کار تحقیقی حقوق علوم سیاسی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید با شماره تلفن های ۶۶۹۵۸۳۳۵ ۶۶۴۹۷۹۰۰ و یا ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ تماس حاصل نمایید.


کار تحقیقی حقوق علوم سیاسی


روش تحقیق حقوقی کارشناسی ارشد کلاهبرداری رایانه ای ۳۵ صفحه قیمت: ۲۵۰۰۰ هزار تومان (word)

کار تحقیقی حقوق – اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی ۳۳ صفحه – قیمت ۴۰۰۰۰ تومان (word)

کار تحقیقی حقوق – برابری جنسی در حقوق و مقررات استخدامی به صورت روش تحقیق ۲۷ صفحه قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان

A

۵

حقوق اشتغال زنان درنظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

۲۷۰

A

۲۸

حقوق بازرگانی

۵۲

A

۶۳

گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری)

۲۴

A

۷۵

جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

۲۱

A

۱۱۸

حقوق کودک در قرآن و سنت

۱۹۳

A

۱۳۰

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

۱۶۰

A

۱۴۷

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

۸۰

A

۱۶۶

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

۸۰

A

۱۷۷

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

۲۰۰

A

۱۸۱

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)  (کارآموزی وکالت)

۶۳

A

۲۲۵

بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

۵۵

A

۲۳۶

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

۱۷۰

A

۲۵۵

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

۱۷۵

A

۲۵۹

حقوق کودک در قرآن وسنت

۱۹۵

A

۲۶۳

شروط نامشروع در قراردادها

۹۵

A

۲۶۷

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

۸۰

A

۲۹۴

اشتباه و بطال قراردادها

۹۵

A

۳۰۹

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

۱۳۵

A

۳۱۷

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

۸۶

A

۳۵۵

مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه

۷۵

A

۳۷۰

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

۵۱

A

۳۷۴

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

۱۱۰

A

۳۹۸

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

۶۶

A

۴۱۸

حسن نیت در مباحث حقوقی

۳۴

A

۴۲۸

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

۶۰

A

۴۴۳

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

۱۴۴

A

۴۵۱

سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

۱۹۰

A

۴۷۱

سازمان تجارت جهانی و بررسی موانع عضویت ایران با سازمان تجارت جهانی (رشته مدیریت – حقوق تجارت)

۱۸

A

۵۰۰

مرور زمان در حقوق جزاء

۵۷

A

۵۱۱

سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی

۱۲۵

B

۱۱۱

ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی

۲۰

B

۱۳۱

کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

 ۱۶۰

B

۱۴۹

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصی)

۱۱۵

B

۱۵۴

کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن

۱۸۰

B

۱۵۹

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم از نظر حقوقی

۱۱۵

B

۱۶۴

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

۲۰۱

B

۱۷۲

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

۲۵۳

B

۱۸۶

شروط ضمن عقد

۴۷

B

۲۱۲

منابع حقوق اساسی

۲۷

B

۲۸۸

وکالت

۴۷

B

۳۶۳

خشونت علیه زنان در ایران (دو ستونه)

۳۹

B

۳۶۴

هیأت منصفه

۱۷۱

ردیف /ُکد

 عنوان پروژه

تعداد صفحات

۱

مجموعه گزارش های دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

۴۸۰

۲

 بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران

۸۶

۳

 نقش توبه  در سقوط مجازات

۸۰

۴

 عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

۱۰

۵

 حق دفاع متهم

۵۵

۶

 جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

۹۰

۷

 تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

۲۰۵

۸

 اعاده حیثیت

۳۰

۹

 نقد وبررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

۶۰

۱۰

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

۵۷

۱۱

 تغییر اوضاع  و احوال و تاثیر  در اجرای تعهد

۳۷

۱۲

 اصل عدم مداخله ( حقوق بشر)

۷۰

۱۳

 دادگاه جنایی بین المللی

۲۲

۱۴

 دعاوی  قولنامه ای

۱۷۰

۱۵

 تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

۱۳۳

۱۶

 مفهوم دیه( قصاص ) در اسلام

۷۳

۱۷

استقلال قضاوت در نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۲۸

۱۸

 رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران

۴۸

۱۹

 قوه قهریه

۲۸

۲۰

 مسئولیت مدنی در حقوق ایران

۴۰

۲۱

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

۵۵

 

عقد و اجاره

۱۱۷ ص

قاچاق

۷۳ ص

گناه و مجازات

۷۷ ص

نظام کیفری ایران باستان

۱۲۰ ص

اثبات عصر حرج زوجه

۱۸ ص

تعریف کلاهبرداری

۶ ص

جزای اسلامی

۸۰ ص

حقوق خانواده

۴۹ ص

خیار

۵۱ ص

دیه

۷۹ ص

راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۱۵ ص

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

۷۰ ص

سند

۸۴ ص

عقد

۱۵ ص

عقد و اجاره

۲۳ ص

فسخ نکاح

۸۳ ص

قاچاق

۱۰ ص

قانون کار

۲۹ ص

کلیات حقوق

۵۷ ص

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

۴۲ ص

مبنا و هدف حقوق

۲۲ ص

معافیت از مجازات

۸۴ ص

معامله

۵۱ ص

مهریه

۴۹ ص

قانون ضمانت تعهدات

۲۴ص

مصاحبه و بازجویی درتعقیب و مراقبت

۲۰ص

قرار بازداشت موقت

۱۳۸ص

دادستان

۱۷ص

دیدگاههای مختلف در زمینه علت شناسی جرم

۱۵ص

عقد

۱۳۰ص

 

لیست آرشییو B

۴۹-

قاچاق و عناصر آن

۵۰-

جرم شناسی و جامعه شناسی

۷۸- فشار عصبی ناشی از کار
۲۸۰-

کار تحقیقی حقوق دیه

۲۹۰-

کار تحقیقی حقوق ربا

۱۰۵۴ –

جایگاه وظایف مشاورین املاک در نظام حقوقی

۳-۲-۳۰۰۲

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

۱۴-۲-۳۰۰۴-اثبات عسر و حرج زوجه به استناد به عرف

۹-۳۰۰۳- تعلیق اجرای مجازات

۹۲-۴۰۰۰- برسی موضوعات مختلف برهماهنگی و کنترل تصمیمات بازار بین المللی

۹۳-۴۰۰۰- بررسی پوشش بیمه در حمل ونقل

۹۸-۴۰۰۰- مصاحبه با روزنامه نگار

۷۸-۵۰۰۰- مضاربه

M4- حقوق بین الملل جوانان

۴۰۰۰۱- معاذیر معاف کننده ا زمجازات

۴۰۰۰۲- در خیارات و احکام راجع به آن

۴۰۰۰۵-قانون کار

۴۹-۳۳۰۰۰- مسئولیت مدنی

۷-۳۱۰۰۰- بیمه و مسئولیت مدنی

۸-۲۳۰۰- اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تامین مالی بانکها ۲۶ ص

لیست آرشیو D

تحقیق حقوق دادگستری    ۴۰۰

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران    ۹۲

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی    ۹۳

پایان نامه حقوق کودک    ۲۹۳

ارتباط رئیس جمهور    ۴۵

گزارش کارآموزی حقوق گزارشات کیفری و حقوقی    ۵۱۱

آزادی    ۱۸

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران    ۳۲

استراتژی    ۱۱۶

اصولی از قانون جمهوری ایران۲    ۸۵

اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز    ۴۸

جرائم علیه تمامیت جسمانی    ۷۲

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران    ۶۳

تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت    ۶۴

ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده    ۳۰

تصویب نامه هیات وزریران    ۱۹

تفاوت تبادل فرهنگ با تهاجم فرهنگی    ۱۲

جامعه شناسی سیاسی    ۲۶

جامعه مدنی و مشارکت نوجوان    ۱۱۵

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای    ۴۴

جنبش دانشجویی  ۳۸

جنگ عراق    ۱۸

جهانی شدن    ۲۷

حدیث رفع    ۴۴

حقوق زن۱    ۱۴

حقوق زن۲    ۲

حقوق    ۴۰

خانواده یک نهاد اجتماعی    ۴۶

خدمات چیست    ۲۳

رنسانس در اروپا    ۳۶

بررسی فرآیند انتشار اوراق رهنی و چگونگی بکارگیری آن، راهکاری نوین به منظور تامین نقدینگی بانکها ۳۸ ص
حقوق روابط موجر و مستأجر    ۱۰۷

زن از نگاه آمار جهانی    ۱

زن    ۴۷

زن، دین واخلاق    ۲۹۲

زن۲    ۳۵

سورئالیسم    ۱۳

سیاست خارجی    ۱۵۳

شرط    ۲۷

شغل کله‌پزی    ۷۰

شهرک یا آتی شهر (تغییرشکل یک مکان مدنی)    ۱۶

شهرنشینی    ۳۰

عملکرد خانواده    ۱۵

فرهنگ و عناصر آن    ۱۰

فرهنگها    ۱۵

فقر در روستا    ۲۸

قانون روابط موجر و مستأجر    ۸۳

قدرت و سیاست    ۲۱

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست    ۴۴

کار    ۳۹

گزارش دوره کارآموزی وکالت    ۳۱۱

گزارشات کارآموزی وکالت    ۳۴۱

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی    ۴۳

گفتمان    ۱۵

مؤسسات    ۱۵

مد گرایی    ۱۶

مدرنیسم    ۲۷

مراسم و روسوم عید نوروز    ۱۰

مصونیت پارلمانی    ۱۲۳

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان    ۶۴

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی    ۱۷

نگاهی به نحوه ارتباط شهرداری قدس با مردم    ۱۶

وکیل و وکالت    ۱۰۵

مشروطه    ۲۸

مشروطیت و ملایان    ۱۶

ایران در حاشیه توسعه نایافتگی و پاسخ های ایرانی    ۳۷

محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت    ۱۲

ملی شدن صنعت نفت ایران    ۵۷

جنگ آمریکا و عراق    ۱۷

بحران اشتغال در افغانستان     ۵۴

موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای جهانی     ۱۰۵

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران    ۸۲

ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن آوری مخابرات الکترواپتیک کشور     ۲۸

نقش دولتها در نانو تکنولوژی    ۳۲

زندگی شورایی     ۲۷

زاویه انحراف از راه توده     ۱۴۱

راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها     ۹۳

ساختار قدرت نظام منطقه ای در آفریقا     ۲۰

محمد رضا پهلوی     ۳۶

هویت ملی و جهانی شدن    ۴۲

جهانی شدن ۲    ۳۱

بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام     ۸

عناصر اولیه در ارتباط جمعی    ۶۵

مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام ملی اسلامی      ۸۳

فرآنید تدوین و چارچوب لایحه اصلاح قانون تجارت     ۵۹

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران     ۲۸۴

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران (۱)     ۱۳۹

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران (۲)     ۱۹۴

استفتاآت قضایی     ۲۵۲

حقوق تجارت    ۱۵۳

وکیل و وکالت     ۱۱۵

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید