بازرگانی ۵۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۱

بخش اول : بازرگانی

بازرگانی خارجی ……………………………………………………………………. ۳

بازرگانی داخلی …………………………………………………………………….. ۱۳

امور اصناف  ……………………………………………………………………….. ۱۶

امور اجرائی بسیج اقتصادی ………………………………………………….. ۱۹

اداره مالی و اداری ……………………………………………………………….. ۲۱

واحد هسته مطالعات بازرگانی ……………………………………………… ۲۵

واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان

و تولیدکنندگان در استان فارس …………………………………………….. ۲۷

بخش دوم : بازرسی و نظارت

حوزه مدیریت ………………………………………………………………………. ۲۹

۱-مدیر کل ………………………………………………………………………….. ۲۹

۲- روابط عمومی …………………………………………………………………. ۳۱

۳- امور حقوقی ………………………………………………………………….. ۳۲

۴- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی ………………………………… ۳۲

اداره نظارت بر کالا……………………………………………………………….. ۳۴

اداره نظارت بر خدمات………………………………………………………….. ۳۸

اداره بازرسی ……………………………………………………………………….. ۴۰

اداره مالی و اداری ……………………………………………………………….. ۴۵

جدول اهم گزارشات تهیه شده ……………………………………………… ۴۶

مقدمه :

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید