تحقیق ریاضی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

تحقیق ریاضی


 

یک روش دوآل برای مدل هایی با مرز کارایی نامحدب در DEA

۱۰۰

Choticبی‌نظمی

۱۳

اکتشافات مهم ریاضی

۵

اندازه گیری

۱۰

انسان اولیه چگونه می شمرد

۱۷

بردارها۲

۵۰

بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون – واتسون

۴۲

برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی

۱۶

پروژه مقاومت مصالح

۲۸

ترکیبات و نظریه‌ی گراف

۱۸

توزیع نرمال

۱۷

روش گرادیان

۱۹

ریاضیات گسسته

۲۹

شرح ثابتهای عددی

۲۰

طول کمان

۱۵

کاربرد روش L1 – تقریب در معادلات انتگرال تکین

۲۰

کاربرد کامپیوتر در ریاضی

۳۳

گزارش کار آزمایش سیستمهای اندازه گیری

۳۲

مثلث های رلو

۱۷

مجله ریاضی

۱۳

مجله ریاضی۵

۴

مجله

۵۳

محاسبات عددی۱

۴۴

مدل های فازی

۲۶

مسائل مقدار مرزی

۱۶

معادلات فرد هولم

۱۱

نامعادلات و توابع

۸

یک جمله ای ها و چند جمله ای ها

۲۸

مبحث تابع

۱۹

آزمون ریاضی

۱۰

نشانه های یک نقطه عط در تاریخ ریاضی و وظایف ما

۲۸

تابع متناوب

۱۱

آشنایی به راه وروش کسب مجهولات.

۵۶

ایده آل های خطی به ترتیب کوهن-مکوالی.

۲۲

ریاضی.

۷

طول کمان، مساحت و تابع Arcsine

۱۶

ظهور ساختارهای جبری

۱۳

کارایی الگوریتم مسیریابی شکسته شده برای شبکه های چندبخشی سه طبقهکارایی الگوریتم مسیریابی شکسته شده برای شبکه های چندبخشی سه طبقه

۲۶

هندسه

۱۳

 

 

 

۱

بررسی تاثیر اموزش گام به گام ریاضی جورج بولیا

۱۰۴

۲

نجوم ( جغرافیای ریاضی )

۴۸

۳

 ریاضی( محاسبه و تجزیه و تحلیل)

۲۴

۴

 تست های ریاضی

۲۰

۵

 ماتریس الگوریتم

۳۰

 

 

 

۱

استخراج کیتین از پوسته میگو

۴۰

۲

 خودآزمایی

۵۰

۳

 تست ریاضی

۱۳

۴

 تحلیل های ریاضی

۴۴

۵

 تحلیل واریانسی

۸۸

۶

 متغیرهای وابسته

۱۸

۷

 کابرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالت های عمومی اثر بارگذاری

۱۱۷

۸

 سری های توانی

۱۳۰

۹

 سیستم مختصات ریاضی

۳۰

۱۰

 مقایسه میانگین ها

۱۱۷

 

 

یک روش دوآل برای مدل هایی با مرز کارایی نامحدب در DEA

۱۰۰

Choticبی‌نظمی

۱۳

اکتشافات مهم ریاضی

۵

اندازه گیری

۱۰

انسان اولیه چگونه می شمرد

۱۷

بردارها۲

۵۰

بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون – واتسون

۴۲

برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی

۱۶

پروژه مقاومت مصالح

۲۸

ترکیبات و نظریه‌ی گراف

۱۸

توزیع نرمال

۱۷

روش گرادیان

۱۹

ریاضیات گسسته

۲۹

شرح ثابتهای عددی

۲۰

طول کمان

۱۵

کاربرد روش L1 – تقریب در معادلات انتگرال تکین

۲۰

کاربرد کامپیوتر در ریاضی

۳۳

گزارش کار آزمایش سیستمهای اندازه گیری

۳۲

مثلث های رلو

۱۷

مجله ریاضی

۱۳

مجله ریاضی۵

۴

مجله

۵۳

محاسبات عددی۱

۴۴

مدل های فازی

۲۶

مسائل مقدار مرزی

۱۶

معادلات فرد هولم

۱۱

نامعادلات و توابع

۸

یک جمله ای ها و چند جمله ای ها

۲۸

مبحث تابع

۱۹

آزمون ریاضی

۱۰

نشانه های یک نقطه عط در تاریخ ریاضی و وظایف ما

۲۸

تابع متناوب

۱۱

آشنایی به راه وروش کسب مجهولات.

۵۶

ایده آل های خطی به ترتیب کوهن-مکوالی.

۲۲

ریاضی.

۷

طول کمان، مساحت و تابع Arcsine

۱۶

ظهور ساختارهای جبری

۱۳

کارایی الگوریتم مسیریابی شکسته شده برای شبکه های چندبخشی سه طبقهکارایی الگوریتم مسیریابی شکسته شده برای شبکه های چندبخشی سه طبقه

۲۶

هندسه

۱۳

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید