پایان نامه مدیریت دولتی ۱۰۶

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
فهرست مطالب
عنوان                                                                   صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق   ………………………………………………….  ۱
۱-۱ مقدمه     ………………………………………………………………..۲
۱-۲ بیان مساله تحقیق   …………………………………………………….۳
۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق   ……………………………………..۴
۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………۶
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق  ………………………………………………… ۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………….۱۱
۱-۷ قلمرو تحقیق      ………………………………………………………… ۱۲
۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه ها   ………………………………………………. ۱۳
۱-۹ متغیرهای تحقیق:     …………………………………………………….. ۱۴
فصل دوم:ادبیات تحقیق    ………………………………………………… ۱۵
۲-۱ مقدمه    …………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی   ………………………………………..۱۸
۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازمانی   ………………………………………….. ۲۱
۲-۴ اجزاء تعهد سازمانی   ………………………………………………….. ۲۳
۲-۵ اهمیت تعهد سازمانی   ……………………………………………….. ۲۷
(یک)
۲-۶عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ……………………………………….. ۲۸
۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی   …………………………………………………. ۳۰
۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی   ………………………………………….. ۳۲
۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   …………………………………….. ۳۴
۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   …………….. ۴۰
فصل سوم:روش شناسی تحقیق  ……………………………………….. ۴۲
۳-۱ مقدمه    …………………………………………………………………..  ۴۳
۳-۲ نوع تحقیق   ………………………………………………………  ۴۴
۳-۳ جامعه آماری   ……………………………………………………..  ۴۵
۳-۴ حجم نمونه   ……………………………………………………….  ۴۶
۳-۵ روش نمونه گیری   ……………………………………………….  ۴۷
۳-۶ شرح پرسشنامه   ………………………………………………….   ۴۸
۳-۷ روایی پرسشنامه   ………………………………………………..   ۴۹
۳-۸ اعتبار( پایایی )پرسشنامه   ………………………………………   ۵۰
فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) …….  ۵۳
۴-۱ مقدمه  …………………………………………………………….   ۵۴
۴-۲ آمار توصیفی   …………………………………………………..    ۵۵
۴-۳ فرضیه ۱  ………………………………………………………..    ۵۹
۴-۴ فرضیه۲  …………………………………………………………..     ۶۰
۴-۵ فرضیه۳   ………………………………………………………….   ۶۱
(دو)
۴-۶ فرضیه ۴   …………………………………………………………  ۶۳
۴-۷ فرضیه ۵   …………………………………………………………   ۶۴
۴-۸ فرضیه۶   …………………………………………………………   ۶۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  ………………………..  ۶۸
۵-۱ نتیجه گیری   ……………………………………………………..   ۶۹
۵-۲ پیشنهادات   ………………………………………………………  ۷۰
منابع و مآخذ   ……………………………………………………………. ۷۲
ضمائم  …………………………………………………………………..  ۷۱۱ ـ مقدمه :
در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.
تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده(لیو،۲۰۰۸،ص۱۱۹). و یک ساختار چندبعدی است که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند(آلن و می یر،۱۹۹۰،ص۱۴).
همچنین تعهد سازمانی را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باکارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن می پردازیم .

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۶۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید