دانلود پایان نامه گرافیک

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

عناصر تصویری پوسترهای مکتب لهستان


دانلود پایان نامه گرافیک


 

بررسی عناصر تصویری در پوستر های مکتب لهستان


قیمت هر صفحه ۸۰۰ تومان شماره: ۰۹۱۹۰۴۲۰۰۸۶-۶۶۴۹۷۹۰۰

کار تحقیقی

تحقیق حقوق

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳

فصل اول: آشنایی با کشورهای بلوک شرق

– تقسیم آلمان……………………………………………………………………………………………….. ۷

–  شورش ها…………………………………………………………………………………………………. ۷

– دیوار برلین………………………………………………………………………………………………… ۸

– بهارپراگ………………………………………………………………………………………………….. ۸

– از هم پاشی بلوک شوروی……………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم:آشنایی با مسائل سیاسی،اجتماعی و جغرافیایی لهستان

– راهنمای زبان لهستان…………………………………………………………………………………… ۱۱

– وضعیت لهستان در جنگ جهانی اول………………………………………………………………. ۱۲

– هزینه های جنگ برای لهستان……………………………………………………………………….. ۲۰

– لهستان پس از جنگ جهانی دوم…………………………………………………………………….. ۲۱

فصل سوم:ویژگی های فرهنگی لهستان

– ادبیات لهستان……………………………………………………………………………………………. ۳۰

– موسیقی لهستان………………………………………………………………………………………….. ۳۲

– نقاشی لهستان…………………………………………………………………………………………….. ۳۳

فصل چهارم:هنر پوستر درلهستان

– هنر پوستر از پیدایش تا اواسط ۱۹۷۰ ……………………………………………………………… ۳۵

– مکتب لهستان……………………………………………………………………………………………. ۳۹

– پوستر های سیاسی لهستان…………………………………………………………………………….. ۴۳

– پوستر های سینمایی لهستان…………………………………………………………………………… ۴۸

– پوستر های موسیقی لهستان……………………………………………………………………………. ۵۱

– پوسترهای تئاتر لهستان………………………………………………………………………………… ۵۲

– پوسترهای ورزشی لهستان…………………………………………………………………………….. ۵۳

فصل پنجم:هنرمندان لهستان

– رومن سیسلویش…………………………………………………………………………………………. ۵۶

– یرژی چرنیاوسکی………………………………………………………………………………………. ۵۵

– استاسیسی ادیگوسیوس…………………………………………………………………………………. ۵۶

– وویچه فانگور…………………………………………………………………………………………….. ۶۱

– ویکتور گورکا…………………………………………………………………………………………… ۶۲

– میچسلاو گوروسکی…………………………………………………………………………………….. ۶۳

– رومن کالاروس………………………………………………………………………………………….. ۶۴

-آندژی کلیموفسکی……………………………………………………………………………………… ۶۵

-یان لنیتزا…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

– میرسلاو آدامژیک………………………………………………………………………………………. ۶۷

– اریک لیپینسکی…………………………………………………………………………………………. ۶۹

– یان موادژنیک……………………………………………………………………………………………. ۷۰

– یوزف مروشچاک……………………………………………………………………………………….. ۷۱

– رافائو اولبینسکی………………………………………………………………………………………… ۷۲

– آندژی پاگوفسکی………………………………………………………………………………………. ۷۳

– پولیان پالکا……………………………………………………………………………………………….. ۷۴

– وسیوا روشوسا……………………………………………………………………………………………. ۷۵

– یان ساوکا…………………………………………………………………………………………………. ۷۶

– ویکتور سادوسکی………………………………………………………………………………………. ۷۷

– فرانچشیک استاروویسکی……………………………………………………………………………… ۷۸

– والدمار اشویدژی………………………………………………………………………………………… ۷۹

– هنریک توماشفسکی……………………………………………………………………………………. ۸۰

– تادئوش ترپکوسکی…………………………………………………………………………………….. ۸۹

– ماچی اوربانیتس…………………………………………………………………………………………. ۹۰

– ویسلاو والکوسکی……………………………………………………………………………………… ۹۱

– میچسلاو واشیلوفسکی………………………………………………………………………………….. ۹۲

– وویچه زامچنیک…………………………………………………………………………………………. ۹۳

– میشل باتوری…………………………………………………………………………………………….. ۹۴

– سباستین کوبیکا…………………………………………………………………………………………. ۹۸

فصل ششم؛ بررسی پوسترهای لهستان از لحاظ طبقه بندی

– نتیجه گیری داده ها

فصل هفتم؛ کارهای عملی

–   سید مجید انوری

–      علی اصغر حسینی

چکیده: این پایان نامه تحقیقی است درباره بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوستر های مکتب لهستان با توجه به این امر که کشور لهستان از نظر وسعت و جمعیت در بین کشورهای منطقه، رتبه اول را دارد و همچنین به علت موقعیت جغرافیایی به قلب اروپای شرقی معروف میباشد، این مسئله باعث شده است تا بیش از سایرکشورها تحت تاثیر حوادث سیاسی- اجتماعی روزگار خود باشد. طبیعی است که اوضاع سیاسی- اجتماعی هر کشور تاثیر مستقیمی بر روی تمامی ابعاد جامعه ی خود دارد، در لهستان نیز شاهد هستیم که چگونه هنرمندان این کشور تحت تاثیر اتفاقات سیاسی- اجتماعی محیط خود به خلق آثار هنری پرداخته اند.

نکته جالب توجه درباره ی این هنرمندان این است که آنها برای بیان عقاید خود و ارتباط برقرار کردن با مردم جامعه، پوستر را وسیله ی مناسب یافتند و به این روش و با خلق پوستر هایی در زمینه های مختلف با مخاطبان ارتباط برقرار میکردند. در این رساله به بررسی عوامل موثر در به وجود آمدن مکتب پوستر لهستان و سپس عناصر هنری هنرمندان آن دوره به آن پرداخته اند، تجزیه و تحلیل میگردد.

مقدمه: این سوالی بود که پس از رفتن به نمایشگاه ادیان توحیدی (۱۳۸۵) و دیدن آثار واسیلوفسکی در ذهنم شکل گرفت و بعد از این نمایشگاه نیز بیشتر در این مسئله ریز بین تر شدیم و به بررسی پوستر ها و عناصر تصویر شکل گرفته از آنها پرداختیم. گویی این پوستر ها با مخاطبان صحبت میکنند و درد و رنج های زندگی بشری را با مخاطبان شریک میشوند و چرا این پوسترها اینقدر محزون و غم انگیزند؟

این سوالات مقدمه ای شد که ببینید که هنرمندان لهستانی چگونه از عناصر برای بیان مفاهیم استفاده میکنند؟ فرض را بر این می گیریم که دلیل شرایط خاص سیاسی- اجتماعی حاکم بر کشور لهستان به خصوص در آن دوره هنرمندان به سبک خاصی برای بیان مطالب روی آوردند که بازتاب همه کاستی ها و رنج ها و اندو های موجود در جامعه بود.

آنها با تمثیل هایی برگرفته از فرهنگ و داستان های بومی خود با مردم حرف می زدند و از آنها می خواستند بر گفته های آنان تامل و تفکر کنند و دراین راستا از نقوش انسانی بسیار فراوان استفاده کرده اند. بررسی مکتب لهستانی از نظر علمی میتواند در شناخت ما به یکی از بزرگترین و موثر ترین مکاتب گرافیک جهان معاصر کمک شایان ذکری بنماید. شناخت این هنرمندان و مکتب لهستان می تواند تاثیر بسزایی روی نسل حاضر گرافیک ایران و نسل آینده داشته باشد. مکتب لهستان همواره مورد توجه دانشگاه های معتبر هنری دنیا و اساتید آنها قرار داشته است.

هنر پوستر در لهستان

پوستر های لهستان در دوره «ملوط پولسکان» یا دوره لهستان نوین شروع شد دراین دوره که به طور تقریبی از سال ۱۸۹۰ شروع شد و تا حدود ۱۹۱۴ ادامه پیدا کرد. تا قبل ازاین بخش های جذاب کارهای هنری لهستان به صورت کنده کاری های چوبی بود که هنرمندان بومی از مناظر روستایی می ساختند. بنابراین جای تعجب نیست که اولین پوسترها توسط نقاشانی به وجود آمد که شدیداً تحت تاثیر هنر بومی مردم لهستان بودند.

منابع

۱- بیات، نصر الله. لهستان (کتاب سبز)‌ تهران. مرکز چاپ و  انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم ۱۳۸۱٫

۲- پهلوان،‌ فهیمه. درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم،‌ دانشگاه هنر،‌ چاپ اول ۱۳۸۱٫

۳- حسامی. هوشنگ، کیسلوفسکی از زبان کیسلوفسکی. انتشارات مدرسه ایران ۱۳۷۷

۴-عابدینی. رضا. بروشور نمایشگاه پوستر های لهستان. خانه هنرمندان. تهران. ۱۳۷۹٫

۵-لیونگ استون. آلن و ایزابلا. فرهنگ طراحی گرافیک. گشایش. فرهاد. انتشارات لوتس. چاپ اول. ۱۳۸۰٫

۶-وصاف. حمید رضا. بررسی آثار رومن سیسلویش، تهران. نشر ناربن. ۱۳۸۱٫

۷-بررسی پوستر های یان لینتزا. از مجموعه خصوصی مرتضی ممیز و مجموعه دید و کراکف انتشارات دید، ۱۳۸۱٫

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید