اقتصاد ژاپن ۵۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست _______________________________________________

فصل اول : ژاپن

مقدمه ———————————————————— ۱

تاریخچه ژاپن و اقتصاد ———————————————— ۳

اقتصاد ژاپن————————————————— —- ۴

ویژگیهای ین ژاپن ————————————————— ۵

ژاپن ،  مدل و الگویی برای پیشرفت ———————————— — ۶

 

فصل دوم : توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی چیست ؟ ————————- ——————– ۱۱

شاخص‌های توسعه اقتصادی ——————————- ———— ۱۱

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی —————————— ———– ۱۲

۱ – نظریه آدام اسمیت ……………………………………………………………………………………. ۱۲

۲ – نظریه مالتوس …………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲ – ۱-نظریه جمعیتی مالتوس ………………………………………………………………… ۱۳

۲ – ۲- نظریه اشباع بازار مالتوس………………………………………………………………۱۴

۳- نظریه ریکاردو …………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳۱- قانون بازده نهایی نزولی………………………………………………………………. ۱۴

۳ – ۲- نظریه مزیت نسبی …………………… ……………………………………………  . ۱۵

۴ –  مدل رشد کلاسیک …………………………………………………………………………………. ۱۵

۵- نظریه کارل مارکس …………………………………………………………………………………… ۱۶

۶ – مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس ……………………………………………………….. ۱۶

۷ – نظریه شومپیتر ………………………………………………………………………………………… ۱۷

۸ – مدل توسعه لوئیس- فی- رانیس …………………………………………………… …………… ۱۸

راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی ———————- —- —– —— ۲۰

۱ – راهبرد پولی …………. ………………………………………………… …………………………… ۲۰

۲ – راهبرد اقتصاد باز ……………………………………………………………………………………….۲۱

۳ – راهبرد صنعتی شدن ……………………………………………………………………………………۲۲

۴ – راهبرد انقلاب سبز …………………………………………………………………………………… ۲۳

۵ – راهبرد توزیع مجدد ………………………………………………………………………………….. ۲۴

۶ – راهبرد سوسیالیستی توسعه ……………………………………………………………………….. ۲۴

 

فصل سوم : عوامل توسعه اقتصادی ژاپن

توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن ———————————- ۲۶

۱- سیر توسعه ژاپن  ………………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۱- ژاپن در ابتدای راه………………………………………………………………………..۲۶

۱-۲- ژاپن بازسازی شده……………………………………………………………………….۲۷

۲- عوامل رشد  ………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۱- فرهنگ کار و توسعه……………………………………………………………………۲۷

۲-۱-الف – شکل‌گیری مکاتب فکری ………………………………………۲۸

آئین شنیتو …………………………………………………………………… ۲۹

آئین بودا …………………………………………………………………….. ۲۹

آئین کنفوسیوس ……………………………………………………………..۲۹

۲-۱-ب – ویژگی‌های فرهنگی ژاپنی (ناشی از مکاتب فکری)………...۳۰

۲-۲- شکل‌گیری ساختارها و نهادهای لازم برای توسعه…………………………..۳۱

۲-۲-الف – میراث ارزشمند دوران توکوگاوا ……………………………. ۳۱

ساخت طبقاتی ……………………………………………………………….۳۱

سیاست انزواطلبی………………………………………………………… .۳۳

۲-۲-ب – زیر ساختهای دوره میجی و رفع موانع توسعه ………………۳۳

ساختار مدیریتی …………………………………………………………………. ۳۵

نظام اشتغال …………………………………………………………………. ۳۷

ساختار و نظام مالی …………………………………………………………۳۷

۲-۳- مدیریت صحیح (منابع، بحران‌ها و فرصت‌ها) …………………………….. ۳۸

۲-۳-الف – سیاستگذاری‌ها تا قبل از جنگ جهانی دوم ………………..۳۸

فقر منابع ……………………………………………………………………….۳۸

۲-۳-ب -سیاست‌های زیرکانه در دوران اشغال .………………………….۳۹

اصلاحات ارضی ……………………………………………………………..۴۱

نظام آموزشی…………………………………………………………………۴۱

۲-۳- ج- جهش اقتصادی (پس از استقلال) فرصت‌ها و تهدیدها …. ۴۱

جنگ کره ………………………………………………………………………۴۲

بحران نفتی ۱۹۷۳…………………………………………………………..۴۳

بحران کاهش ارزش دلار …………………………………………………..۴۳

۲-۳- د- جهش اقتصادی ، دیگر سیاست‌ها و اقدامات دولت …………۴۴

سیاست انگیزش مالیاتی …………………………………………………….۴۵

نتیجه———————————————————– –۴۷

منابع ————————————————————–

 

مقدمه :

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین ۲ قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و ۲ طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: ۱٫ کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) ۲٫ کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.

در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.

به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد.

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید