ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات ۱۶ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات……………………………………………………………….. ۱

تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره……………………………………………………………………….. ۱

معرفی و خلاصه………………………………………………………………………………………………… ۲

پیشرفتهایی دردستیابی به طراحی……………………………………………………………………………. ۲

سیستم چیست؟………………………………………………………………………………………………….. ۳

پویایی یک سیستم………………………………………………………………………………………………. ۳

یک بازنگری در نگرش تحلیلانه تصمیم :…………………………………………………………………. ۶

طراحی احتمالی: از داده ها تا معلومات قطعی……………………………………………………………. ۶

فرایند تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………….. ۸

نمونه هایی از کاربرد تجاری :………………………………………………………………………………… ۹

تجزیه و تحلیل تصمیم : قابل تصدیق کردن تصمیمات قابل دفاع……………………………………. ۹

عوامل مدلهای تحلیلی تصمیم………………………………………………………………………………. ۱۱

عوامل مشکلات تجزیه و تحلیل تصمیم به قرار زیر است:…………………………………………… ۱۱

منبع خطاها در تصمیم گیری:……………………………………………………………………………….. ۱۲

برخورد بانامعینات:……………………………………………………………………………………………. ۱۳

تصمیم گیری تحت نامعینات مطلق………………………………………………………………………… ۱۵

تصمیم گیری تحت احتمال خطر…………………………………………………………………………… ۱۵

 

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات

تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره

این سایت اینترنتی فرآیند تجزیه و تحلیل تصمیمات را برای تصمیم گیری شخصی و اجتماعی توصیف می کند، همچنین استفاده معیار تصمیم گیری مختلف اطلاعات و کیفیت های گوناگون را بیان میکند.

این سایت عواملی که در تجزیه و تحلیل تصمیمات فرعی و همچنین انتخاب ها را به خوبی هدفها فرئی یاتی که تصمیم گیری را جهت می بخشند توصیف و شرح می دهد. همچنین راههای کلیدی که با سلیقه طراح درباره فرضیات مرتبط است ،معیار برای انتخاب، روشهای انتخاب و ابزار و روشهای ارزیابی احتمال خطر را ارائه می دهد.

 

لیست

۱-   معرفی وخلاصه

۲-   مدلهای اجتماعی: از داده ها به اطلاعات قطعی

۳-   تجزیه و تحلیل طرح: توجیح پذیر کردن و طرحهای قابل دفاع

۴-   عوامل مدلهای تجزیه و تحلیل طرح

معرفی و خلاصه

تجزیه وتحلیل تصمیمات حمایت کمی را برای طراحان درتمام شاخه های مهندسی مثل: تجزیه و تحلیل در طراحی دفاترو آژانسهای عمومی ومشاوره مدیریت پروژه –برنامه ریزی فرآیند تولید-تجزیه وتحلیل امور تجاری واقتصادی حمایت کارشناسان علوم پزشکی-بازنگری به تکنولوژی و غیره را فراهم نماید.

پیشرفتهایی دردستیابی به طراحی

طراحی برای فرایند تصمیم گیری شامل دو قسمت می شود: یکی تصمیم گیرنده . طرح ودیگری مدل ساز که به عنوان تحلیل گر شناخته می شود.

تحلیل گر به تصمیم گیرنده طرح در فرآیند تصمیم گیری اش کمک می کند بنابراین تحلیل گر طرح باید به بیش از متخصصان ساخت مدل اغلب در برای مطالعه مشکلات وارائه راه کارها در تلاش هستند. همچنین برای ارائه یک مدل ریاضی پیچیده برای استفاده مدیران.

ولی متاسفانه مدیر اغلب این طرح رانمی تواند بفهمد و کورکوانه آن را به کار می برد و یا کاملا آن را رد میکند.

کارشناس و متخصص ممکن است احساس کند که مدیر دانش و شناختی برای ارزیابی مدل ندارد ومدیر هم احساس کند که کارشناس در دنیای رویا و غیره واقعی و فرضی و غیره منطقی زبان ریاضی زندگی می کند از این گونه سوتفاهم ها میتوان دوری گزید به شرطی که مدیر و کارشناس جهت گسترش یک مدل ساده که تحلیلی خام اما قابل فهم از طرح را ارائه میدهد با هم و در کنار هم تلاش کنند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید