استاندارد حسابداری تسعیر ارز ۱۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز


فهرست‌ مندرجات‌

                                                                                                                         شماره‌ بند

           .   مقدمه‌                                                                                                 ۲   – ۱

           .   دامنه‌ کاربرد                                                                                          ۶   – ۳

           .   تعاریف‌                                                                                                      ۷

           .   معاملات‌ ارزی‌                                                                                        ۲۶ – ۸

               –  شناخت‌ اولیه‌                                                                                     ۱۰ – ۸

               –  تسعیراقلام‌ ارزی‌ درتاریخ‌ ترازنامه‌                                                             ۱۴ – ۱۱

               –  شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ اصلی‌                                                    ۲۳ – ۱۵

               –  شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌                                         ۲۶ – ۲۴

           .   صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌                                                                    ۴۴ – ۲۷

               –  طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌                                                                   ۳۰ – ۲۷

               –  عملیات‌ خارجی‌ لاینفک‌ ازعملیات‌ واحد تجاری‌ گزارشگر                                 ۳۳ – ۳۱

               –  واحدهای‌ مستقل‌ خارجی‌                                                                      ۴۰ – ۳۴

               –  واگذاری‌ واحد مستقل‌ خارجی‌                                                                 ۴۲ – ۴۱

               –  تغییر طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌                                                            ۴۴ – ۴۳

           .   افشا                                                                                                    ۴۸ – ۴۵

           .   تاریخ‌اجرا                                                                                                  ۴۹

           .   مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌                                                      ۵۰

 

استاندارد حسابداری‌

تسعیر ارز

 این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ “مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌” مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود.

           

مقدمه‌

۱٫ یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی‌ ناشی‌ از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.

۲ . هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به‌ نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد واین‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ ، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به‌ گونه‌ای‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعکس‌ کند.

دامنه‌ کاربرد

۳ . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته‌ شود:

 الف‌. تسعیر معاملات‌ ارزی‌، و

 ب‌  . تسعیر صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ که‌ از طریق‌ تلفیق‌ یا روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ منعکس‌ می‌شود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید