انبار داری ۹۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۵

فصل اول

 اصول انبارداری

کلیات ………………………………………………………………………………………………………………….۸

تعریف انبار و مخازن ………………………………………………………………………………………………۹

وظایف انباردار ……………………………………………………………………………………………………..۹

انواع موجودی های انبار …………………………………………………………………………………………۱۰

سازمان انبار ………………………………………………………………………………………………………….۱۱

نقش انبار در اقتصاد کشور ……………………………………………………………………………………….۱۴

نقش انبار در صنعت ……………………………………………………………………………………………….۱۵

سیستم انبارداری و مزایای آن …………………………………………………………………………………..۱۸

خط مشی های انبارداری …………………………………………………………………………………………۲۰

فصل دوم- مراحل اجرایی خرید

قسمت اول: خریدهای داخلی ………………………………………………………………………………….۲۳

سفارش خرید کالا به فروشنده ……………………………………………………………………………….۲۵

دفتر راهنمایی سفارش ها ………………………………………………………………………………………۲۷

قسمت دوم: خریدهای خارجی ……………………………………………………………………………..۳۰

قیمت براساس (C^F) ……………………………………………………………………………………….31

فصل سوم- منابع ورود کالا به انبار

از طریق خریدهای داخلی …………………………………………………………………………………….۳۳

ورود کالاهای خریداری شده به انبار ……………………………………………………………………. ۳۶

تحویل کالا به انبار ……………………………………………………………………………………………..۳۶

درخواست کالا و مواد از انبار ………………………………………………………………………………۳۸

تحویل و خروج کالا از انبار ………………………………………………………………………………..۳۹

رسید انبار مستقیم ………………………………………………………………………………………………۳۹

دریافت ابزار آلات از انبار ………………………………………………………………………………….۴۰

فصل چهارم کدگذاری کالا و لوازم

قسمت اول: کلیات کدگذاری …………………………………………………………………………….۴۳

روش الفبایی …………………………………………………………………………………………………..۴۳

روش شماره گذاری ساده …………………………………………………………………………………….۴۴

روش الفبا و شماره (حروف و عدد) ……………………………………………………………………….۴۴

روش نیمونیک ……………………………………………………………………………………………………۴۵

کدگذاری براساس طبقه بندی کالا …………………………………………………………………………۴۵

طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی …………………………………………………………….۴۷

روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی ………………………………………………………………..۴۹

قسمت دوم: چیدن جنسی انبار ………………………………………………………………………………۵۱

سیستم کاردکس ……………………………………………………………………………………………….۵۳

کارت روی قفسه (Bin Card) ………………………………………………………………………..56

گزارش موجودی انبار …………………………………………………………………………………………۵۷

فصل پنجم- کنترل موجودی های انبار

قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس …………………………………………………………..۶۰

وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها ……………………………………………………….۶۳

میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی …………………………………………………………………۶۳

متوسط موجودی ………………………………………………………………………………………………..۶۴

تعیین بهای موجودی های انبار ……………………………………………………………………………..۶۶

روش بهای تمام شده واقعی …………………………………………………………………………………. ۶۷

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است …………………………………………۷۱

قسمت دوم: هزینه های انبارداری …………………………………………………………………………..۷۲

هزینه سفارش …………………………………………………………………………………………………… ۷۳

قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات …………………………………………………………………۷۴

فصل ششم قانون محاسبات عمومی

اموال دولتی ……………………………………………………………………………………………………….۷۸

اظهار نظر و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………..۸۷

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………..۸۸

منابع …………………………………………………………………………………………………………………۸۹

مقدمه:

در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل می دهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناسو وسایل مذکور می گردد.

اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتیو خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از رکورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف کالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبار داری و کنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نکات مذکور تهیه تدارکات کالا و ارائه خدمات موردنیاز با کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.

استفاده از برنامه هایعلمی و کاربرد آن در تهیه و تدارک کالا و مخصوصاً انبارداری و نتایج زیر را در بر دارد:

–        مواد و کالا با حداقل قیمت تهیه و تدارک می شود.

–        از رکود سرمایه و کالا جلوگیری می شود.

–        ازتوقف و کندی کار جلوگیری می شود.

–        بررسی و کنترل موجودی ها، میزان مصرف، تعیین نقطه سفارش و همچنین میزان سفارش به سهولت امکان پذیر می باشد.

–        عملیات حسابرسی و حسابداری به آسانی انجام می شود.

–        میزان ضایعات انبار تقلیل می یابد.

–        حفظ و حراست و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی امکان پذیر می باشد.

–        اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختیار مدیریت قرار داده می شود.

–        با توجه به نکات مذکور، تهیه و تدارک کالا و ارائه خدمات مورد نیاز با کیفیت مناسب و رعیت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا در دسترس قرار دادن سریع آنها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید