دانلود پایاننامه حسابداری انبارداری پروژه مالی کارورزی کارآموزی

جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری انبارداری پروژه مالی کارورزی کارآموزی کارشناسی و کاردانی با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵-۶۶۴۹۷۹۰۰ 


دانلود پایاننامه حسابداری انبارداری پروژه مالی کارورزی کارآموزی


لیست پروژه مالی انبارداری پایان نامه حسابداری کارآموزی کارورزی حسابداری

      ۱

اسناد حسابداری ۱۰۰ ص

           ۲

اقتصاد ژاپن ۵۰ ص

           ۳

بانکداری ۹۵ ص

           ۴

بررسی اثر بخشی نتایج حسابرسی بروی تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی  ۲۰ ص

           ۵

بهره وری ۱۰۷ اسلاید + متن اصلی

           ۶

پروژه حسابداری – کامل – excel

           ۷

پروژه مالی شرکت پیمان  ۹۰ ص + اکسل کامل

           ۸

پروژه مدیریت آموزشگاه ۱۲۰ ص

           ۹

تبلیغات با Fog Screen 60 اسلاید + فیلم و عکس کامل

        ۱۰

تبلیغات تلویزیونی در گذشته، حال، آینده ۱۵ ص

        ۱۱

تحقیق حسابرسی – شواهد چه نوع و چه مقدار ۲۰ ص

        ۱۲

حسابداری منابع انسانی ۳۵ ص

        ۱۳

درآمد اینترنتی ۳۲ اسلاید + چند صفحه متن فارسی

        ۱۴

رانت و رانت خواری ۴۰ ص + ۱۰ اسلاید

        ۱۵

زبان تخصصی برای دانشجویان مدیریت ۱۸۶ ص

        ۱۶

سیاست های پولی و مالی ۱۷۰ ص

        ۱۷

سیستم اطلاعات بیمارستان ۴۶ اسلاید + کلیه ی منابع فارسی و لاتین

        ۱۸

مالیات ۴۵ ص

        ۱۹

مدیریت آموزشی ۳۵ ص

        ۲۰

مدیریت منابع انسانی ۱۴۸ اسلاید

ردیف

عنوان

        ۲۱

نظری به اقتصاد اسلامی ۱۵ ص

        ۲۲

نقش صادرات بر رشد اقتصادی ۹ مقاله ۲۰۸ ص

        ۲۳

آسیب شناسی رفتار سازمانی ۲۵ ص

        ۲۴

اثر بخشی و اهداف سازمان۲۲ ص

        ۲۵

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(خمسه) ۱۸ ص

        ۲۶

اخلاق سازمانی ۱۸ ص

        ۲۷

اداره ۱۱ ص

        ۲۸

ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان ۴۶  اسلاید

        ۲۹

ارزشیابی مهارت شغلی ۸۷ ص

        ۳۰

استانداردهای‌ کنترل کیفیت  ۱۱ ص

        ۳۱

اصول بازاریابی تلفنی ۱۹ اسلاید

        ۳۲

اصول حسابداری ۱ ۳۳۹ اسلاید

        ۳۳

اصول حسابداری ۳  –  ۴۸۰ اسلاید

        ۳۴

اصول علم اقتصاد ۲۰ ص

        ۳۵

اصول مدیریت آموزشی ۴۴ اسلاید

        ۳۶

اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQM 30 ص

        ۳۷

اطلاعات در مورد تصمیم گیری برای مدیریت میانی ۱۲ ص

        ۳۸

اقتصاد ایران ۱۷۸ ص

        ۳۹

اقتصاد خرد ۲۱ ص

        ۴۰

اقتصاد کشاورزی ۳۴ ص

ردیف

عنوان

        ۴۱

اقتصادشهر میانه ۲۸ ص

        ۴۲

انباداری آموزش و پرورش ۳۳ ص

        ۴۳

انبارداری ۵۷ ص

        ۴۴

انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران ۷۵ ص

        ۴۵

انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری ۱۹ ص

        ۴۶

اهداف علم ارگونومی ۳۴ ص

        ۴۷

بازار بورس ۱۵ ص

        ۴۸

بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود به بازار بین المللی ۱۸ ص

        ۴۹

بازاریابی فرش دستباف ایران ۳۴  ص

        ۵۰

بازاریابی و مدیریت بازار  ۲۶۸ اسلاید

        ۵۱

بانک‌داری اسلامی (بدون ربا)  ۱۲ ص

        ۵۲

بحث هدفمند کردن یارانه ۱۶ ص

        ۵۳

بحران اقتصادی ۱۸ ص

        ۵۴

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌     ۱۹ ص

        ۵۵

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران ۱۵ ص

        ۵۶

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان ۱۳ ص

        ۵۷

بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی  ۳۸ ص

        ۵۸

بررسی برند های معروف دنیا ۲۹ ص

        ۵۹

بررسی برندهای معروف ایران ۸ ص

        ۶۰

بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر ۱۵ ص

ردیف

عنوان

        ۶۱

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

        ۶۲

بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط ۱۰۰ اسلاید

        ۶۳

بررسی مالیات بر ارزش افزوده ۲۱ ص

        ۶۴

بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی ۳۰  اسلاید

        ۶۵

برنامه ریزی ۱۴ ص

        ۶۶

برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه ۶۳ ص

        ۶۷

برند  ۲۷ ص

        ۶۸

بزرگترین  مردهای اقتصادی ۱۲۵ ص

        ۶۹

بودجه ۲۵ ص

        ۷۰

بودجه  ۴۶ ص

        ۷۱

بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری ها ۲۷ ص

        ۷۲

بورس و اهمیت ابزارهای مالی ۱۵ ص

        ۷۳

بورس و اهمیت ابزارهای مالی  ۳۳ ص

        ۷۴

پروژه  مالی اصول انبارداری ۸۰ ص

        ۷۵

پروژه اصول انبارداری ۲۷ اسلاید

        ۷۶

پروژه اصول سرپرستی – کارفرما ۲۰ اسلاید

        ۷۷

پروژه اصول سرپرستی -مدیریت و کنترل پروژه ۵۲ اسلاید

        ۷۸

پروژه انبارداری ۵۴ ص

        ۷۹

پروژه بیممه –         محاسبه حق بیمه وخسارات ۱۰ ص

        ۸۰

پروژه مال –  طراحی یک سیستم انبار‌داری ۲۷ ص

ردیف

عنوان

        ۸۱

پروژه مالی شرکت تولید پوشاک ۲۲ ص

        ۸۲

پول در اقتصاد اسلامی ۳۵ ص

        ۸۳

پول شویی ۳۸ ص

        ۸۴

پول و بانکداری ۳۲ ص

        ۸۵

پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی ۲۹ ص

        ۸۶

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ، پیامدها و تأثیر آن بر تولید داخلی۱۷ ص

        ۸۷

تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ۴۴ ص

        ۸۸

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران ۱۷ ص

        ۸۹

تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور ۴۵ اسلاید

        ۹۰

تجربه مدیریتی ۲۳ اسلاید

        ۹۱

تجزیه و تحلیل ارزش فرآیندها لیزینگ خودرو ۴۶ ص

        ۹۲

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ۲۲۹  اسلاید

        ۹۳

تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی ۳۲ ص

        ۹۴

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول ۱۶ ص

        ۹۵

تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی  ۲۴ ص

        ۹۶

تصمیم گیری بر اساس بهای تمام شده ۶۳ ص

        ۹۷

تصمیم‌گیری گروهی ۸ ص

        ۹۸

تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها ۲۵ ص

        ۹۹

تفکر استراتژیک ۵۰ اسلاید

     ۱۰۰

تفکر فازی درمدیریت ۶۴  اسلاید

ردیف

عنوان

     ۱۰۱

تمرین اصول حسابداری ۱ ۲۸۴ اسلاید

     ۱۰۲

تورم ۳۲ ص

     ۱۰۳

تورم و اقدامات دولت در مقابل آن ۳۲ ص

     ۱۰۴

جریان دورانی در یک اقتصاد ۲۳ ص

     ۱۰۵

جهانی شدن و توسعه ۲۴  اسلاید

     ۱۰۶

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی ۱۵ ص

     ۱۰۷

حسابداری پرداخت دستمزد ۴۰ ص

     ۱۰۸

حسابداری شرکتها ۶۲ ص

     ۱۰۹

حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید

     ۱۱۰

حسابداری کارخانه قند ۳۳ ص

     ۱۱۱

حسابداری مالیاتی ۲۴ ص

     ۱۱۲

حسابداری مالیاتی ۷۹ ص

     ۱۱۳

حسابداری مالیاتی ۲۲۰ اسلاید

     ۱۱۴

حسابداری منطقی ۲۷ ص

     ۱۱۵

حسابداری منطقی ۱۷۰ ص

     ۱۱۶

حسابرس عملیاتی ۶۳ ص

     ۱۱۷

خصوصی سازس ۷۵ ص

     ۱۱۸

درآمد های دولت  ۳۳ ص

     ۱۱۹

رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی ۱۶ ص

     ۱۲۰

ربا ۱۹ ص

ردیف

عنوان

     ۱۲۱

رفتار مربیان و انسجام گروهی ۱۵  ص

     ۱۲۲

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی  ۲۴ ص

     ۱۲۳

روابط صنعتی ۳۱۹ اسلاید

     ۱۲۴

روابط کار در سازمان ۳۷  اسلاید

     ۱۲۵

روش تحقیق د رمدیریت ۳۳۴ اسلاید

     ۱۲۶

روش تحقیق در حسابداری ۲۷۸ اسلاید

     ۱۲۷

روش تحقیق در مدیریت ۳۰۳  اسلاید

     ۱۲۸

روش تحقیق در مدیریت ۴۱۸ اسلاید

     ۱۲۹

رهبــــری ۲۸ ص

     ۱۳۰

ساختار بازار جهانی فرش دستباف و بازارهای هدف صادراتی ایران ۳۳ ص

     ۱۳۱

ساختمان های دولتی و بودجه ریزی عملیاتی ۲۰ ص

     ۱۳۲

ســـازمان ۴۴ ص

     ۱۳۳

سازمان های مجازی؛ سازمان های عصر اطلاعات ۸ ص

     ۱۳۴

سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی ۵۳ ص

     ۱۳۵

سرمایه‌گذاری در ایران۳۷ ص

     ۱۳۶

سند ۸۰ ص

     ۱۳۷

سیستم انبارداری شرکت رنگین گچ میانه ۱۳ ص

     ۱۳۸

سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی  ۱۶ ص

     ۱۳۹

سیستم های اطلاعات مدیریت ( مدیریت بازرگانی ) ۲۷۷ اسلاید

     ۱۴۰

سیستم های اطلاعات مدیریت( مدیریت دولتی ) ۲۸۹ اسلاید

ردیف

عنوان

     ۱۴۱

سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۷  اسلاید

     ۱۴۲

شرکت سهامی ۳۲ ص

     ۱۴۳

شرکت مخابرات ایران  ۷۰ ص

     ۱۴۴

شرکت تجاری ۲۰ ص

     ۱۴۵

شرکت تضامنی – اقتصاد ۳۳ ص

     ۱۴۶

شرکت تعاونی ۲۹ ص

     ۱۴۷

شرکت تعاونی  ۲۲ ص

     ۱۴۸

شرکتهای سهامی ۳۲ ص

     ۱۴۹

شناخت وتجزیه وتحلیل ویژگیهای  نیروی انسانی  در اقتصاد  ایران  ۲۷ ص

     ۱۵۰

صدور سرمایه به ایران ۳۷ ص

     ۱۵۱

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد  ۴۶ ص

     ۱۵۲

طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران ۲۲ ص

     ۱۵۳

طراحی سازمان ۲۵ ص

     ۱۵۴

طراحی مفهومی سیستم ها  ۱۴ ص

     ۱۵۵

عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی ۱۸ ص

     ۱۵۶

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP 80  اسلاید

     ۱۵۷

فساد مالی و اداری ۲۰ ص

     ۱۵۸

کنترل کیفیت ۱۵ ص

     ۱۵۹

کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات رضایت مندی مشتری ۱۶۰ ص

     ۱۶۰

کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان ۱۷ ص

ردیف

عنوان

     ۱۶۱

کلیات علم اقتصاد ۲۳ ص

     ۱۶۲

کنترل و کسری بودجه ۵۰ ص

     ۱۶۳

کندل ۶۰ ص

     ۱۶۴

مالیات ۳۴ ص

     ۱۶۵

مالیات بر اجاره ۱۸ ص

     ۱۶۶

مبانی سازمان و مدیریت ۲۸۵ اسلاید

     ۱۶۷

مبانی مدیریت ۱۵ ص

     ۱۶۸

مدیریت ۳۸ ص

     ۱۶۹

مدیریت ۴۳ اسلاید

     ۱۷۰

مدیریت از  زبان مدیران موفق ۶۰ ص

     ۱۷۱

مدیریت استراتژیک ۴۳  اسلاید

     ۱۷۲

مدیریت حقوق و دستمزد ۲۴ ص

     ۱۷۳

مدیریت خستگی و استرس درمحیط کار ۱۱ ص

     ۱۷۴

مدیریت دانش -پروژه درس اقتصاد و مدیریت صنعتی  -۳۸ ص

     ۱۷۵

مدیریت رفتار سازمان ۲۷۶ اسلاید

     ۱۷۶

مدیریت رفتار سازمانی ۲۶۵ اسلاید

     ۱۷۷

مدیریت زمان ۳۳  اسلاید

     ۱۷۸

مدیریت زمان ۴۰ اسلاید

     ۱۷۹

مدیریت زنجیره تامین ۴۳ ص

     ۱۸۰

مدیریت کیفیت جامع (TQM ) 85 ص

ردیف

عنوان

     ۱۸۱

بهینه سازی و معرفی انواع مختلف روشهای آن ۳۰ ص

     ۱۸۲

بهینه‌سازی ۸ ص

     ۱۸۳

بودجه  ۲۹ ص

     ۱۸۴

بودجه ریزی عملیاتی ۲۰ ص

     ۱۸۵

بودجه کل کشور نهایی  ۲۰ ص

     ۱۸۶

بورس ۵۳ ص

     ۱۸۷

بورس ۵۷ ص

     ۱۸۸

بورس به زبان ساده ۳۷ ص

     ۱۸۹

بیمه ۷۰ ص

     ۱۹۰

بیمه  ۱۰ ص

     ۱۹۱

بیمه  ۳۲ ص

     ۱۹۲

بیمه تامین اجتماعی ۲۲ ص

     ۱۹۳

بیمه تامین اجتماعی  ۳۰ ص

     ۱۹۴

پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی  در ایران ۲۴۰ ص

     ۱۹۵

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی (تجارت الکترونیک) ۸۱ ص

     ۱۹۶

پروتکل مدیریت ۳۷ ص

     ۱۹۷

پرورش مهارتهای سرپرستی ۲۵ ص

     ۱۹۸

پروژه ISO9000  ۳۰ص

     ۱۹۹

پروژه mis  ۱۰۲ ص

     ۲۰۰

پروژه دوره کاردانی رشته حسابداری – مراحل حسابداری پیمانکاری  ۹۵ ص

ردیف

عنوان

     ۲۰۱

پژوهش در عملیات روش پژوهش ۸۲ ص

     ۲۰۲

پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاریخچه ۷۲ ص

     ۲۰۳

پنج توانمندی لازم در گستره کار رهبری ۶ ص

     ۲۰۴

پنج نوع مدرسه شش محور سازمانی ۱۰ص

     ۲۰۵

پورتالهای سازمانی رویکردی نوین در مدیریت شبکه محور ۲۲ص

     ۲۰۶

پورتال‌های سازمانی رویکردی نوین در مدیریت شبکه محور ۳۵ص

     ۲۰۷

پولشویی ۲۰ ص

     ۲۰۸

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی ۲۱ ص

     ۲۰۹

پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی ۵۰ ص

     ۲۱۰

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات ۳۲ ص

     ۲۱۱

تاثیر مخلوط بازاریابی بر صادرات منسوجات مصری با استفاده از شیوه دینامیک سیستم ۲۷ ص

     ۲۱۲

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی ۳۱ ص

     ۲۱۳

تاثیر تورم در بورس ۶۵ ص

     ۲۱۴

تاریخچه کنترل کیفیت  QC و راهبران نظریه کیفیت ۳۶ ص

     ۲۱۵

تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهکارها ۲۸ ص

     ۲۱۶

تجارت الکترونیکی ۶۳ ص

     ۲۱۷

تجارت الکترونیک ۴۲ ص

     ۲۱۸

تجارت سهام در طول زمان ۲۰ص

     ۲۱۹

تجزیه تحلیل سیستم یک شرکت ۷۵ ص

     ۲۲۰

تجزیه تحلیل سیستمها (قوطی سازی)  ۱۵ ص

ردیف

عنوان

     ۲۲۱

تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک ۴۰ ص

     ۲۲۲

تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک ۴۱ ص

     ۲۲۳

تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد ۳۵ ص

     ۲۲۴

تجزیه و تحلیل سیستم کارگزینی و حسابداری شرکت روغن نباتی لادن  ۲۰ ص

     ۲۲۵

تجزیه و تحلیل سیستمها  ۲۶ ص

     ۲۲۶

تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها ۶۰ ص

     ۲۲۷

تحقیق درس برنامه ریزی ۲۳ ص

     ۲۲۸

تحقیق درس برنامه ریزی ۳۸ ص

     ۲۲۹

تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدیِ مدیریت هزینه در زنجیره عرضه ایران ۲۸ ص

     ۲۳۰

تحلیل عملکرد تغذیهای خانوارها کاربرد برنامه ریزی خطی ۳۴ ص

     ۲۳۱

تحلیل دارائی ها ۹۰  ص

     ۲۳۲

تخفیف ۷ ص

     ۲۳۳

تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه ۱۰ ص

     ۲۳۴

تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض ۱۹ ص

     ۲۳۵

تعریف انبار ۲۰ ص

     ۲۳۶

تعریف بودجه ۱۸ ص

     ۲۳۷

تفاوت مدیریت و رهبری ۱۰ ص

     ۲۳۸

تفکر استراتژی۲۰ ص

     ۲۳۹

تفکر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها ۵۳ ص

     ۲۴۰

تنظیم بودجه ۳۲ ص

ردیف

عنوان

     ۲۴۱

توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری ۲۱ ص

     ۲۴۲

توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی ۱۴۵ ص

     ۲۴۳

تورم ۱۹ ص

     ۲۴۴

تورم در ایران  ، روش همگرایی ۲۸ ص

     ۲۴۵

توسعه اقتصادی ۳۷ ص

     ۲۴۶

توسعه اقتصادی ۲۹ ص

     ۲۴۷

تولید ناب و ERP   ۲۴ ص

     ۲۴۸

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها ۲۷ ص

     ۲۴۹

جلوتر از زمان حرکت کنید ۲۱ ص

     ۲۵۰

آشنایی با مفاهیم ارزی پول خرید و فروش ارزهای غیر بازرگانی اعتبار اسنادی اعتبار اسنادی صادراتی ۱۶۰ ص

     ۲۵۱

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری ۸۷ ص

     ۲۵۲

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی ۲۸ ص

     ۲۵۳

بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش ‌بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۳۱ ص

     ۲۵۴

بروات ۱۳۰ ص

     ۲۵۵

پروژه مالی پرورش ماهی ۱۳ ص

     ۲۵۶

پروژه MIS  ۷۲ ص

     ۲۵۷

پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیتDFMEA  ۱۹۵ ص ۲۰۰ ص

     ۲۵۸

جهت اخذ کارشناسی ارشد مدیریت بیمه (بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و …  ۱۰۰ ص

     ۲۵۹

حساب بانکی سپهر ۱۸۵ ص

     ۲۶۰

حساب قرض الحسنه صادرات ۱۸۵ ص

ردیف

عنوان

     ۲۶۱

خصوصی سازی ۵۵ ص

     ۲۶۲

دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی) ۱۵۰ ص

     ۲۶۳

زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت ۴۶ ص

     ۲۶۴

سیستمهای تجاری ۶۰ ص

     ۲۶۵

شرکت اشی مشی ۴۰ ص

     ۲۶۶

شرکت ایران خودرو دیزل ۳۲ ص

     ۲۶۷

شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) ۶۰ ص

     ۲۶۸

شرکت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن ۵۵ ص

     ۲۶۹

شرکت خاور پرس ۷۵ ص

     ۲۷۰

شکلات فرهمند ۱۱۰ ص

     ۲۷۱

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها ۱۵ ص

     ۲۷۲

طراحی یک سیستم انبارداری ۱۰۰ ص

     ۲۷۳

طرح احداث شرکت ماکارونی ۶۰ ص

     ۲۷۴

فلسفه و اهداف کلی چارچوب صلاحیتهای مدیران آموزش عالی ۲۸ ص

     ۲۷۵

کارگاه تولید نقل ۱۰۰ ص

     ۲۷۶

کنترل موجودی انبار  شرکت محصولات کاغذی لطیف ۸۶ ص

     ۲۷۷

ماهیت و محیط حسابداری ۳۲۰ ص

     ۲۷۸

نظامنامه کیفیت کارخانه آرد منصوبیان ۱۰۵ ص

     ۲۷۹

وظایف گمرک ۴۵ ص

     ۲۸۰

۱۶۰ نکته در مدیریت – ۲۶ ص

ردیف

عنوان

     ۲۸۱

EFQM01 42 ص

     ۲۸۲

ERPو اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری ۲۱ ص

     ۲۸۳

ISO 9000   – ۹۲ ص

     ۲۸۴

ISO  ۹۰۰۰  و مدیریت کیفیت ۶۵ ص

     ۲۸۵

Network Marketing تجارت الکترونکی ۶۳ ص

     ۲۸۶

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات ۱۶ ص

     ۲۸۷

اتوماسیون صنعتی ۱۹ ص

     ۲۸۸

اثر شلاقی در زنجیره تأمین ۲۰ ص

     ۲۸۹

اثرات بودجه بر رشد اقتصادی ۴۳ ص

     ۲۹۰

اثرات نفت بر اقتصاد کشور ۲۷ ص

     ۲۹۱

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق ۱۲۷ ص

     ۲۹۲

اخلاق مدیریت اسلامی ۳۲ ص

     ۲۹۳

اداره مخابرات ۴۳ ص

     ۲۹۴

ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی ۲۸ ص

     ۲۹۵

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری   ۶۰ ص

     ۲۹۶

ارزیابی عملکرد کارکنان ۲۹ ص

     ۲۹۷

ارزیابی مدیریت چند اداره ۹ ص

     ۲۹۸

ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ۲۵  ص

     ۲۹۹

آزمون و کالیبراسیون و اندازه گیری ۸۰ ص

     ۳۰۰

اساس راهبرد منابع انسانی  ۲۸ ص

ردیف

عنوان

     ۳۰۱

استاندارد حسابداری تسعیر ارز ۱۰ ص

     ۳۰۲

استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و ۳۲ ص

     ۳۰۳

استراتژی ۱۲۰ ص

     ۳۰۴

استراتژی تولید چگونه به کلاس جهانی می رسد ۳۷ ص

     ۳۰۵

استقرار نظام ۵S در دانشکده فنی و مهندسی ۱۰ ص

     ۳۰۶

اشتباهات مدیران منابع انسانی ۳۳ ص

     ۳۰۷

آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان ۲۷ ص

     ۳۰۸

آشنایی با سیستم‌های اطلاعات

     ۳۰۹

آشنایی با عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات ۲۴ ص

     ۳۱۰

اصلاح بودجه بندی ۱۸ ص

     ۳۱۱

اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی ۱۰ ص

     ۳۱۲

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف ۲۲ ص

     ۳۱۳

اصول انبارداری ۵۰ ص

     ۳۱۴

اصول بازاریابی تلفنی ۱۷ ص

     ۳۱۵

اصول سرپرستی۰۳ (انگیزش در محیط کار ) ۴۷ ص

     ۳۱۶

اصول سرپرستی ۱۱۹ ص

     ۳۱۷

اصول سرپرستی ۱۲۰ ص

     ۳۱۸

اصول سرپرستی (قاطعیت در مدیریت) ۴۳ ص

     ۳۱۹

اصول سرپرستی (مدیر موفق) ۱۴

     ۳۲۰

اصول سرپرستی روابط عمومی (پرورش مهارتهای سرپرستی) ۲۵ ص

ردیف

عنوان

     ۳۲۱

اصول مدیریت کیفیت ۱۴ ص

     ۳۲۲

اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی ۳۳ ص

     ۳۲۳

اصول و مقدمات تجارت الکترونیک  ۹۵ ص

     ۳۲۴

اعتبارات اسنادی ۶۰ ص

     ۳۲۵

اعتبارات( تحقیق کارآ»وزی ) ۸۲ ص

     ۳۲۶

اقتصاد ۱۵ ص

     ۳۲۷

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی ۱۴ ص

     ۳۲۸

اقتصاد چای در ایران ۲۷ ص

     ۳۲۹

اقتصاد چین ۳۵ ص

     ۳۳۰

اقتصاد خرد ۱۶ ص

     ۳۳۱

اقتصاد کلان ۳۴ ص

     ۳۳۲

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها ۱۷ ص

     ۳۳۳

الفبای مدیریت زنجیره تامین ۱۴ ص

     ۳۳۴

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان ۶۶ ص

     ۳۳۵

آموزش الزامی در بهرهوری نیروی انسانی ۲۵ ص

     ۳۳۶

آموزش مدیریت منایع انسانی ۳۵ ص

     ۳۳۷

آموزش و توسعه  ۳۵ ص

     ۳۳۸

انبار داری ۹۰ ص

     ۳۳۹

انبارداری  ۱۹ ص

     ۳۴۰

انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) ۷۶ ص

ردیف

عنوان

     ۳۴۱

اندازه گیری و کنترل کیفیت ۱۱۲ ص

     ۳۴۲

انگیزه در محیط کار ۴۶ص

     ۳۴۳

انگیزه در مدیریت ۲۹ ص

     ۳۴۴

انواع بازار ۳۸ ص

     ۳۴۵

انواع تجارت الکترونیک ۱۵ ص

     ۳۴۶

انواع صادرات ۴۰ ص

     ۳۴۷

اوپک ۶۳ ص

     ۳۴۸

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران ۵۷ ص

     ۳۴۹

ایزو ۹۰۰۰  ۳۵ ص

     ۳۵۰

اینترنت، ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات ۴۰ ص

     ۳۵۱

آینده مدیریت منابع انسانی ۲۳ ص

     ۳۵۲

باج و خراج ۴۴ ص

     ۳۵۳

بازار خودرو ۱۸ ص

     ۳۵۴

بازارها ۱۴ ص

     ۳۵۵

بازاریابی ۱۹ ص

     ۳۵۶

بازاریابی ۱۴۲ ص

     ۳۵۷

بازاریابی چیست؟ ۲۰ ص

     ۳۵۸

بازاریابی صنعتی ۴۰ ص

     ۳۵۹

بازاریابی کروی ۱۰ ص

     ۳۶۰

بازرگانی ۵۰ ص

ردیف

عنوان

     ۳۶۱

بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی ۲۳ ص

     ۳۶۲

بانکداری بین المللی ۳۴ ص

     ۳۶۳

بانکداری ۲۱ ص

     ۳۶۴

برآورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim 42 ص

     ۳۶۵

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری ۹۰ ص

     ۳۶۶

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ۳۲ ص

     ۳۶۷

بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری ۱۷ ص

     ۳۶۸

بررسی اشتغالزایی بخش مسکن ۲۷ ص

     ۳۶۹

بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا ۲۵ ص

     ۳۷۰

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی ۲۸ ص

     ۳۷۱

بررسی ساختار وشبوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج  ۱۰۰ ص

     ۳۷۲

بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار ۳۶ ص

     ۳۷۳

بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- ۱۳۸۲ ۲۷ ص

     ۳۷۴

بررسی شیوهها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی ۵۰ ص

     ۳۷۵

بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM 23 ص

     ۳۷۶

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال ۱۳۸۲ ۲۷ ص

     ۳۷۷

بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران-۱۳۸۲ ۱۷ ص

     ۳۷۸

بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری  ۸۵ ص

     ۳۷۹

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشوربرنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور

     ۳۸۰

برنامه ریزی ۱۴۰ ص

ردیف

عنوان

     ۳۸۱

برنامه ریزی  ۲۷ ص

     ۳۸۲

برنامه ریزی منابع انسانی ۱۹ ص

     ۳۸۳

به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی ۴۰ ص

     ۳۸۴

به عنوان مصاحبه شونده چگونه خود را برای مصاحبه آماده کنیم ۶ ص

     ۳۸۵

بهره وری ۳۲ اسلاید

     ۳۸۶

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع ۲۴ ص

     ۳۸۷

جهانی شدن ۲۸ ص

     ۳۸۸

جهانی شدن و توسعه پایدار  ۲۲ ص

     ۳۸۹

جهانی شدن یا جهانی سازی؟ ۲۵ ص

     ۳۹۰

چارچوب هفت اس ۹ ص

     ۳۹۱

چالشهای موجود در حسابداری دولتی ۲۱ ص

     ۳۹۲

چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم ۲۰ ص

     ۳۹۳

چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم ۱۴ ص

     ۳۹۴

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان ۱۴۳ ص

     ۳۹۵

حسابداری ۹ ص

     ۳۹۶

حسابداری با نرم افزار  ۱۳۰ ص

     ۳۹۷

حسابداری داراییهای نامشهود ۳۸ ص

     ۳۹۸

حسابداری شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص ) ۱۹ ص

     ۳۹۹

حسابداری شرکتها ۹۲ ص

     ۴۰۰

حسابداری ۲۰ ص

ردیف

عنوان

     ۴۰۱

حسابداری  و حسابرسی در بانک ۲۲ ص

     ۴۰۲

حسابداری صنعتی ۱۴ ص

     ۴۰۳

حسابرسی ۸۰ ص

     ۴۰۴

حسابرسی و حسابداری ۲۹ ص

     ۴۰۵

حقوق تجارت ۱۵۳ ص

     ۴۰۶

خبردر اصول روابط عمومی ۴۵ ص

     ۴۰۷

خدمات اجتماعی ۲۱ ص

     ۴۰۸

خصوصی سازی ۱۲۳ ص

     ۴۰۹

خصوصی سازی ۵۴ ص

     ۴۱۰

خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی ۳۳ ص

     ۴۱۱

خط مشیء در سطح ملی ۱۲ ص

     ۴۱۲

خلاصه ای از عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات  ۳۷ ص

     ۴۱۳

خلاصه‌ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون ۲۲ ص

     ۴۱۴

خلاقیت و نوآوری ۱۳ ص

     ۴۱۵

خلاقیت و نوآوری تعریف مفاهیم و مدیریت آن ۴۳ ص

     ۴۱۶

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور ۳۵ ص

     ۴۱۷

راهنمای جذب سرمایه از صندوق ۶۰ ص

     ۴۱۸

رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی ۳۲ ص

     ۴۱۹

رشد اقتصادی ۳۰ ص

     ۴۲۰

رفتار سازمانی ۲۲ص

ردیف

عنوان

     ۴۲۱

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی  ۴۰ ص

     ۴۲۲

رهبری ۳۴ ص

     ۴۲۳

روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی ۴۱ ص

     ۴۲۴

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی ۱۵ ص

     ۴۲۵

ریسک ۹ ص

     ۴۲۶

زمانسنجی ۲۵ ص

     ۴۲۷

زمانسنجی ۳۰ ص

     ۴۲۸

زمانسنجی و ارزیابی کار و زمان  ۳۵ ص

     ۴۲۹

زنان در عرصه مدیریت ۹ ص

     ۴۳۰

زنجیره تأمین ۷ ص

     ۴۳۱

ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسه سعادت بوشهر ۴۱ ص

     ۴۳۲

ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران ۳۵ ص

     ۴۳۳

سازمان های نوین ۲۰ص

     ۴۳۴

سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری ۳۰ ص

     ۴۳۵

سازمان‌های یادگیرنده ۱۶ ص

     ۴۳۶

سر نخ گمشده تبلیغات ۲۰ ص

     ۴۳۷

سرمایه ۳۰ ص

     ۴۳۸

سرمایه فکری شایستگان توسعه شایسته سالاری در سازمانها ۱۵ ص

     ۴۳۹

سرمایه گذاری در بورس ۲۲ ص

     ۴۴۰

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۲ ص

ردیف

عنوان

     ۴۴۱

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی ۲۴ ص

     ۴۴۲

سری استانداردهای کنترل کیفیت واعمال آن در آذین خودرو ۱۰۹ ص

     ۴۴۳

سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی ۴۸ ص

     ۴۴۴

سیستم استهلاک دارایی ثابت  ۲۶ ص

     ۴۴۵

سیستم اطلاعات مدیریت ۱۲ ص

     ۴۴۶

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان ۱۵ ص

     ۴۴۷

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ۱۲ ص

     ۴۴۸

سیستم های تولید انعطاف پذیر ۵۵ ص

     ۴۴۹

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۶۸ ص

     ۴۵۰

سیستم حقوق و دستمزد شرکت پیشگامان چاپ و نشر  ۱۷ ص

     ۴۵۱

شاخص عملکرد گروه های آموزشی مدیران ۸ ص

     ۴۵۲

شاخص های بهای عمده فروشی ۱۲ ص

     ۴۵۳

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران ۴۶ ص

     ۴۵۴

شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی ۴۶ ص

     ۴۵۵

شرکت آچاچی ۸۸ ص

     ۴۵۶

شرکت ایران خودرو دیزل  ۳۲ ص

     ۴۵۷

شرکت کابل سین  ۱۰۰ ص

     ۴۵۸

شش سیگما ۰۱ ( گزاره نوین مدیریت کیفیت) ۱۰ ص

     ۴۵۹

شش سیگما ۰۴ (گذری بر شش سیگما) ۳۵ ص

     ۴۶۰

شش سیگما ۱۸ ص

ردیف

عنوان

     ۴۶۱

شش سیگما  ۳۰ ص

     ۴۶۲

شغل حسابداری ۹ ص

     ۴۶۳

ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری ۲۱ ص

     ۴۶۴

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در ۴۸ ص

     ۴۶۵

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد  ۵۰ ص

     ۴۶۶

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی ۳۶ ص

     ۴۶۷

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع ۳۷ ص

     ۴۶۸

عصر اطلاعات ۱۴ ص

     ۴۶۹

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی ۲۶ ص

     ۴۷۰

فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال ۸۵    ۱۷ ص

     ۴۷۱

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۷ ص

     ۴۷۲

فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی  ۲۳۰ ص

     ۴۷۳

فرش(بافته های ایران) ۵۷ ص

     ۴۷۴

فعالیتهای مالی و حسابداری ۵۲ ص

     ۴۷۵

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲۸۵ ص

     ۴۷۶

قانون تجارت الکترونیکی ۲۰۵ ص

     ۴۷۷

قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام  ۶۰ ص

     ۴۷۸

قوانین حیات در دنیای امروزی ۶۰ ص

     ۴۷۹

کارخانه ایران کاوه سایپا ۴۷ ص

     ۴۸۰

کارخانه رویال تک ۲۳ ص

ردیف

عنوان

     ۴۸۱

کایزن و مدیریت کیفیت ۵۲ ص

     ۴۸۲

کنترل در مدیریت ۹ ص

     ۴۸۳

کنترل کیفیت ۵۵ ص

     ۴۸۴

کنترل کیفیت در سایپا  ۲۹۰ ص

     ۴۸۵

کنترل وهماهنگی ۲۳ ص

     ۴۸۶

کیفیت محصول توسط مشتری ۲۸ ص

     ۴۸۷

گزارش کاراموزی مدیریت(بیمارستان شهید رجایی کرج) ۸۵ ص

     ۴۸۸

الگوریتم‌های هیوریستیک‌ها ۱۰ ص

     ۴۸۹

مؤلفه های گزینش نیروی انسانی ۱۶ ص

     ۴۹۰

مالیات بر ارزش افزود۱ ۱۷ ص

     ۴۹۱

مالیات ارزش افزوده ۲۷ ص

     ۴۹۲

مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت ۵۰ ص

     ۴۹۳

مبانی و تکنیک های روابط عمومی  ۱۴۳ ص

     ۴۹۴

محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران ۲۷ ص

     ۴۹۵

مدیریت خرید و سفارشهای خارجی ۳۰ ص

     ۴۹۶

مطالعه بازار ۲۰ ص

     ۴۹۷

مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب ۴۱ ص

     ۴۹۸

معماری ‏سیستم‏توزیعی مدیریت‏اطلاعات‏بیمارستانی ۲۸ ص

     ۴۹۹

مفاهیم حسابداری بهای تمام شده ۶۳ ص

     ۵۰۰

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی ۱۴۲ ص

ردیف

عنوان

     ۵۰۱

مقایسه هزینه- اثربخشی روش دیالیز با پیوند کلیه با استفاده از شاخص دالی در بیمارستان شهیدهاشمی نژاد ۱۲ ص

     ۵۰۲

مقدمه ای بر امور مالی ۱۵ ص

     ۵۰۳

مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد ۱۰ ص

     ۵۰۴

منابع انسانی با کیفیت ؛ کلید طلایی رقابت ۱۶ ص

     ۵۰۵

مهندسی قالب – طرح ریزی و طراحی ۱۳ ص

     ۵۰۶

مهندسی کیفیت راهی به سوی بهبود فرآیندها ۱۱ ص

     ۵۰۷

مهندسی مجدد ۱۴ ص

     ۵۰۸

مهندسی و معماری سیستم‌ها ۳۷ ص

     ۵۰۹

موانع توسعه بهره وری درایران ۲۶ ص

     ۵۱۰

موسسه حسابرسی و حسابداری ۵۷ ص

     ۵۱۱

نظام ۵S در دانشکده مکانیک ۸ ص

     ۵۱۲

نظام بانکداری و اصلاح آن ۳۵ ص

     ۵۱۳

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول ۳۰ ص

     ۵۱۴

نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران ۱۴۰۰ ۱۳ ص

     ۵۱۵

نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش ۳۵ ص

     ۵۱۶

نقش نظام مشارکت (۵S) در توسعه بهره وری و خلاقیت منابع انسانی ۱۳ ص

     ۵۱۷

نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده ۱۱ ص

     ۵۱۸

نگرش اقتصادی به روابط عمومی ۲۵ ص

     ۵۱۹

نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز ۵۲ ص

     ۵۲۰

نمونه سؤالات انواع گرایش های حسابداری و حسابرسی ۳۹ ص

ردیف

عنوان

     ۵۲۱

برنامه ریزی ۷۵ ص

     ۵۲۲

فاکتور انسان ۱۷ ص

     ۵۲۳

مدریت آموزشگاه ۱۱۵ ص

     ۵۲۴

مدیریت آموزشی ۲۵ ص

     ۵۲۵

مدیریت منابع انسانی ۳۵ ص

     ۵۲۶

مدیریت ناب ۲۰ ص

     ۵۲۷

AHP مدل انتخاب روش اجرایی پروژه با رویکرد روش ۱۶ ص

     ۵۲۸

ERP چیست ۲۵ ص

     ۵۲۹

PMBOK® Guide ارزیابی سلامت پروژه بر اساس استاندارد ۲۰۰۴ ۱۴ ص

     ۵۳۰

Scheduling  Project Management System (SPMS) 15 ص

     ۵۳۱

آداب و معاشرت ۴۰ ص

     ۵۳۲

ارتباطات و الگوهای ارتباطی ۵۴ ص

     ۵۳۳

ارزشهای فرهنگی وجهت گیریهای کارکنان ۱۴ ص

     ۵۳۴

ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه ۱۰۰ ص

     ۵۳۵

اصول و مبانی سازمان و مدیریت ۳۰  ص

     ۵۳۶

الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تأکید بر استانداردهای عملکرد برای تحقق رویه های جهانی شدن ۲۱ ص

     ۵۳۷

آموزش مدیریت ۸۲ ص

     ۵۳۸

بازاریابی ۶۰ ص

     ۵۳۹

برنامه ریزی آموزشی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۱۲ ص

     ۵۴۰

برنامه ریزی نحـوه تهیـه برنـامه POA 12 ص

ردیف

عنوان

     ۵۴۱

برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها ۱ ۱۶۰ ص

     ۵۴۲

برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها ۱۲۰ ص

     ۵۴۳

برنامه ریزی ونقrش آن درتأمین وتوسعه منابع انسانی ۳۱ ص

     ۵۴۴

بهبود بخشی در سازمان‌ها ۱۳ ص

     ۵۴۵

بهبود سازمان و مدیریت دانش ۱۱ ص

     ۵۴۶

پروژه مدیریت آموزشی ۱۰۸ ص

     ۵۴۷

تعارض و عدم توافق ۲۹۶ ص

     ۵۴۸

تعهد سازمانی ۷۹ ص

     ۵۴۹

تعهد سازمانی ۶۵ ص

     ۵۵۰

تفکر در مدیریت ۱۸ صض

     ۵۵۱

توانمندسازی مدیر ۲۲ ص

     ۵۵۲

خصوصی سازی ۵۵ ص

     ۵۵۳

دیدگاه نوین در مدیریت عملکرد – ارزیابی عملکرد ۲۳ ص

     ۵۵۴

رضایت شغلی ۵۶ ص

     ۵۵۵

رضایت مشتری ۲۸ ص

     ۵۵۶

روانشناسی مدیریت  ۴۰ ص

     ۵۵۷

سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه ۱۰۰ ص

     ۵۵۸

سیستمهاوفنون اطلاعات مدیریت استراتژیک ونقش آن در فرایند تصمیم گیری ۱۹ ص

     ۵۵۹

سیستم‌های اتوماسیون اداری ۱۶ ص

     ۵۶۰

سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS 30 ص

ردیف

عنوان

     ۵۶۱

سیستم مدیریت استراتژیک ۲۱ ص

     ۵۶۲

شناخت و ضرورت تغییر ۲۷ ص

     ۵۶۳

فساد اداری ۳۵ ص

     ۵۶۴

کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی ۲۰ ص

     ۵۶۵

مدیریت ۲۷ اسلاید

     ۵۶۶

مدیریت  ۳۵ ص

     ۵۶۷

مدیریت ارتباطات مشتری ( CRM ) 25 ص

     ۵۶۸

مدیریت استراتژیک  ۱۸ ص

     ۵۶۹

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۳۶ ص

     ۵۷۰

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ۲۸ ص

     ۵۷۱

مدیریت حقوق و دستمزد ۳۲ ص

     ۵۷۲

مدیریت در پهنه فر هنگ ها ۵۲ ص

     ۵۷۳

مدیریت دولتی ۱۰ ص

     ۵۷۴

مدیریت سازمان ۲۲ ص

     ۵۷۵

مدیریت سبد پروژه ها عامل افزایش بهره وری در شرکتهای چند پروژه ای ۱۵ ص

     ۵۷۶

مدیریت منابع انسانی ۱۸ ص

     ۵۷۷

مدیریت منابع انسانی  ۷۹ ص

     ۵۷۸

مدیریت منابع انسانی  مرور سابقه علمی و مبانی نظری ۲۰ ص

     ۵۷۹

مدیریت و ارتباط ۲۰ ص

     ۵۸۰

مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ در روابط‌ عمومی‌ ۳۲ص

ردیف

عنوان

     ۵۸۱

مدیر و مدیریت در سیره نبوی ۲۶ ص

     ۵۸۲

مدیریت استراتژیک ۲۹ ص

     ۵۸۳

مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط ۲۹  اسلاید

     ۵۸۴

مدیریت استراتژیک و منابع انسانی ۱۳ ص

     ۵۸۵

مدیریت آموزش و پرورش ۳۴ ص

     ۵۸۶

مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت ۲۳ اسلاید

     ۵۸۷

مدیریت بحران ۱۲ ص

     ۵۸۸

مدیریت منابع انسانی ۳۲۰ ص

     ۵۸۹

مسئولیت مدیر ۱۴ ص

     ۵۹۰

مشاوره ارزیابی ۲۰ ص

     ۵۹۱

مطالعه‌ی موردی فرآیند مدیریت مدارس شبانه‌روزی ۱۵۰ ص

     ۵۹۲

معرفی روشهای نوین مدیریت  ۱۷ ص

     ۵۹۳

مهندسی ارزش ۵۲ ص

     ۵۹۴

نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی ۱۰ ص

     ۵۹۵

نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان     ۳۰ ص

     ۵۹۶

نظریه های کنترل مدیریت و مدل برتری EFGM 32 ص

     ۵۹۷

مدیریت ۶۲ ص

     ۵۹۸

مدیریت  ۱۲۸ ص

     ۵۹۹

مدیریت (خلاصه کتاب از خوب به عالی) ۲۵ ص

     ۶۰۰

مدیریت استراتژیک ۱۱ ص

ردیف

عنوان

     ۶۰۱

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (خلاصه کتاب) ۳۶ ص

     ۶۰۲

مدیریت اسلامی ۰۲ (اخلاق مدیریت و مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی) ۴۵ ص

     ۶۰۳

مدیریت اسلامی ۰۳ ۲۴ ص

     ۶۰۴

مدیریت اسلامی ۰۳ ( ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع))  ۴۵ ص

     ۶۰۵

مدیریت اسلامی ۲۱ ص

     ۶۰۶

مدیریت اسلامی ۲۹ ص

     ۶۰۷

مدیریت اسناد ۱۱۷ص

     ۶۰۸

مدیریت اطلاعات گزینش نیروی انسانی ۱۰ ص

     ۶۰۹

مدیریت اکوسیستم ۶ ص

     ۶۱۰

مدیریت اکوسیستم و مدیریت زمان ۲۲ص

     ۶۱۱

مدیریت امور کارکنان یا مدیریت منابع انسانی ۱۹ ص

     ۶۱۲

مدیریت آموزشی ۲۲ ص

     ۶۱۳

مدیریت ترافیک و کنترل آن ۱۴ ص

     ۶۱۴

مدیریت توسعه داخلی ۱۶ ص

     ۶۱۵

مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس ۱۳ ص

     ۶۱۶

مدیریت زمان ۱۹ ص

     ۶۱۷

مدیریت زمان ۲۱ ص

     ۶۱۸

مدیریت زمان ۳۴ ص

     ۶۱۹

مدیریت زنجیره تامین ۳۷ ص

     ۶۲۰

مدیریت زنجیره تامین ۹۲ ص

ردیف

عنوان

     ۶۲۱

مدیریت سازمانی ۲۲ ص

     ۶۲۲

مدیریت سازمانی ۴۱ ص

     ۶۲۳

مدیریت صنعتی (پنجمین فرمان) خلق سازمان یادگیرنده ۴۱ ص

     ۶۲۴

مدیریت کیفیت در شرکت مارلیک سان ۹۳ ص

     ۶۲۵

مدیریت کیفیت فراگیر در خدمات کتابداری و اطلاعرسانی ۲۵ ص

     ۶۲۶

مدیریت و ارتباطات ۱۸ ص

     ۶۲۷

مدیریت و ارتباطات ۱۹ ص

     ۶۲۸

مدیریت و برنامه ریزی انرژی ۲۹ ص

     ۶۲۹

مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها ۵۴ ص

     ۶۳۰

مدیریت و سرپرستی در سازمان زندانها ۹ ص

     ۶۳۱

مدیریت ۲۵ ص

     ۶۳۲

مدیریت پروژه ۲۰ ص

     ۶۳۳

مدیریت تعارض ۲۵ ص

     ۶۳۴

مدیریت روابط انسانی و کارکنان سازمان ۱۰ ص

     ۶۳۵

مدیریت مشارکتی ۱۰ ص

     ۶۳۶

مدیریت منابع انسانی ۳۵ ص

     ۶۳۷

مروری اجنمالی بر تحول تفکر مدیریتی مدیر عامل در گذر زمان ۹ ص

     ۶۳۸

مروری بر رویکرد های مختلف در انتخاب پروژه شش سیگما ۱۲ ص

     ۶۳۹

مشکلات مدیریت (در ایران) ۳۳ ص

     ۶۴۰

مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران ۳۲ ص

ردیف

عنوان

     ۶۴۱

مطالعه روش سنجی ۷۸ ص

     ۶۴۲

مطلوبیت و رجحان ۳۹ ص

     ۶۴۳

مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانی ۲۰ ص

     ۶۴۴

موقعیتی برای انجام طرح درجه صلاحیت در سیستم مدیریت مرکزی نسل آینده ۱۸ ص

     ۶۴۵

نظارت و کنترل در مدیریت ۱۷ ص

     ۶۴۶

نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی ۲۱ ص

     ۶۴۷

نظام پیشنهادها ۹ ص

     ۶۴۸

نظام صنفی (اصناف) ۳۵ ص

     ۶۴۹

نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان ۲۸ ص

     ۶۵۰

نظریه سیستمها در مدیریت ۴۲ ص

     ۶۵۱

نظریه سیستمها در مدیریت  ۳۵ ص

     ۶۵۲

نمونه گیری  ۲۳ ص

     ۶۵۳

نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات ۲۵ ص

     ۶۵۴

نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها ۱۰ ص

     ۶۵۵

هزینه یابی کیفیت در پروژه ها ۲۳ ص

     ۶۵۶

هفت ابزار کنترل کیفیت ۲۳ ص

     ۶۵۷

هفت مسئله مزمن در سازمان ها ۲۴ ص

     ۶۵۸

واردات و صادرات ۲۰ ص

     ۶۵۹

واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی ۶۲ ص

     ۶۶۰

ورشکستگی ۳۰ ص

ردیف

عنوان

     ۶۶۱

ویژگی های مدیر ۲۰ ص

     ۶۶۲

یک سلان با اندازه متوسط برای انتشارات آلودگی کم و اقتصاد صرفه جویی سوخت زیاد ۴۰ ص

     ۶۶۳

مدیریت منابع انسانی ۲۶۴ اسلاید

     ۶۶۴

مدیریت و ارتباط ۱۶ ص

     ۶۶۵

مسائل بازاریابی خرمای ایران ۱۹ ص

     ۶۶۶

مشاهیر حسابداری ایران ۳۰ ص

     ۶۶۷

مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل ۳۱ ص

     ۶۶۸

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ۲۷۹ اسلاید

     ۶۶۹

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان ۱۴۰ ص

     ۶۷۰

منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی ۱۰ ص

     ۶۷۱

مهندسین مشاور ۱۷۰ اسلاید

     ۶۷۲

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی ۴۳ ص

     ۶۷۳

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی ۱۶ ص

     ۶۷۴

نقش مالیات در توسعه اقتصادی ۲۱ ص

     ۶۷۵

نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش ۲۳ ص

     ۶۷۶

هدف حسابداری چیست؟ ۲۷ ص

 

Mis پروژه ۱۸۰
پروژه های مالی « (انبارداری شرکت ماشین سازی پارس)  » ۵۳
پروژه‌های مالی « بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک (پایان نامه دوره کارشناسی) » حدوداً ۱۶۰
پروژه های مالی « پروژه مالی انبارداری  شرکت تولید محصولات غذایی به سبز » ۴۹
پروژه های مالی « پروژه مالی کارخانه برق شهری » حدوداً ۹۰
پروژه های مالی « پروژه مالی یک شرکت » حدوداً ۱۲۰
پروژه های مالی « پروژه مالی دوره کاردانی در شرکت ماشین سازی و سیم و کابل سازی حسا » حدوداً ۱۷۰
پروژه های مالی « سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها» ۹۳
پروژه های مالی « سیستمهای خرید و انبارداری در شرکت (تجهیزات ایمنی راه ها ) » حدوداً ۸۰
پروژه های مالی « طراحی یک سیستم انبارداری » ۹۰
پروژه های مالی « طرح احداث شرکت ماکارونی» ۵۶
پروژه های مالی «کارگاه تولید نقل» ۱۵۵
پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیتDFMEA حدودا ۲۰۰
پروژه کنترل کیفیت با مینیتب ****
طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها ۱۲
کنترل) اجرای بندها و مصوبات نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001; 2000    ) ۶۳
روش اجرایی کنترل مدارک ۲۷
کنترل موجودی انبار (کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران)) ۱۰۶
کنترل موجودی انبار (کنترل موجودی انبار  شرکت محصولات کاغذی لطیف) ۸۰
گزارشهای کارورزی و کارآموزی

گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)

 

حدودا ۹۰
گزارشهای کارورزی و کارآموزی

گزارش کار آموزی در شرکت غذایی پیچک

۴۵
گزارشهای کارورزی و کارآموزی

(شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران  )

۳۰
گزارشهای کارورزی و کارآموزی

(گزارش کارورزی شرکت سودا شیمی)

۵۰
گزارشهای کارورزی و کارآموزی

گزارش کارآموزی حسابداری (شرکت مادر تخصصی صندوق )

۲۶
گزارشهای کارورزی و کارآموزی

گزارش کارورزی بانک صادرات

۶۰
گزارشهای کارورزی و کارآموزی

گزارش کارآموزی بانک رفاه

۸۵
نظامنامه کیفیت کارخانه آرد منصوبیان ۸۰
ISO  ۹۰۰۰  و مدیریت کیفیت ۶۷
ISO 9000 ۱۰۱
آموزش و توسعه ۴۵
استقرار نظام ۵S در دانشکده فنی و مهندسی ۱۰
اصول انبارداری ۵۷
اصول سرپرستی ۱۳۰
امورمالی در صنعت برق ۱۱۷
ایزو ۹۰۰۰ ۳۶
بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی ۸۱
بررسی ساختار وشبوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج ۹۹
بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار ۳۶
بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM ۲۳
برنامه ریزی منابع انسانی ۱۹
پروژه ISO9000 ۳۱
پروژه مالی در شرکت اشی مشی ۴۰
تاریخچه شرکت آچاچی ۸۸
تجارت الکترونیکی ۶۳
تجزیه و تحلیل سیستم کارگزینی و حسابداری شرکت روغن نباتی لادن ۳۲
تجزیه و تحلیل سیستمها ۳۸
تحقیق درس برنامه ریزی ۲۳
تعریف انبار ۲۱
تفکر استراتژی۱ ۲۰
توسعه برنامه و انتظارات آینده ۱۰
ثبت دفتر روزنامه ۱۹
حسابداری با نرم افزار ۱۳۱
حسابداری شرکتها ۹۰
حسابرسی ۷۶
خبردر اصول روابط عمومی ۴۶
زمانسنجی و ارزیابی کار و زمان ۴۰
زمانسنجی ۲۸
زمانسنجی۲ ۳۰
سایپاکنترل کیفیت ۴۶
سری استانداردهای کنترل کیفیت واعمال آن در آذین خودرو ۱۰۸
شرکت ایران خودرو دیزل ۳۲
فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی ۲۲۸
کنترل کیفیت در سایپا ۲۹۰
مدیریت کیفیت در شرکت مارلیک سان ۹۳
مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها ۵۴
مفاهیم حسابداری بهای تمام شده ۶۷
موسسه حسابرسی و حسابداری ۵۵
نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار ۸۷
نظریه سیستمها در مدیریت ۴۷
نقش نظام مشارکت (۵S) در توسعه بهره وری و خلاقیت منابع انسانی ۱۳
نگهداری و قابلیت اطمینان سیستم ۹۴
پروژه دوره کاردانی رشته حسابداری – مراحل حسابداری پیمانکاری ۱۱۶
قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام ۶۰
حسابداری دارییهای نا مشهود ۳۸
تحلیل راهبردی هزینه ، پارادایم کلیدی مدیریت هزینه در زنجیره عرضه ایران ۲۸
راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری ۳۴
هزینه یابی کییت در پروژه ها ۲۳
طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معونت توسعه مدیریت منابع ۳۴
کنترل و هماهنگی ۲۵
بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی ۲۸
برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری ۸۸
پروژه های مالی «شرکت تولید آب معدنی و خدمات آن » ۵۶
پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی ۴۹
پروژه های مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) ۵۹
آزمون و کالیبراسیون و اندازه گیری ۷۹
تولیدات و استفاده از مواد زائد و کنترل کیفیت و آزمایشات مخرب ۳۹
خلاصه ای از عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات ۳۷
شرح بازدید ۸
شرکت مارلیک سان ۵۰
شش سیگما ۱۸
کایزن و مدیریت کیفیت ۹۴
کنترل کیفیت ۵۵
کیفیت محصول توسط مشتری ۲۷
مشخصات کارخانه رویال تک ۲۳
مهندسی قالب – طرح ریزی و طراحی ۱۳
مهندسی کیفیت راهی به سوی بهبود فرآیندها ۱۱
نمونه گیری ۲۳
هفت ابزار کنترل کیفیت ۲۰
هزینه یابی کیفیت در پروژه ها ***
بهینه سازی و معرفی انواع مختلف و روشهای آن ۲۸
بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستا فیروزکوه شهر تهران ۱۳۸۲ ۲۶
بررسی نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال ۱۳۸۲ ۲۶
بررسی وضعیت مدیریت نهگداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تحت پوشش … ۱۷
انبارداری ۰۱٫ ۱۹
حسابداری شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص ) ۱۹

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید