زیست و شیمی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

زیست و شیمی


ردیف

عنوان

           ۱

طبقه بندی ساختاری خاکهای رسی و کاربرد آن برای طبقه بندی ۳۱ ص

           ۲

معدن گچ ساران ۴۳ ص

           ۳

آبهای زیر زمینی ۴۷ ص

           ۴

آلاینده های نیروگاهی و  روشهای کاهش و کنترل آنها ۴۸ ص

           ۵

آلودگی فضا ۶۲ ص

           ۶

اثر گلخانه ای  ۳۱ ص

           ۷

افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک ۶۵ ص

           ۸

بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی  ۱۴ ص

           ۹

پپتید های زیست فعال  ۵۴ اسلاید

        ۱۰

تاثیرات زمان های پوست کندن عناصر معدنی گزیده مستخرج ۱۵ ص

        ۱۱

تولید مثل در جانداران ۱۴ ص

        ۱۲

حرکتهای سلول شناسی در آرابیدوپیس ۱۳ ص

        ۱۳

زباله های جامد و بازیافت آن ۲۰ ص

        ۱۴

زمین لرزه ۲۸ ص

        ۱۵

ساختار برگها ۲۵ ص

        ۱۶

سلسله تک سلولیها ۶۲ اسلاید

        ۱۷

سنگ شناسی رسوبی ۲۱ ص

        ۱۸

سنگ فیروزه ۲۳ ص

        ۱۹

سنگ‌های  آذرین ۲۴ ص

        ۲۰

سنگهای دگرگونی ۱۱ اسلاید

ردیف

عنوان

        ۲۱

سنگهای رسوبی ۱۶ اسلاید

        ۲۲

شوینده‌ها و محیط زیست ۱۲ ص

        ۲۳

عوامل آنتروپوژنیک درقلمره های کارستی باتاکیدبرمدیریت کارست ۱۱۰ ص

        ۲۴

کلسیت دندان سگی ۷ ص

        ۲۵

محیط زیست وحفاظت از آن ۲۲ اسلاید

        ۲۶

مطالعه کربن های توقیف شده در سازمان خاکهای استوایی ۳۷ اسلاید

        ۲۷

میکروسکوپ ۶ ص

        ۲۸

میکروفیلتراسیون ۲۸ اسلاید

        ۲۹

آتشفشانها ۳۰ ص

        ۳۰

آلودگی هوا آب ۱۵ ص

        ۳۱

آلودگی هوا آب ۲۰ ص

        ۳۲

اثر گلخانه ای چیست ۲۵ ص

        ۳۳

افیولیت ها ۳۸ ص

        ۳۴

انواع سنگهای آذرین ۳۸ ص

        ۳۵

انواع فرآیندهای فیزیکی رسوبگذاری ۱۳ ص

        ۳۶

تخریب خاک ۱۵ ص

        ۳۷

توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست ۱۷ ص

        ۳۸

فرسایش و راههای مقابله با آن  ۳۸ ص

        ۳۹

فیزیولوژی بالینی ۲۵ ص

        ۴۰

نرمتنان وسخت پوستان ۱۶ ص

ردیف

عنوان

        ۴۱

چهار لایه زمین۲۰ ص

        ۴۲

کسوف و خسوف ۲۵ ص

        ۴۳

گروه حفاظت از جنگل و مراتع ۱۷ ص

        ۴۴

گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی ۹۷ اسلاید

        ۴۵

Igneous  and Metamorphic Rocks  ۷۵   اسلاید

        ۴۶

آشنائی با معدن چادرملو ۳۰ ص

        ۴۷

آیین‌نامه ایمنی معادن ۴۶ ص

        ۴۸

بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق ۲۰ ص

        ۴۹

سرب و روی ۵۲ ص

        ۵۰

سنگ ۳۴ اسلاید

        ۵۱

سنگ شناسی رسوبی  ۵۹ اسلاید

        ۵۲

کلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی ۵۶ ص

        ۵۳

پگماتیت ۲۹ اسلاید

        ۵۴

گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک ۵۲ ص

        ۵۵

گزارش بازدید از معدن آهن چغارت وفسفات اسفوردی ۳۶ ص

        ۵۶

معدن چغارت و اسفوردی ۴۵ ص

        ۵۷

مقررات تهیه نقشه های استخراجی معدن ۶۶ ص

        ۵۸

نگاهی به معادن سنگ آهن مرکزی ایران  ۲۴ ص

        ۵۹

هوا زدگی۱۶ ص

        ۶۰

آلودگی هوا  ۱۲۴ ص

ردیف

عنوان

        ۶۱

آلودگی هوا۱۹ ص

        ۶۲

تأثیر شبکه‌ های حمل و نقل بر محیط‌ زیست ۲۰ ص

        ۶۳

جنگل زدایی مرگ سبز ۲۵ اسلاید

        ۶۴

روشهای بیوشیمی مطالعه سلول  ۷۸ ص

        ۶۵

ساختمان یاخته ۱۹ ص

        ۶۶

سلول ۵۱ ص

        ۶۷

عقرب Scorpion 33 اسلاید

        ۶۸

علم ژنتیک ۱۵۶ ص

        ۶۹

مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن ۶۶ ص

        ۷۰

هسته سلول ۵۲ ص

        ۷۱

یک مدل چند گونه‌ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه‌های ایتالیا ۱۷ ص

        ۷۲

گل سنگ ۱۷  اسلاید

        ۷۳

زلزله ۱۴

        ۷۴

سنگهای آذرین۲۲ ص

        ۷۵

سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات ۵۶ ص

        ۷۶

مکانیسم سلول ۷۵ ص

        ۷۷

نفت و زغال سنگ  ۱۰ ص

        ۷۸

نگاهی به کف اقیانوس ۱۵ ص

        ۷۹

هیدروگرافی ۱۲ ص

        ۸۰

هیبریدها ۲۰ ص

ردیف

عنوان

        ۸۱

بازدید زمین شناسی ۳۰ ص

        ۸۲

پلیمرها ۱۲۵ ص

        ۸۳

ماهی های استخوانی ۳۵ ص

        ۸۴

(گزارش کار آموزی) سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ۲۴ ص

        ۸۵

اتمسفر زمین ۳۳ ص

        ۸۶

اثرات زباله به محیط زیست ۱۱ ص

        ۸۷

اصول شیمیایی حیات ۱۵ ص

        ۸۸

اکولوژی جانوری و پراکنش آنها ۳۰   ص

        ۸۹

الکتروشیمی ۴۴ ص

        ۹۰

آمیدها ۱۱ ص

        ۹۱

آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی ۳۰ اسلاید

        ۹۲

ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج ۳۲ ص

        ۹۳

بازیابی زباله ۱۰ ص

        ۹۴

بازیافت مواد ۵ ص

        ۹۵

بحران آب و منابع آب ۱۶ ص

        ۹۶

بررسی ویژگی روش آنالیز غیرکروماتوگرافی جیوه ۲۸ ص

        ۹۷

بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان  ۱۰۴ ص

        ۹۸

پروتئین های مثوک حرارتی  ۸۰ ص

        ۹۹

پلوئیدی ۱۹ ص

     ۱۰۰

تاریخ شیمی ۷ ص

ردیف

عنوان

     ۱۰۱

تصفیه آب نهایی ۳۲ ص

     ۱۰۲

تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا ۲۲ ص

     ۱۰۳

تکنیک RBS یکی از تکنیک های تجزیه ای  ۵۷ ص

     ۱۰۴

تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها  ۱۱۲ ص

     ۱۰۵

تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم ۱۷ ص

     ۱۰۶

حیات و تکامل موجودان ۲۸ ص

     ۱۰۷

حیات وحش مازندران ۳۳ص

     ۱۰۸

خاک رس ۱۳ ص

     ۱۰۹

راسته خفاش ها ۵۱ ص

     ۱۱۰

رسوب دهی لایه های نازک سخت ویا نرم ۳۰ ص

     ۱۱۱

زمین لرزه ۲۸ ص

     ۱۱۲

سلول شناسی ۷ ص

     ۱۱۳

سنگ شناسی محیط های تخریبی ۳۷ ص

     ۱۱۴

سنگ های آذرین ۱۴ ص

     ۱۱۵

سیستم‌های کنترل محیط زیست ۲۲ ص

     ۱۱۶

شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی ۳۳ ص

     ۱۱۷

شناسایی زمین های نمک دار ۸ ص

     ۱۱۸

شیمی ورمیکولیت ۲۶ ص

     ۱۱۹

طرح یک سیستم صحیح تصفیه فاضلاب متناسب با شرایط موجود ۱۶ ص

     ۱۲۰

فاضلابها ۲۴ ص

ردیف

عنوان

     ۱۲۱

فرآیند تولید سیمان ۱۱۲ ص

     ۱۲۲

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۳۰۵ اسلاید

     ۱۲۳

کارخانه کشت و صنعت شمال هیدروژناسیون روغن نباتی  ۹۶ ص

     ۱۲۴

کانی ها و سنگها ۱۰ ص

     ۱۲۵

کاهش خطر زلزله در مدارس  ایران ۴۶ ص

     ۱۲۶

کیفیت آب و آلودگی های آن ۴۰ ص

     ۱۲۷

متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان ۱۲ ص

     ۱۲۸

مدیریت صنعتی – کاربرد کنترل کیفیت در صنایع شوینده ۵۴ ص

     ۱۲۹

مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه ۴۰ ص

     ۱۳۰

مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی روستای باغ برج بافت ۹ ص

     ۱۳۱

مبانی شیمی آلی ۵۷ ص

     ۱۳۲

آهن ۱۸ اسلاید

     ۱۳۳

استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی

     ۱۳۴

استوکیومتری ۵۶ ص

     ۱۳۵

استیل سالیسیلیک اسید (آسپیرین) (آ اس آ)۱۱ ص

     ۱۳۶

اسید لاکتیک ۲۷ ص

     ۱۳۷

الکل و انواع آن ۱۷ ص

     ۱۳۸

بنزن ۱۵ ص

     ۱۳۹

پالایش نفت ۱۹ ص

     ۱۴۰

پروژه گاز ۱۱۴ ص

ردیف

عنوان

     ۱۴۱

تاثیرات فرا صوت (US ) روی استخراج مایع  ۲۲ ص

     ۱۴۲

تقطیر ۴۰ ص

     ۱۴۳

تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه  ۸ ص

     ۱۴۴

حالت های ماده ۲۰ اسلاید

     ۱۴۵

رادیواکتیویته (Radioactive) 25 ص

     ۱۴۶

روش تیتراسیون آمپر سنجی  -u 504500  –  ۱۶ ص

     ۱۴۷

روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز ۲۳ اسلاید

     ۱۴۸

ساختار اتمی ۸۹ ص

     ۱۴۹

سم شناسی ۳۵ ص

     ۱۵۰

سیر تحول پلاستیک ها و روش های وین در تولید و بازیافت  ۴۸ ص

     ۱۵۱

شیمی ماده و اندازه گیری ۳۷ ص

     ۱۵۲

فلوئور ۱۴  اسلاید

     ۱۵۳

کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع ۲۸ ص

     ۱۵۴

گازها ۲۲ ص

     ۱۵۵

گزارش کار میکروبیولوژی ۱- رنگ آمیزی و مشاهده مخمر با میکروسکوپ ۲ ص

     ۱۵۶

محلول بافر ۱۵ ص

     ۱۵۷

مقدمه ای بر نظریه اتمیاتمها، مولکولها و یونها ۵۴ ص

     ۱۵۸

منگنز و کروم ۱۸ اسلاید

     ۱۵۹

مواد تابعی  ۱۳ ص

     ۱۶۰

مهندسی کشاورزی_زراعت و اصلاح نباتات – شیمی مواد پاک کننده ۳۰ ص

ردیف

عنوان

     ۱۶۱

هیدورلیز فیمانده تکمه  سیب زمینی  درتولید بیواتانول  ۷ ص

     ۱۶۲

آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲ – ۱۶۴ اسلاید

     ۱۶۳

تعیین وزن اتمی منیزیم ۲۳ ص

     ۱۶۴

ساختار بلوری جامدات  ۱۶ ص

     ۱۶۵

متابولیسم ۵۴ اسلاید

     ۱۶۶

معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن ۳۳ اسلاید

     ۱۶۷

مقدمه شیمی تجزیه ۱۵ ص

     ۱۶۸

مواد رادیواکتیو ۲۱ ص

     ۱۶۹

واکنش شیمیایی اسید و باز ۱۰ ص

     ۱۷۰

اصول مقدماتی اندازه‌گیری و کنترل- فشارسنجها ۱۷ ص

     ۱۷۱

خشک کن های خورشیدی ۲۵ اسلاید + مقالات مربوطه

     ۱۷۲

کارگاه اصول عملیات واحد ۱۵ ص

     ۱۷۳

کارگاه اصول مقدماتی ۴۵ ص

     ۱۷۴

کارگاه عملیات واحد- برج تقطیر ۱۰ ص

     ۱۷۵

آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ص

     ۱۷۶

آزمایشگاه شیمی فیزیک ـ تجزیه ۶۵ ص

     ۱۷۷

برج تقطیر   ۵۷ ص

     ۱۷۸

برج های خنک کننده ۲۴ ص

     ۱۷۹

بررسی مقایسه ای منعقد کننده ها در حذف کدورت از آب آشامیدنی ۹ ص

     ۱۸۰

بیوشیمی ۷ ص

ردیف

عنوان

     ۱۸۱

پلیمر ها ۹۰ ص

     ۱۸۲

پلیمرهای منعقد کننده آلی ۸ ص

     ۱۸۳

پیوند شیمیایی و انواع آن  ۱۶ ص

     ۱۸۴

تاریخچه نفت ۱۰۰  ص

     ۱۸۵

تجزیه فوتوشیمیایی محلول ۱۳ ص

     ۱۸۶

تحقیق اصول اندازه‌گیری- روش‌های بازیافت انرژی در فرآیند تقطیر ۱۱ ص

     ۱۸۷

تحقیق کارگاه اصول اندازه‌گیری-کاهش آلودگی زیست محیطی با کاربرد الکل در سوخت خودرو ۱۴ ص

     ۱۸۸

ترمودینامیکک ۸ ص

     ۱۸۹

حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ۷۴ ص

     ۱۹۰

خوردگی در شیمی ۴۲ ص

     ۱۹۱

دستورالعمل آزمون‌های میکروبی ۱۱ ص

     ۱۹۲

رنگ سازی ۱۳ ص

     ۱۹۳

روش استفاده از متون علمی شیمی ۶۳  اسلاید

     ۱۹۴

روش استفاده از متون علمی شیمی ۱۰۰ اسلاید

     ۱۹۵

سردخانه ۵۴ ص

     ۱۹۶

سه روش اصلی تولید خمیر ۱۱ ص

     ۱۹۷

شیمی ۱۱۲ ص

     ۱۹۸

شیمی آلی ۵۵ ص

     ۱۹۹

شیمی تجزیه ۲۲ ص

     ۲۰۰

طراحی و شبیه‌سازی ستون‌های نم‌زدایی پالایشگاه گاز خانگیران ۱۱ ص

\ردیف

عنوان

     ۲۰۱

عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع  ۳۰ ص

     ۲۰۲

غشای سلولی ۱۱ ص

     ۲۰۳

فرآیندهای جداسازی شیمیایی ۲۱ ص

     ۲۰۴

فرایندهای جداسازی جامد -مایع ۵۴ ص

     ۲۰۵

قالبگیری اشیاء گداخته  ۳۹ ص

     ۲۰۶

کارآموزی شیمی کاربردی – آب و فاضلاب منطقه گرگان ۵۸ ص

     ۲۰۷

کلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی  ۱۶ ص

     ۲۰۸

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک ـ تجزیه ۲۸ ص

     ۲۰۹

مدل‌سازی واکنش کاتالیستی اکسایش متانول به فرمالدیید در یک راکتور بستر سیال ۱۳ ص

     ۲۱۰

مطالعه مکانیسم انتقال حرارت جوشش محلول های نمکی سولفات کلسیم ۳۵ ص

     ۲۱۱

مکانیک مایعات، هیدرولیک و تحت فشارهوا ۱۷ ص

     ۲۱۲

نسبیت خاص ۳۴ ص

     ۲۱۳

نقطه جوش ۴۹ ص

     ۲۱۴

نمونه برداری ومراحل تجزیه شیمیایی ۳۴ ص

     ۲۱۵

هوای مایع ۲۴ ص

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید