پایان نامه رمزنگاری اطلاعات ۱۸۹ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب
عنوان                  صفحه
فصل ۱:رمزنگاری__________________________________۱
مقدمه________________________________________۲
بخش ۱:مفاهیم رمز نگاری____________________________۴
بخش ۲:الگوریتمهای کلاسیک_________________________۲۰
بخش ۳: رمزهـای غیـرقابـل شکست_____________________۵۸
بخش ۴: الگوریتمهای مدرن__________________________۶۹
فصل ۲:اتوماتای سلولی_____________________________۸۹
مقدمه_______________________________________۹۰
بخش ۱:تعاریف پایه_______________________________۹۱
بخش ۲:انواع CA______________________________105
بخش ۳:مدلهای ساده CA_________________________119
بخش ۴:کاربرد CA____________________________127
بخش ۵:نتیجه گیری____________________________۱۵۵
فصل ۳:رمزنگاری به کمک اتوماتای سلولی______________۱۵۶
مقاله ۱:رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی
بااستفاده از اتوماتای سلولی________________________۱۵۸
مقدمه_____________________________________۱۵۸
مفاهیم_____________________________________۱۵۹
فعالیتهای مربوطه______________________________۱۶۰
روش پیشنهادی تولید  اعداد تصادفی_____________¬¬¬____ ۱۶۰
رمز گذاری اطلاعات____________________________۱۶۴
رمزبرداری اطلاعات____________________________۱۶۴
رمزگذاری بر اساس دمای محیط____________________۱۶۶
رمزبرداری بر اساس دمای محیط____________________۱۷۰
بررسی تاثیر دمای محیط بر سیستم رمزنگاری __________۱۷۰
بررسی تاثیر اختلاف دما در فرستنده و گیرنده_________۱۷۰
نتیجه گیری______________________________۱۷۴
مقاله ۲:کشف نوشته ی رمزی از یک
رمز بلوک پیچیده با استفاده از CA________________176
مقدمه__________________________________۱۷۷
رمزهای بلوکی پیچیده_______________________۱۷۷
ویژگی جفت بودن___________________۱۸۰
کاربردهای رمز نگاری باویژگی جفت بودن__________________۱۸۰
نتیجه گیری_____________________۱۸۲
مراجع_________________۱۸۲

مقدمه :
بیشتر مردم قبل از ارسال نامه، پاکت آنرا مهر و موم می کنند و در آن را چسب می زنند. اگر از آنها بپرسید که چرا این کار می کنند، احتمالاً بعضی سریعاً این چنین پاسخهایی می دهند که ک «واقعاً نمی دانم»، « از روی عادت چرا که نه؟» و یا «چون همه اینکار را می کنند» ولی بیشتر جوابها حول این محور خواهد بود که ؛ «برای اینکه نامه از پاکت بیرون نیفتد» و یا «برای اینکه بقیه نامه را نخوانند». حتی اگر نامه ها حاوی هیچ اطلاعات شخصی مهم و حساسی نباشد باز بیشتر ما دوست داریم که محتوای مکاتیات شخصی مان به صورت خصوصی حفظ شود و برای همین پاکت را چسب می زنیم تا کسی به غیر از آنکسی که ارتباط با او انجام شده آنرا باز نکند و محتوای آن را نفهمد. اگر ما پاکت را بدون چسب یا مم نفرستیم هرکسی که نامه به دستش برسد می تواند آنرا بخواند. در حقیقت آنها می خواهند که این نفوذ وجود داشته باشد و منعی هم برای آنچه می خواهد وجود ندارد. از این گذشته اگر آنها نامه را بعد از مطالعه درون پاکت قرار داده باشند ما متوجه نمی‌شویم که کسی آنرا خوانده.

و……

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید