اقتصاد چین ۳۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

چین چگونه غول اقتصادی شد؟…………………………………………………………………………………………………………… ۱

گشایش درهای چین به سمت جهان خارج …………………………………………………………………………………………… ۳

خصوصیت های تجربه اقتصادی چین…………………………………………………………………………………………………. ۶

مراحل عملیات اصلاح اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………… ۷

اجرای مکانیزم های اقتصاد بازار در چین……………………………………………………………………………………………. ۹

چین و الحاق به ساز مان جهانی تجارت…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

مذاکرات چند جانبه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

اقدامات دولت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

تأیید و تصویب…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

الحاق چین و اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………………………… ۲۸

عدم تبعیض ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

باز کردن بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

شفافیت و قابلیت پیش بینی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

چلوگیری از اختلال در تجارت…………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

رفتار ترجیح آمیز با کشورهای در حال توسعه………………………………………………………………………………… ۳۳

پیامدهای نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

 منبع : اینترنت

چین چگونه غول اقتصادی شد؟

در سال ۱۹۷۶ مائوتسه تونگ رهبر چین درگذشت. شوان لاى نخست وزیر چین نیز در همان سال فوت کرد. پس از دو سال رقابت براى رسیدن به قدرت، حکومت به اشخاصى رسید که دیدگاهشان با دیدگاه هاى حاکمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شیائوپینگ تفکرات خاصى را پیاده و آنها را تحکیم بخشید. بدین ترتیب اولویت هاى رهبران و سران چینى تغییر کرد و اصلاح اقتصادى، تحقق یک سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چینى و تأمین رفاه آنان به اولویت اصلى رهبران چینى تبدیل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاکمان جدید با دیدگاه هاى نو در سال ۱۹۷۸ حاکى از شروع روند جدیدى در چین بود که بعداً این کشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدایت کرد که در تاریخ چین بى سابقه بوده است.

مواضع و دیدگاه هاى جدید با گذشته تفاوت داشت و بر مواردى همچون گشایش درهاى چین برروى جهان خصوصاً جهان غرب، ایجاد اصلاحات اقتصادى در راستاى تحقق خودکفایى و سرانجام تحقق رضایت قابل قبول شهروندان چینى استوار بود. تجربه اقتصادى چین که دنگ شیائوپینگ از سال ۱۹۷۸ رهبرى آن را برعهده داشت و بعد از وى نیز ادامه پیداکرد در نوع خود یک تجربه بى نظیر محسوب مى شود که جهان از دستاوردهاى آن شگفت زده شده و موفقیت هاى حاصل از این تجربه سطح زندگى مردم چین را به درجات بالایى سوق داده است. اهمیت تجربه فوق و بحث درباره آن به این دلیل است که اتفاق فوق در بزرگترین کشور جهان از لحاظ وسعت و جمعیت و عضو دائم شوراى امنیت رخ داده و در بعد نظامى و هسته اى و غیرهسته اى قدرتى غیرقابل چشم پوشى دارد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید