودرهای آلومینا و زیرکونیا و به هم فشردن آنها

۲۰

۱۴

 کاربرد کاتالیزور متخلخل در صنایع شیمیایی

۲۵

 

ردیف /کد

 عنوان پروژه

تعداد صفحات

۱

ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی

۱۶

۲

آزمایش های شیمی

۲۲

۳

شیمی پیش (۱)

۵۰

۴

اکسایش بنزیل

۳۰

۵

فرمول شیمی ( تعدادی فرمول شیمی)

۱۰۰عدد

۶

تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه

۴۰

۷

خواص متالورژیکی پوشش ها

۳۳

۸

پرتوهای X( پرتونگاری)

۶۰

۹

تولید اسید سیتریک از کاه گندم به روش تخمیر حالت جامد

۸۵

۱۰

سنتزلیگاند

۱۰

۱۱

کنترل کیفیت و تولید محصولات داروئی- بهداشتی

۹۰

۱۲

مواد دیرگداز و نسوز

۲۵

۱۳

فرآوری آلومینیوم(لیچینگ)

۲۷

۱۴

نانوتکنولوژی

۱۲

۱۵

علم شیمی

۲۵

۱۶

۱۴

 

علم شیمی و کاربرد آن در زندگی

۳۱

آزمایشها در سینتیک شیمیایی میکروسکوپی

۲۵

شیمی و پیوندها

۱۹

معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی

۳۷

عنصر

۱۴

تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

۳۱

آزمونهای روغن

۳۰

آلوده کننده های فلزی

۱۷

انواع اسیدها

۱۶

بیوسنسورها،آبشویه میکروبی و بیوتکنولوژی کنترل آلودگی

۵۲

تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

۳۱

جزوه شیمی

۳۶

چدن خاکستری

۲۴

دستگاه وایستکس سازی

۱۵

روشهای رنگ روغن و جلا

۶۰

شیمی ۳

۳۳

شیمی و روش تهیه

۶۳

شیمی

۳۸

عفونتهای و مسمویتهای غذایی ۲

۱۳

عفونتهای و مسمویتهای غذایی ۳

۲۰

عفونتهای و مسمویتهای غذایی

۲۹

علم شیمی و کاربرد آن در زندگی

۳۱

فلزات و خواص آنها

۲۵

مایعات و مواد نفتی خودروه۱

۳۹

نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله

۲۵

نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی

۵

هیدروتهای کربن و ساکاروز در تغذیه انسان

۵۰

ویژگیهای پروکسید ساکن در سازه های پلی آنیلین

۲۱

حبابزدائی از مذاب شیشه

۳۶

سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

۶۲

فرآیندهای حالت ناپایدار و انبوه

۱۶۸

عنصر

۱۷

بررسی فرآیند فروشویی میکروبی غبار کوره ریوب مجتمع مس سرچشمه کرمان

۲۱

موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای جهانی

۱۰۵

هیدوکسی آپانیت و شیشه های پایه سیلیکاتی

۱۶

آموزش شیمی

۱۷

هیدروژن

۲۹

آلودگی هوا

۷۹

باران اسیدی

۱۶

پلیمر۰۱

۳۷

چرخه کریس

۶

درباره نظریه مولکولى تکامل

۱۰

عملیات رنگسازی

۵۳

تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

۱۴۰

شیمی‌دارویی

۱۳۶

کرم کارامل

۷۰

گزارش کارآموزی شیمی

۱۲۴

آزمایشها در سینتیک شیمیایی میکروسکوپی

۲۵

آزمونهای روغن

۳۵

آلوده کننده های فلزی

۲۲

انواع اسیدها

۱۸

بررسی فرایند فروشویی میکروبی غبار کوره ریورب مجتمع مس سرچشمه

۱۸

جزوه شیمی

۴۰

تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

۳۰

بیوسنسورها،آبشویه میکروبی و بیوتکنولوژی کنترل آلودگی

۵۲

چدن خاکستری

۲۴

حبابزدائی از مذاب شیشه

۴۰

دستگاه وایستکس سازی

۱۴

شیمی منزل

۴۳

سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

۶۲

روشهای رنگ روغن و جلا

۶۰

شیمی ۳

۵۷

شیمی و پیوندها

۳۲

شیمی و روش تهیه

۵۷

عفونتهای و مسمویتهای غذایی ۲

۱۵

عفونتهای و مسمویتهای غذایی

۳۳

طرح تولید

۳۱

عفونتهای و مسمویتهای غذایی ۳

۲۳

علم شیمی و کاربرد آن در زندگی

۵۸

عنصر

۲۱

فلرات و خواص آنها

۲۶

فرآیندهای حالت ناپایدار و انبوه

۱۶۶

موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

۱۰۶

معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی

۳۷

مایعات و مواد نفتی خودروه۱

۳۹

نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله

۳۹

نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی

۲۱

هیدروتهای کربن و ساکاروز در تغذیه انسان

۶۴

ویژگیهای پروکسید ساکن در سازه های پلی آنیلین

۲۴

هیدروکسی آپاتیت و شیشه های پایه سیلیکاتی

۲۰

لیست c

۳۱- اسیدهای چرب

۱۳۳- عملیات حرارت دادن به فولاد

۲۰۲- فرایندی بر تصفیه مس در حالت جامد

۲۲۸ – آزمایشگاه انالیز

۲۲۹- چدن

۲۲۶- آلکالوئیدها

۱۰۱۰- F –نمک زدائی

۱-۱-۳۰۰۲ – نفت

۱۰-۲-۳۰۰۲ – فلز و غیر فلز

 ۱۶-۴۰۰۰- بررسی لایه ازن هوا

۲۷-۴۰۰۰- برسی اربیتالهای مولکولی

۴۴-۴۰۰۰- شناخت اوراق فضایی

۷۲-۴۰۰۰- وزن اتمی ذره بتا تابش الکترو مغناطیس

۱۰۳-۴۰۰۰- روشهای پلیمر شدن رادیکال آزاد

۱۱۱-۴۰۰۰- کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی

۱۴-۵۰۰۰- خصوصیات عمومی آلیاژها

۴۸-۵۰۰۰- طیف پیوسته

۹۲-۵۰۰۰- ساختار اتم از دیر باز تا کنون

۹۴-۵۰۰۰- کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

۱۱۰-۵۰۰۰- مشخصات عمومی الیاژها

۲۰۷-۵۰۰۰- شیمی صنعتی

۲۱۰-۵۰۰۰- خواص سالن

A-12001-  خواص فیزیکی وشیمیایی اجزاء آب و هوا

۱۴-۵۰۰۰- مشخصات عمومی آلیاژها

۳-۵۰۰۰- شناخت چوب

۴۸-۵۰۰۰- طیف پیوسته

۱۸۰۲۴ شیشه گری و شیشه های رنگی

۲۴۱-۵۰۰۰- الیاف

B-12001-الکترولیتهای قلیایی ، نامگذاری هیدروکربنهای اشباع شده

۱۲۰۰۳- برندگان نوبل شیمی

۱۲۰۰۴- آلیاژهای تجارتی و سرامیکها

۹۰۲۲- مشخصات عمومی آلومینیوم و آلیاژهای آن

۹۰۲۳-خصوصیات ATMEGA8Lو ATMEGA8

M61- بیوشیمی

M81 – آزمایش محلول سازی از جامدات

۸-۳۳۰۰۰- سلوسز

۲۵-۳۳۰۰۰- شیشه

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید