دانلود پایان نامه برنامه ریزی آموزشی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

تعداد صفحات ۸۷ صفحه


شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۶۶۴۹۷۹۰۰


دانلود پایان نامه برنامه ریزی آموزشی


پایان نامه ارزشیابی مهارت شغلی


فصل اول:

۱-تشخیص مفاهیم

– مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول وکاربرد آنها          ۱

– انواع سبکهای مدیریتی              ۵

آموزش و انواع آن                      ۸

– سیستم، انواع و کارکرد های آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی)       ۹

– سازمان، انواع و کارکردها ی آن ( نظریه های سازمان و مدیریت)                ۱ ۱

فصل دوم:

۲-برنامه ریزی،نظارت بر اجرای برنامه ها

– برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها                               ۱۳

– فرایند برنامه ریزی آموزشی    ۱۵

– اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی       ۱۶

– اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی                        ۱۷

– ویژ گی های اساسی آموزش پودمانی                     ۱۹

فصل سوم:

۳-ارزشیابی از دو ره های آموزشی

– مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن                      ۲۰

– اصول ارزشیا بی جامع و فراگیر     ۲۲

 – اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی                        ۲۴

فصل چهارم:

۴-نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه

– پایه های  اساسی و مقررات مکاتبات اداری             ۲۶

– اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه            ۲۹

فصل پنجم:

۵-برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات

– اصول برقراری روابط انسانی  ۳۱

– مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن               ۳۳

– عوامل مؤثر ارتباطی             ۳۴

– سدها و موانع ارتباط             ۳۶

– اصول روانشناسی عمومی      ۳۷

– اصول جامعه شناسی عمومی                               ۳۸

فصل ششم:

۶-نظارت بر امور مالی آموزشگاه

– هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن  ۴۰

– مفاهیم و اصطلا حات حسابداری (دارایی ها و بدهی ها )                             ۴۳

– ثبت معاملات در حسابها (شناخت دفاتر مالی قانونی و دفاتر کمکی حسابداری(

– اصول عمومی حسابداری      ۵۵

– انواع گزارش های حسابداری(ترازنامه، صورت سود و زیان و …)    ۵۷

 – روشهای درج اطلاعات حسابداری

فصل هفتم:

۷ تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر

     – خلاقیت، نوآوری و فنون آنها                           ۶۴

– ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی

– شیوه های تفکر خلاق

– موانع خلاقیت و نو آوری در سازمان

فصل هشتم:

۸-نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

– حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محط کار      ۶۹

– وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها                    ۷۲

– اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتیو بهداشت کار   ۷۴

– عوارض جانبی  و اصول انجام کمک های اولیه            ۷۵

آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی                         ۷۷


مقدمه:

 ظهور سازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی وویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هرروز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان  اجتماعی برای نیل به اهدافـی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است.معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.

مدیریت:

درباره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران، در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است.در سالهای اخیر تحولات بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهای نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده ونقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثر بخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است.

اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است و از اولین روزهای پیدایش با او بوده است،اما در یک قرن اخیر،به علت پیدایش سازمان های جدید،پیچیده و متراکم  از تکنولوژی و برخورداری از انسان های پر نیاز،مورد توجه خاص قرار گرفته است. روند تحولات در اقتصاد دانش محور موجب رشد فزاینده پدیده های جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی شده است و در راستای این تحولات، الگوی مدیریت تغییر یاقته و توجه به رویکرد مشتری مداری، توان افزائی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری، الزام آور شده است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید